Slik spores konverteringer på nettsteder i Google Ads

I denne artikkelen finner du informasjon om hvordan Google måler hvilke interaksjoner folk har med annonsene dine før konverteringer inntreffer. Vi har også tatt med en veiledning til hvordan du sikrer at du kan måle konverteringer i alle nettlesere.

Når noen har interaksjoner med annonsene dine (dvs. ved å klikke på en tekstannonse eller se på en videoannonse), lagrer Google Ads informasjonskapsler som inneholder informasjon om interaksjonen. Når noen gjennomfører en konvertering på nettstedet ditt, leses denne informasjonskapselen av taggen for konverteringssporing som du har installert, og sender den tilbake til Google Ads sammen med informasjon om konverteringen. I noen tilfeller kan det hende at informasjonskapslene som brukes til å lagre informasjon om annonseinteraksjoner, ikke er tilgjengelige på grunn av faktorer som f.eks. innstillingene i nettleseren. I slike tilfeller bruker Google Ads andre metoder for mer presist å spore konverteringer fra klikk, og disse beskriver vi nedenfor.

Før du begynner

For å gjennomføre den mest nøyaktige målingen trenger du en tag som gjelder for hele nettstedet (se alternativene for å implementere den nedenfor). Før du implementerer den, må du følge denne veiledningen:

  • Slå på automatisk merking i alle Google Ads-kontoene dine.
  • Hvis du bruker klikksporere i sporingsnettadressene dine eller viderekobling på tjenersiden på nettstedet ditt, må du kontrollere at de overfører GCLID-parameteren («Google klikk-ID»-parameteren) til landingssidene dine.
  • Ikke utløs taggene dine fra en iframe (f.eks. i en annen sporingstag som Floodlight).
  • Se videoen nedenfor for å finne ut hvordan du implementerer forskjellige tagger på riktig måte, og hvordan du bruker tagging for hele nettstedet for å måle Google Ads-resultatene dine:

Academy on Air: Sitewide Tagging

 

For å få se teksting på språket ditt, slå på YouTube-teksting. Klikk på Innstillinger-ikonet nederst i videospilleren, velg «Teksting», og angi så ønsket språk.

Slik kan du spore konverteringer

Gjennomgå alternativene nedenfor for å implementere en tag på hele nettstedet som angir nye informasjonskapsler på domenet ditt, hvor det lagres informasjon om annonseklikket som førte noen til nettstedet ditt:

Alternativ 1: Spor konverteringer med den oppdaterte Google Ads-taggen for konverteringssporing

For å sikre at Google Ads kan måle alle konverteringene dine, anbefaler vi at du bruker den oppdaterte Google Ads-taggen for konverteringssporing. Den fungerer uansett hvilken nettleser brukerne besøker nettstedet ditt i. Denne taggen består av en global nettstedstag og en hendelseskodebit. Denne taggen plasserer nye informasjonskapsler på domenet ditt, som lagrer informasjon om annonseklikkene som førte brukere til nettstedet ditt. Disse informasjonskapslene mottar informasjonen om annonseklikkene fra en GCLID-parameter («identifikator for Google klikk»-parameter) som er inkludert i taggen for konverteringssporing.

Følg veiledningen under Før du begynner for at den nye taggen for konverteringssporing skal fungere.

Du finner kodebitene til den nye taggen for konverteringssporing når du konfigurerer konverteringssporing for nettstedet ditt i den nye utgaven av Google Ads.

Fremgangsmåte for bortvalg

Hvis du ikke vil at den globale nettstedstaggen skal angi informasjonskapsler fra førstetilbydere på domenet til nettstedet ditt, legger du til den uthevede delen nedenfor i config-kommandoen for den globale nettstedstaggen:

 gtag('config', 'AW-123456789', {'conversion_linker': false}); 

Vi anbefaler at du ikke gjør dette, da det kan føre til mindre nøyaktig konverteringsmåling.

Alternativ 2: Bruk Google Tag Manager med den nye taggen for konverteringstilknytning

Med Google Tag Manager kan du raskt og enkelt implementere og oppdatere tagger på nettstedet ditt uten å endre koden på siden din. Følg fremgangsmåten nedenfor for å påse at Google Ads-taggene dine for konverteringssporing mottar den nødvendige informasjonen om annonseklikkene:

  1. Konfigurer og installer Google Tag Manager hvis du ennå ikke har gjort dette.
  2. Klikk for å legge til en Ny tag i Google Tag Manager-beholderen din.
  3. Klikk på Tag-konfigurasjon, og velg taggen for konverteringstilknytning.
  4. Klikk på Utløsere, og velg en utløser for at taggen skal utløses på Alle sider.

Taggen for konverteringstilknytning registrerer automatisk informasjon fra nettadressene for landingssiden om annonseklikket som førte noen til nettstedet ditt, og lagrer denne informasjonen i nye informasjonskapsler på domenet ditt.

Hvis du ikke har brukt Google Tag Manager tidligere, kan du lese her om hvordan du kommer i gang.

Alternativ 3: Bruk Google Analytics

Hvis du allerede har installert Google Analytics-taggen på nettstedet ditt, kan du sikre at Google Ads-taggen for konverteringssporing fortsetter med presis registrering av konverteringer ved å følge fremgangsmåten nedenfor. Hvis du fulgte veiledningen under Før du begynner, lagres GCLID-parameteren for et annonseklikk i en Google Analytics-informasjonskapsel på domenet til nettstedet ditt. Hvis du har konfigurert kontoene dine og taggen din på riktig måte, kan GCLID-parameteren fra Google Analytics-informasjonskapselen brukes i Google Ads-taggen for konverteringssporing. 

Følg veiledningen under «Før du begynner» for å bruke denne metoden for konverteringssporing på nettsteder, og følg deretter disse tilleggsretningslinjene:

Hvis du følger denne fremgangsmåten, leses GCLID-parameteren fra Google Analytics-informasjonskapselen automatisk. Hvis du ikke vil at Google Analytics skal lagre GCLID-parameteren i denne informasjonskapselen, følger du veiledningen under Fremgangsmåte for bortvalg nedenfor.

Vær oppmerksom på at Google Analytics-informasjonskapselen bare lagrer GCLID-parameteren for det siste klikket. Hvis det finnes flere Google Ads-kontoer som genererer trafikk til nettstedet ditt, og du foreløpig ikke bruker konverteringssporing via flere kontoer, kan det føre til lavere konverteringstall.

Fremgangsmåte for bortvalg

Hvis du ønsker å velge bort bruk av Google Analytics-informasjonskapselen for å lagre GCLID-parameteren, følger du denne veiledningen i hvordan du oppdaterer Google Analytics-taggen. Vi anbefaler at du ikke gjør dette, da det fører til mindre nøyaktig konverteringsmåling.

Konverteringssporing over flere domener

Hvis du vil måle aktivitet på flere domener, for eksempel når landingssiden din er annerledes enn konverteringsdomenet ditt, kan du aktivere sporing av flere domener ved å legge til det nedenstående i nettstedskoden din (dette er bare et eksempel – denne koden fungerer ikke på nettstedet ditt):

    gtag('set', 'linker', {
   'domains': ['landing-destination.com', 'conversion-destination.com']
   });

Finn ut mer om måling av kundereiser som strekker seg over flere domener

Er du usikker på om taggen din er riktig konfigurert? Du kan bruke Google Tag-assistent til å sjekke implementeringen av taggen din. Hvis du trenger mer feilsøkingsinformasjon, kan du se artikkelen Kontrollér taggen for konverteringssporing.

Når ikke alle konverteringer kan registreres i Google Ads

Hvis du ikke implementerer noen av løsningene nevnt ovenfor, blir det vanskeligere å registrere konverteringer. Selv om du bruker et av alternativene ovenfor, kan det likevel hende at konverteringer ikke kan registreres. Det kan for eksempel forekomme når en bruker ser på en videoannonse i YouTube-mobilappen og senere konverterer i mobilnettleseren, men ikke er pålogget Google-tjenester underveis. I disse tilfellene tar Google med modellerte konverteringer i Konverteringer-kolonnen i rapportene dine som anslag. For å opprette modellerte konverteringer bruker vi samlede og anonymiserte data fra brukere som tidligere har vært pålogget Google-tjenester.

Slik påvirkes budgivningen

Vi anbefaler at du overvåker konverteringsrapportene dine de neste månedene og vurderer å gjøre nødvendige endringer i budene dine. Hvis du bruker strategiene for smart budgivning mål-CPA eller mål-ROAS, og du ser en nedgang i trafikken, kan det være lurt å justere målene dine i løpet av denne perioden for å kompensere for de underrapporterte konverteringene. Hvis du angir bud manuelt, må du huske at noen konverteringer kanskje ikke rapporteres når du vurderer resultatene og justerer budene.

Tagging av hele nettstedet og den eldre remarketing-taggen

Du skal kunne bruke et av alternativene ovenfor for å sikre at Google Ads kan måle alle konverteringene dine, uansett hvilken nettleser brukerne besøker nettstedet ditt med. For å dekke eventuelle hull i taggingen angir den eldre remarketing-taggen for Google Ads fortsatt nye informasjonskapsler på domenet ditt. I informasjonskapslene lagres informasjon om annonseklikkene som førte de besøkende til nettstedet ditt. Disse informasjonskapslene mottar informasjonen om annonseklikkene fra en GCLID-parameter («Google klikk-ID»-parameter) som er inkludert i taggen for konverteringssporing.

For at denne metoden skal fungere, må du sørge for å følge veiledningen under «Før du begynner» ovenfor, og deretter implementere remarketing-taggen på alle sidene på nettstedet ditt.

Fremgangsmåte for bortvalg

Hvis du ikke ønsker at remarketing-taggen skal angi informasjonskapsler fra førstetilbydere på domenet til nettstedet ditt, legger du til linjen nedenfor i tag-konfigurasjonen før du laster inn skript-taggen:

var google_conversion_linker = false;

Hvis du bruker conversion_async.js, legger du til den fremhevede delen nedenfor i google_trackConversion-kallet:

window.google_trackConversion( { google_conversion_linker : false } );

Vi anbefaler at du ikke gjør dette, da det kan føre til mindre nøyaktig konverteringsmåling.

 

Sikkerhet og personvern ved sporing på nettsteder

Google har strenge sikkerhetsstandarder. Google Ads samler bare inn data på sider der du har implementert de tilknyttede taggene.

Sørg for at du gir brukerne tydelig og utfyllende informasjon om hvilke data du samler inn på nettstedene dine, og at du får samtykke til slik innsamling i tilfeller der dette er lovpålagt.

 

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt