Så spårar Google Ads webbplatskonverteringar

Denna artikel innehåller mer information om hur Google mäter användarnas interaktioner med dina annonser före en konvertering. Här hittar du bland annat riktlinjer för hur du mäter konverteringar från alla typer av webbläsare.

När besökare interagerar med dina annonser (genom att klicka på en textannons eller titta på en videoannons) lagrar Google Ads cookies som innehåller information om interaktionen. När en person konverterar på din webbplats läser taggen för konverteringsspårning cookien och skickar tillbaka den till Google Ads tillsammans med konverteringsinformationen. I vissa fall kanske de cookies som används för att lagra information om interaktioner med dina annonser inte är tillgängliga på grund av till exempel webbläsarinställningar. I sådana fall kan du spåra konverteringar från klick mer exakt i Google Ads med hjälp av metoderna nedan.

Innan du börjar

För att mätningen ska bli så korrekt som möjligt behöver du en webbplatstäckande tagg (nedan finns olika alternativ för hur du kan implementera en sådan). Följ dessa anvisningar innan du implementerar taggen:

  • Aktivera automatisk taggning i alla dina Google Ads-konton.
  • Om du använder klickspårare i dina spårningsadresser eller använder omdirigeringar på servern på din webbplats bör du se till att de skickar med GCLID (klickidentifierare från Google) till dina målsidor.
  • Aktivera inte taggarna i en iFrame (till exempel i en annan spårningstagg, som Floodlight).
  • Följande video visar hur olika taggar implementeras på rätt sätt och hur du mäter resultatet från Google Ads genom att använda webbplatstäckande taggar.

Academy on Air: Sitewide Tagging

Aktivera YouTube-textning om du vill se undertexter på ditt språk. Klicka på inställningsikonen längst ned i videospelaren, välj Undertexter och ange ditt språk.

Metoder för att spåra konverteringar

Läs igenom följande metoder för att implementera en webbplatstäckande tagg. Taggen placerar nya cookies på din domän, och dessa lagrar information om annonsklicken som ledde personer till din webbplats.

Alternativ 1: Spåra konverteringar med den uppdaterade taggen för konverteringsspårning i Google Ads

För att säkerställa att Google Ads kan mäta alla dina konverteringar oavsett vilken webbläsare dina webbplatsbesökare använder rekommenderar vi att du använder den nya taggen för konverteringsspårning i Google Ads. Den består av en global webbplatstagg och ett händelsekodavsnitt. Taggen placerar nya cookies på din domän, och dessa lagrar information om annonsklicken som ledde personer till din webbplats. Dessa cookies tar emot information om annonsklicken från en GCLID-parameter (klickidentifierare från Google) som ingår i taggen för konverteringsspårning.

För att den nya taggen för konverteringsspårning ska fungera måste du följa anvisningarna i Innan du börjar.

Du hittar kodavsnitten för den nya taggen för konverteringsspårning när du ställer in konverteringsspårning för din webbplats i den nya Google Ads-upplevelsen.

Välja bort funktionen

Om du inte vill att den globala webbplatstaggen ska placera förstapartscookies på din webbplatsdomän kan du lägga till den gulmarkerade delen nedan i kommandot config i den globala webbplatstaggen:

 gtag('config', 'AW-123456789', {'conversion_linker': false}); 

Vi rekommenderar dock inte denna metod eftersom mätningen av konverteringarna blir mindre exakt.

Alternativ 2: Använda Google Taggstyrning med den nya taggen för konverteringslänkning

Med Google Taggstyrning kan du snabbt och enkelt implementera och uppdatera taggar på din webbplats utan att behöva ändra koden på sidan. Följ stegen nedan för att säkerställa att dina taggar för konverteringsspårning i Google Ads tar emot nödvändig information om annonsklick:

  1. Installera och konfigurera Google Taggstyrning om du inte redan har gjort det.
  2. Klicka på Ny tagg i Google Taggstyrning-behållaren för att lägga till en ny tagg.
  3. Klicka på Taggkonfiguration och välj taggtypen Konverteringslänkning.
  4. Klicka på Utlösare och välj en utlösare som aktiverar taggen på Alla sidor.

Taggen för konverteringslänkning identifierar automatiskt informationen om det annonsklick som ledde en person till din webbplats i målsidesadressen och lagrar informationen i nya cookies på din domän.

Om du inte har använt Google Taggstyrning tidigare kan du läsa mer om hur du kommer igång.

Alternativ 3: Använda Google Analytics

Om Google Analytics-taggen redan är installerad på din webbplats kan du följa dessa steg för att se till att taggen för konverteringsspårning i Google Ads fortsätter mäta konverteringarna exakt. Om du följde anvisningarna i Innan du börjar lagras GCLID för ett annonsklick i en Google Analytics-cookie på webbplatsens domän. Om du har ställt in dina konton och taggar på rätt sätt kan taggen för konverteringsspårning i Google Ads använda GCLID från Google Analytics-cookien.

Följ anvisningarna i ”Innan du börjar” för att använda denna metod och spåra webbplatskonverteringar. Följ sedan riktlinjerna nedan:

Om du följer dessa steg läses GCLID in automatiskt från Google Analytics-cookien. Om du inte vill att Google Analytics ska lagra GCLID i denna cookie kan du följa anvisningarna i Välja bort funktionen nedan.

Tänk på att Google Analytics-cookien bara lagrar GCLID från det senaste klicket. Om det finns flera Google Ads-konton som leder trafik till din webbplats och du inte använder konverteringsspårning över flera konton kan detta resultera i färre konverteringar.

Välja bort funktionen

Om du inte vill lagra GCLID med hjälp av Google Analytics-cookien kan du följa dessa anvisningar för hur du uppdaterar Google Analytics-taggen. Vi rekommenderar dock inte denna metod eftersom mätningen av konverteringarna blir mindre exakt.

Konverteringsspårning över flera domäner

Om du vill mäta aktivitet över flera domäner – till exempel om målsidans domän skiljer sig från konverteringsdomänen – kan du aktivera spårning över flera domäner. Lägg till följande kod i webbplatskoden (detta är bara ett exempel, koden fungerar inte på din webbplats):

gtag('set', 'linker', {
'domains': ['landing-destination.com', 'conversion-destination.com']
});

Läs mer om hur du mäter kundresan över flera domäner

Är du osäker på om taggen är korrekt konfigurerad? Du kan använda Google Tag Assistant för att kontrollera implementeringen av taggen. Mer information om felsökning finns i Kontrollera taggen för konverteringsspårning.

När Google Ads inte kan observera alla konverteringar

Om du inte använder någon av lösningarna ovan begränsas dina möjligheter att mäta konverteringar. Även om du använder något av dessa alternativ kanske det inte går att mäta konverteringar i alla situationer. Ett exempel är när en användare tittar på en videoannons i YouTube-appen och senare konverterar i mobilwebbläsaren men inte har loggat in på Googles tjänster vare sig i appen eller webbläsaren. I båda dessa fall ingår en uppskattning av antalet modellerade konverteringar i kolumnen Konverteringar i dina rapporter. De modellerade konverteringarna skapas utifrån insamlad och anonymiserad data från användare som tidigare har loggat in på Googles tjänster. Detta kan ge en mer komplett rapport om dina konverteringar.

Effekt på budgivningen

Vi rekommenderar att du håller uppsikt över dina konverteringsrapporter de närmaste månaderna och överväger att göra nödvändiga ändringar i dina bud. Om du använder Smart Bidding-strategin Mål-CPA eller Mål-ROAS och märker att trafiken minskar kan du justera dina mål för att kompensera för de underrapporterade konverteringarna. Om du anger bud manuellt bör du tänka på att vissa konverteringar kanske inte rapporteras när du utvärderar resultat och justerar bud.

Webbplatstäckande taggning och den äldre remarketingtaggen

Du bör kunna använda ett av alternativen ovan för att säkerställa att Google Ads kan mäta alla dina konverteringar oavsett vilken webbläsare dina webbplatsbesökare använder. För att täcka in eventuella taggningsluckor placerar den äldre remarketingtaggen i Google Ads fortfarande nya cookies på din domän. De lagrar information om de annonsklick som leder personer till din webbplats. Dessa cookies tar emot information om annonsklicken från en GCLID-parameter (Googles klickidentifierare) som ingår i taggen för konverteringsspårning.

För att denna metod ska fungera är det viktigt att du följer anvisningarna i avsnittet ”Innan du börjar” ovan. Infoga sedan remarketingtaggen på alla sidor på din webbplats.

Välja bort funktionen

Om du inte vill att remarketingtaggen ska placera förstapartscookies på din webbplatsdomän kan du lägga till följande rad i taggkonfigurationen innan du laddar upp skripttaggen:

var google_conversion_linker = false;

Om du använder conversion_async.js lägger du till den markerade delen nedan i google_trackConversion-anropet:

window.google_trackConversion( { google_conversion_linker : false } );

Vi rekommenderar dock inte detta eftersom mätningen av konverteringarna kan bli mindre exakt.

Säkerhet och sekretess vid webbplatsspårning

Google tillämpar strikta riktlinjer för säkerhet. Google Ads samlar bara in data på sidor där du har implementerat tillhörande taggar.

Tänk på att ge användarna tydlig och grundlig information om de uppgifter du samlar in på dina webbplatser och att inhämta samtycke till datainsamlingen när det är nödvändigt av juridiska skäl.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt