Sledovanie konverzií na webe v službe Google Ads

V tomto článku sa dozviete viac o tom, ako Google meria interakcie ľudí s vašimi reklamami pred konverziou, a získate pokyny na nastavenie merania konverzií zo všetkých prehliadačov.

Keď používatelia interagujú s vašimi reklamami kliknutím na textovú reklamu alebo zhliadnutím videoreklamy, Google Ads ukladá súbory cookie s informáciami o tejto interakcii, ako aj jedinečný identifikátor používateľa alebo kliknutia na reklamu, ktoré používateľa priviedlo na váš web.

Keď potom na vašom webe niekto konvertuje, nainštalovaná značka sledovania konverzií prečíta tento súbor cookie a odošle ho späť do služby Google Ads s informáciami o konverzii. Súbory cookie používané na uchovávanie informácií o interakciách s reklamami niekedy nemusia byť k dispozícii v dôsledku určitých faktorov, ako sú napríklad nastavenia prehliadača. V takých prípadoch ponúka Google Ads nasledujúce spôsoby presnejšieho sledovania konverzií z kliknutí.

Skôr než začnete

Na dosiahnutie najpresnejších meraní budete potrebovať celowebovú značku (možnosti jej implementácie sú uvedené nižšie). Pred jej implementáciou však postupujte podľa týchto pokynov:

  • Vo všetkých svojich účtoch Google Ads zapnite automatické značkovanie.
  • Ak vo webových adresách sledovania používate akékoľvek nástroje na sledovanie kliknutí alebo ak na svojom webe používate serverové presmerovania, uistite sa, že odovzdávajú identifikátor GCLID (identifikátor kliknutia Google) vašim vstupným stránkam.
  • Ak sa stránka konverzie nachádza v inej doméne než vstupná stránka, identifikátor GCLID odovzdajte stránke konverzie pomocou prepájača domén značky gtag.js.
  • Nespúšťajte značky v prvku iframe, napríklad v rámci inej značky sledovania, akou je Floodlight.
  • V nasledujúcom videu sa dozviete, ako sa používajú celowebové značky na správne meranie výkonnosti v službe Google Ads, prečo používať celowebové značky, ako vybrať správne riešenie a ako správne implementovať rôzne značky, napríklad Správcu značiek Google, značku Google a Google Analytics:

Academy on Air: Sitewide Tagging

Ak chcete, aby sa zobrazovali titulky vo vašom jazyku, zapnite si titulky na YouTube. V dolnej časti prehrávača videa vyberte ikonu nastavení Obrázok ikony nastavení služby YouTube, potom vyberte Titulky a napokon požadovaný jazyk.


Spôsoby sledovania konverzií

Pozrite si nasledujúce možnosti implementácie celowebovej značky, ktorá vo vašej doméne nastavuje nové súbory cookie. Tieto súbory cookie ukladajú jedinečný identifikátor používateľa alebo kliknutia na reklamu, ktoré používateľa priviedlo na váš web.

1. možnosť: sledovanie konverzií pomocou aktualizovanej značky sledovania konverzií Google Ads

Odporúčame vám používať značku Google, aby ste zaistili, že Google Ads bude môcť merať všetky vaše konverzie bez ohľadu na prehliadač, ktorý návštevník vášho webu používa. Táto značka pozostáva zo značky Google a útržku udalosti. Táto značka nastavuje v doméne nové súbory cookie, do ktorých sa ukladá jedinečný identifikátor používateľa alebo kliknutia na reklamu, ktoré používateľa priviedlo na váš web. Súbory cookie získavajú informácie o kliknutí na reklamu z parametra GCLID (identifikátora kliknutia Google), ktorý je zahrnutý v značke sledovania konverzií.

Ak chcete, aby nová značka sledovania konverzií fungovala, dodržte pokyny uvedené v sekcii Skôr než začnete.

Útržky kódu pre novú značku sledovania konverzií získate pri nastavení sledovania konverzií pre svoj web v novom prostredí Google Ads.

Deaktivácia

Ak nechcete, aby značka Google nastavila na doméne vášho webu súbory cookie hostiteľskej domény, pridajte do príkazu config značky Google nasledujúcu zvýraznenú časť:

 gtag('config', 'TAG_ID', {'conversion_linker': false}); 

Tento krok sa však neodporúča, pretože vedie k menej presnému meraniu konverzií.

Poznámka: Deaktivácia súborov cookie hostiteľskej domény sa neodporúča, pretože vedie k menej presnému meraniu konverzií.

2. možnosť: použitie Správcu značiek Google spolu s novou značkou prepájača konverzií

Správca značiek Google vám umožňuje rýchlo a jednoducho nasadzovať a aktualizovať značky na vašom webe bez zmeny kódu na stránke. Ak chcete zaistiť, aby vaše značky sledovania konverzií Google Ads prijímali potrebné informácie o kliknutí na reklamu, postupujte podľa týchto pokynov:

  1. Nastavte a nainštalujte Správcu značiek Google, ak ste tak ešte neurobili.
  2. V kontajneri Správcu značiek Google kliknite na možnosť Nová značka.
  3. Kliknite na možnosť Konfigurácia značky a vyberte typ značky Prepájač konverzií.
  4. Kliknite na Spúšťanie a vyberte spúšťač na spustenie značky pre Všetky stránky.

Značka prepájača konverzií automaticky zisťuje informácie o kliknutí na reklamu, ktoré používateľa priviedlo na váš web, v adresách vstupných stránok a uchováva tieto informácie v nových súboroch cookie vo vašej doméne.

Ak ste Správcu značiek Google ešte nepoužívali, začnite nastavením Správcu značiek Google.

3. možnosť: použitie služby Google Analytics (len pre Universal Analytics)

Ak už máte na webe nainštalovanú značku Google Analytics a chcete zaistiť, aby bolo meranie konverzií pomocou značky sledovania konverzií Google Ads aj naďalej presné, môžete postupovať takto. Ak ste postupovali podľa pokynov v sekcii Skôr než začnete, identifikátor GCLID kliknutia na reklamu sa uloží v súbore cookie služby Google Analytics v doméne vášho webu. Ak ste účty a značku nastavili správne, značka sledovania konverzií Google Ads bude môcť použiť GCLID zo súboru cookie služby Google Analytics.

Ak chcete používať túto metódu sledovania konverzií na webe, dodržte pokyny v časti Skôr než začnete a potom postupujte podľa týchto dodatočných pokynov:

Ak budete postupovať podľa týchto krokov, GCLID sa prečíta automaticky zo súboru cookie služby Google Analytics. Ak nechcete, aby služba Google Analytics uchovávala identifikátor GCLID v tomto súbore cookie, postupujte podľa pokynov v časti Deaktivácia uvedenej nižšie.

Poznámka: Universal Analytics uchováva identifikátor GCLID v súbore cookie. Ak chcete merať konverzie pomocou služby Google Analytics 4, bude potrebné exportovať ich do služby Google Ads, pretože značka Google Analytics 4 už neuchováva identifikátor GCLID v súbore cookie pre udalosti sledovania konverzií v službe Google Ads.

Deaktivácia

Ak nechcete, aby sa identifikátor GCLID uchovával v súbore cookie služby Google Analytics, postupujte podľa týchto pokynov na aktualizáciu značky Google Analytics. Deaktivácia môže viesť k menej presnému meraniu konverzií.

Sledovanie konverzií vo viacerých doménach

Ak chcete merať aktivitu vo viacerých doménach, napríklad keď sa vaša doména vstupnej stránky líši od vašej domény konverzie, pridaním nasledujúceho reťazca do kódu webu môžete aktivovať sledovanie viacerých domén (je to iba vzorka, tento kód na vašom webe nebude fungovať):

gtag('set', 'linker', {
'domains': ['landing-destination.com', 'conversion-destination.com']
});

Ďalšie informácie o meraní ciest zákazníkov vo viacerých doménach

Neviete s istotou, či máte značku nastavenú správne? Pomocou nástroja Tag Assistant si môžete skontrolovať implementáciu značky. Viac sa o riešení problémov dozviete v článku Riešenie problémov so značkovaním celého webu alebo Riešenie problémov s neoverenými alebo neaktívnymi konverznými akciami pomocou rozšírenia Tag Assistant.

Kedy Google Ads nedokáže sledovať všetky konverzie

Ak neimplementujete jedno z predchádzajúcich riešení, obmedzí to vaše možnosti merať konverzie. Ak aj použijete jednu z možností uvedených vyššie, môžu sa vyskytnúť prípady, keď konverzie nie je možné merať. Ide napríklad o situáciu, keď používateľ zhliadol videoreklamu v mobilnej aplikácii YouTube a neskôr vykonal konverziu v mobilnom prehliadači, no ani v jednom prípade sa neprihlásil do služieb Googlu. V týchto prípadoch zahrnie Google do stĺpca Konverzie vo vašich reportoch odhady, tzv. modelované konverzie. Na vytvorenie modelovaných konverzií sa používajú údaje s ohľadom na ochranu súkromia od používateľov, ktorí sa predtým prihlásili do služieb Googlu. Môžete vďaka nim získať ucelenejší report o svojich konverziách.

Vplyv na ponuky

Odporúča sa, aby ste počas niekoľkých nasledujúcich mesiacov monitorovali svoje prehľady konverzií a zvážili, či je potrebné zmeniť aj ponuky. Ak používate stratégiu inteligentných ponúk cieľová CZA alebo cieľové ROAS a zaznamenáte pokles návštevnosti, môžete počas tohto obdobia upraviť svoje cieľové hodnoty tak, aby ste kompenzovali konverzie nezahrnuté do prehľadov. Ak nastavujete cenové ponuky manuálne, pri hodnotení výkonnosti a úprave cenových ponúk nezabúdajte, že niektoré konverzie nemusia byť zahrnuté do prehľadov.

Značkovanie celého webu a stará remarketingová značka

Pomocou jednej z možností uvedených vyššie by ste mali byť schopní zaistiť, aby služba Google Ads mohla merať všetky vaše konverzie bez ohľadu na prehliadač, ktorý návštevník vášho webu používa. Stará remarketingová značka Google Ads napriek tomu nastaví vo vašej doméne nové súbory cookie na uchovávanie informácií o kliknutiach na reklamu, ktoré priviedli ľudí na váš web, aby sa pokryli prípadné medzery v značkovaní. Súbory cookie získavajú informácie o kliknutí na reklamu z parametra GCLID (identifikátora kliknutia Google), ktorý je zahrnutý v značke sledovania konverzií.

Ak chcete, aby tento spôsob fungoval, nezabudnite dodržať pokyny uvedené v sekcii „Skôr než začnete“ vyššie a potom nasaďte značku Google na každú stránku svojho webu.

Deaktivácia

Ak nechcete, aby značka Google nastavovala na doméne vášho webu súbory cookie hostiteľskej domény, pred načítaním značky skriptu pridajte do konfigurácie značky nasledujúci riadok:

var google_conversion_linker = false;

Ak používate súbor conversion_async.js, do volania funkcie google_trackConversion pridajte zvýraznenú časť:

window.google_trackConversion( { google_conversion_linker : false } );

Poznámka: Deaktivácia sa neodporúča, pretože môže viesť k menej presnému meraniu konverzií.

Zabezpečenie a ochrana súkromia pri sledovaní konverzií

Spoločnosť Google uplatňuje prísne normy zabezpečenia. Služba Google Ads zhromažďuje údaje iba na webových stránkach a v aplikáciách, kde ste nastavili sledovanie.

Zabezpečte, aby ste používateľom poskytli jasné a úplné informácie o tom, aké údaje zhromažďujete na webových stránkach, v aplikáciách a ďalších vlastníctvach. Zaistite tiež, aby ste na takéto zhromažďovanie údajov získali súhlas v súlade s miestnymi právnymi predpismi alebo príslušnými pravidlami spoločnosti Google upravujúcimi súhlas používateľa vrátane pravidiel spoločnosti Google pre získanie súhlasu od používateľov v EÚ.

Pomohlo vám to?

Ako ju môžeme zlepšiť?
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka