Jak Google Ads měří konverze na webu

V tomto článku najdete informace o tom, jak Google měří interakce, které lidé s reklamami provedli před konverzí, a pokyny k nastavení měření konverzí ze všech prohlížečů.

Když někdo provede nějakou interakci s reklamou (třeba klikne na textovou reklamu nebo zhlédne videoreklamu), Google Ads si uloží informace o dané interakci ve formě souboru cookie. Pokud pak dojde na webu ke konverzi, nainstalovaná značka pro měření konverzí tento soubor přečte a odešle ho spolu s informacemi o konverzi do Google Ads. Soubory cookie používané k ukládání informací o interakcích s reklamami nemusí být vždy dostupné, například kvůli nastavení prohlížeče. V těchto případech nabízí Google Ads následující možnosti přesnějšího měření konverzí podle kliknutí.

Než začnete

Pro nejpřesnější měření budete potřebovat značku na celém webu (viz pokyny pro její implementaci níže). Před implementací je nutné postupovat podle následujících pokynů:

  • V účtech Google Ads povolte automatické značkování.
  • Pokud na svém webu v měřicích adresách URL nebo přesměrováních na straně serveru používáte měřiče prokliků, ujistěte se, zda na vstupní stránky předávají parametr GCLID (identifikátor prokliků Google).
  • Značky nikdy nespouštějte z prvku iframe (např. v rámci jiné značky sledování, jako je Floodlight).
  • Správný postup implementace různých značek a používání značek pro měření výkonu služby Google Ads na celém webu najdete v následujícím videu:

 

Pokud chcete ve videích zobrazovat titulky, zapněte si je na YouTube. V dolní části přehrávače videa klikněte na ikonu nastavení, vyberte Titulky a následně zvolte jazyk.

Způsoby měření konverzí

Přečtěte si níže uvedené možnosti implementace značky pro celý web, nastavující ve vaší doméně nové soubory cookie pro ukládání informací o těch kliknutích na reklamy, která na váš web někoho přivedla.

Možnost 1: použití aktualizované značky pro měření konverzí Google Ads

Pokud má Google Ads měřit všechny konverze bez ohledu na prohlížeč, který návštěvník vašich stránek používá, doporučujeme použít aktualizovanou značku pro měření konverzí Google Ads. Tuto značku tvoří globální značka webu a fragment události. Tato značka nastaví ve vaší doméně nové soubory cookie. Do souborů se budou ukládat informace o kliknutí na reklamu, které přivedlo návštěvníky na vaše stránky. Soubory cookie načítají informace o kliknutí z parametru GCLID („Google click identifier“), který je součástí značky pro měření konverzí.

Má-li nová značka pro měření konverzí fungovat, musíte postupovat podle pokynů uvedených v části Než začnete.

Fragmenty kódu pro novou značku pro měření konverzí najdete při nastavování sledování konverzí pro svůj web v novém prostředí Google Ads.

Jak se odhlásit

Pokud nechcete, aby globální značka webu nastavovala v doméně vašich stránek soubory cookie první strany, přidejte do příkazu config své globální značky webu níže uvedenou zvýrazněnou část:

 gtag('config', 'AW-123456789', {'conversion_linker': false}); 

Tento postup nedoporučujeme, protože se tím sníží přesnost měření konverzí.

Možnost 2: použití Správce značek Google s novou značkou propojovače konverzí

Správce značek Google umožňuje rychlou a snadnou implementaci a aktualizaci značek na vašem webu bez zásahu do kódu stránky. Chcete‑li zajistit, aby značky pro měření konverzí Google Ads přijímaly potřebné informace o kliknutích na reklamu, postupujte podle těchto pokynů:

  1. Pokud jste to ještě neudělali, nainstalujte Správce značek Google.
  2. V kontejneru Správce značek Google přidejte značku kliknutím na položku Nová značka.
  3. Klikněte na možnost Konfigurace značky a vyberte typ značky Propojovač konverzí.
  4. Klikněte na možnost „Spouštění“ a vyberte spouštěč tak, aby se značka spustila na „všech stránkách“.

Značka Propojovače konverzí automaticky zjistí v adresách URL vstupních stránek informaci o tom kliknutí na reklamu, které uživatele na vaše stránky přivedlo, a uloží tuto informaci do nového souboru cookie na vaší doméně.

Pokud Správce značek Google používáte poprvé, přečtěte si další informace o základech práce s ním.

Možnost 3: použití služby Google Analytics

Pokud už na webu máte nainstalovanou značku Google Analytics, můžete následujícím postupem zajistit, aby značka pro měření konverzí Google Ads fungovala i nadále správně. Jestliže jste postupovali podle pokynů v části Než začnete, GCLID kliknutí na reklamu se uloží do souboru cookie Google Analytics v doméně vašeho webu. Pokud jste účty a značku nastavili správně, bude moci značka Google Ads pro měření konverzí používat parametr GCLID ze souborů cookie služby Google Analytics. 

Chcete-li použít tuto metodu měření konverzí na webu, postupujte podle části Než začnete a pokračujte podle těchto pokynů:

Po provedení těchto kroků se bude GCLID ze souboru cookie Google Analytics číst automaticky. Pokud nechcete, aby služba Google Analytics ukládala GCLID do tohoto cookie, postupujte podle pokynů v níže uvedené části Jak se odhlásit.

Upozorňujeme, že do souboru cookie Google Analytics se ukládá pouze GCLID posledního kliknutí. Pokud ke zvyšování návštěvnosti svého webu používáte více účtů Google Ads a nemáte nastaveno měření konverzí napříč účty, může být hlášený počet konverzí nižší.

Jak se odhlásit

Pokud GCLID do souboru cookie Google Analytics ukládat nechcete, postupujte podle těchto pokynů k aktualizaci značky Google Analytics. Tento postup nedoporučujeme, protože se tím sníží přesnost měření konverzí.

Měření konverzí ve více doménách

Pokud chcete měřit aktivitu ve více doménách, například když se doména vaší vstupní stránky liší od domény konverzí, můžete povolit měření ve více doménách tím, že do kódu svého webu přidáte následující kód (jedná se pouze o vzorový kód, který na vašem webu nebude fungovat):

    gtag('set', 'linker', {
   'domains': ['landing-destination.com', 'conversion-destination.com']
   });

Další informace o měření cest zákazníků ve více doménách

Kdy Google Ads nemůže sledovat všechny konverze

Pokud žádné z výše uvedených řešení nepoužijete, vaše možnosti měření konverzí budou omezené. I když jedno z nich použijete, může nastat situace, kdy nebude možné konverze měřit. K tomu dojde například v případě, že uživatel zhlédne videoreklamu v mobilní aplikaci YouTube a později uskuteční konverzi v mobilním prohlížeči, ale nikde se nepřihlásí do žádné ze služeb Google. V každém případě Google zahrne do sloupce Konverze ve vašich přehledech odhady, tzv. modelované konverze. Ty se vytvářejí na základě souhrnných anonymizovaných dat od uživatelů, kteří se v minulosti do služeb Google přihlásili.

Dopad na cenové nabídky

Doporučujeme přehledy konverzí v průběhu několika dalších měsíců sledovat a zvážit, zda by nebylo vhodné cenové nabídky upravit. Jestliže používáte strategie chytrých nabídek Cílová CPA nebo Cílová návratnost investic do reklamy (ROAS) a zaznamenáte pokles návštěvnosti, možná bude během této doby potřeba upravit cíle, aby se nedostatečné hlášení konverzí kompenzovalo. Pokud nabídky nastavujete ručně, mějte při vyhodnocování výkonu a úpravě cenových nabídek na paměti, že některé konverze nemusí být nahlášeny.

Používání značky na celém webu a starší značka pro remarketing

Pomocí jedné z výše uvedených možností byste měli být schopni zajistit, že bude služba Google Ads měřit všechny konverze bez ohledu na to, který prohlížeč návštěvník stránek používá. V zájmu vykrytí určitých mezer, které mohly při značkování vzniknout, starší značka pro remarketing Google Ads ve vaší doméně stále nastavuje nové soubory cookie, jež uloží informaci o kliknutí na reklamu, kterým se návštěvník dostal na váš web. Soubory cookie načítají informace o kliknutí z parametru GCLID (identifikátor kliknutí Google), který je součástí značky pro měření konverzí.

Tato metoda funguje pouze za podmínky, že dodržíte pokyny uvedené v části Než začnete výše. Poté je třeba umístit značku pro remarketing na všechny stránky vašeho webu.

Jak se odhlásit

Pokud nechcete, aby značka pro remarketing nastavovala v doméně vašeho webu soubory cookie první strany, přidejte do konfigurace značky před načtením značky skriptu následující řádek:

var google_conversion_linker = false;

Pokud používáte conversion_async.js, přidejte k volání google_trackConversion níže zvýrazněnou část:

window.google_trackConversion( { google_conversion_linker : false } );

Nedoporučujeme to, protože se tím snižuje přesnost měření konverzí.

Informování návštěvníků webu o shromažďování dat

Jako vždy zajistěte, abyste uživatelům poskytli jasné a úplné informace o tom, jaká data na svých webech shromažďujete. Vyžaduje-li to zákon, musíte k tomu od uživatelů získat souhlas.

Pokud jste neimplementovali žádnou z výše uvedených možností a na svém webu používáte starší značku pro remarketing, nastavuje tato značka ve vaší doméně nové soubory cookie s informací o kliknutích na reklamy, která návštěvníky na váš web přivedla. Další informace o tomto tématu, případně pokyny, jak se odhlásit, najdete v centru nápovědy v článcích o značkách pro remarketing.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory