Как Google Ads проследява реализациите в уебсайт

В тази статия се предоставя повече информация за това как Google измерва взаимодействията на хората с рекламите Ви преди осъществяването на реализация, включително някои насоки, които да Ви помогнат да измервате реализации от всички браузъри.

Когато хората взаимодействат с рекламите Ви (кликвайки върху текстова реклама или гледайки видеореклама), Google Ads съхранява „бисквитки“, които съдържат информация за взаимодействието, както и уникален идентификатор за потребител или за кликването върху рекламата, довело потребителя до сайта Ви.

При извършването на реализация на уебсайта Ви маркерът за проследяване на реализациите, който сте инсталирали, прочита „бисквитката“ и я изпраща обратно на Google Ads с информация за реализацията. В някои случаи „бисквитките“, които са съхранявали информацията за взаимодействията с рекламите Ви, може да не са налице поради различни фактори, включително настройките на браузъра Ви. В такива случаи Google Ads предлага следните начини за по-точно проследяване на реализациите от кликвания.

Преди да започнете

За най-точно измерване Ви е необходим маркер за целия сайт (вижте опциите за внедряването му по-долу). Преди да го внедрите, изпълнете следните инструкции:

  • Включете автоматичното маркиране във всичките си профили в Google Ads.
  • Ако използвате механизми за проследяване на кликванията в проследяващите URL адреси или пренасочвания в сайта от страна на сървъра, проверете дали те предават идентификатора на Google за кликване (GCLID) към целевите Ви страници.
  • Ако страницата Ви за реализация е в домейн, различен от този на целевата Ви страница, използвайте инструмента за свързване на домейни gtag.js, за да предадете GCLID към страницата за реализация.
  • Не задействайте маркерите си от вътрешността на вложена рамка (например: в рамките на друг маркер за проследяване, като Floodlight).
  • Гледайте следния видеоклип, за да научите как да използвате маркери за целия сайт с цел правилно измерване на ефективността в Google Ads, защо да използвате маркери за целия сайт, как да изберете правилното решение и как правилно да внедрявате различни маркери, като Мениджър на маркери на Google , общия маркер на сайта и Google Анализ:

Academy on Air: Sitewide Tagging

За да виждате субтитри на своя език, включете надписите в YouTube. Кликнете върху иконата „Настройки“ в долната част на видеоплейъра, изберете „Субтитри“ и посочете езика си.


Начини за проследяване на реализациите

Прегледайте следните опции, за да внедрите маркер за целия сайт, който задава нови „бисквитки“ в домейна Ви. Те съхраняват уникален идентификатор за потребител или за кликването върху рекламата, довело потребителя до сайта Ви.

Опция 1: Проследяване на реализациите с актуализирания маркер на Google Ads за проследяване на реализациите

За да сте сигурни, че Google Ads може да измери всичките Ви реализации, независимо от браузъра на посетителя на сайта Ви, препоръчва се да използвате актуализирания маркер на Google Ads за проследяване на реализациите. Той се състои от общ маркер на сайта и фрагмент за събитие. Този маркер задава нови „бисквитки“ в домейна Ви, които ще съхраняват уникален идентификатор за потребител или за кликването върху рекламата, довело потребителя до сайта Ви. „Бисквитките“ получават информацията за кликванията върху рекламата от параметър GCLID (идентификатор на Google за кликване), включен в маркера за проследяване на реализациите.

За да работи новият маркер за проследяване на реализациите, трябва да изпълните инструкциите в Преди да започнете.

Ще намерите фрагментите от код за новия маркер за проследяване на реализациите, когато настройвате проследяване на реализациите в уебсайта си в новия интерфейс на Google Ads.

Как да се откажете

Ако не желаете общият маркер на сайта да зададе „бисквитки“ на посещавания домейн в домейна на сайта Ви, добавете откроената част по-долу към командата config на общия маркер на сайта:

 gtag('config', 'AW-123456789', {'conversion_linker': false}); 

Това не е препоръчително, защото ще доведе до по-малко точно измерване на реализациите.

Забележка: Отказът от „бисквитки“ на посещавания домейн не е препоръчителен, тъй като ще доведе до по-малко точно измерване на реализациите.

Опция 2: Използване на Мениджър на маркери на Google с новия маркер на инструмента за свързване на реализации

Мениджър на маркери на Google Ви дава възможност бързо и лесно да разполагате и актуализирате маркери в уебсайта си, без да променяте кода на страницата си. За да могат маркерите на Google Ads за проследяване на реализациите да получават необходимата информация за кликванията върху рекламата, изпълнете следните стъпки:

  1. Ако все още не сте го направили, настройте и инсталирайте Мениджър на маркери на Google.
  2. Кликнете в контейнера си за Мениджър на маркери на Google, за да добавите Нов маркер.
  3. Кликнете върху Конфигуриране на маркери и изберете типа на маркера на инструмента за свързване на реализации.
  4. Кликнете върху Задействане и изберете задействане за маркера си на Всички страници.

Маркерът на инструмента за свързване на реализации автоматично разпознава информацията за кликванията върху рекламата, довели потребители на сайта Ви, в URL адресите на целевите страници и я съхранява в новите „бисквитки“ в домейна Ви.

Ако не сте запознати с Мениджър на маркери на Google, започнете, като настроите мениджър на маркери.

Опция 3: Използване на Google Анализ

Ако маркерът на Google Анализ вече е инсталиран на уебсайта Ви, можете да изпълните следните стъпки, за да продължава маркерът за проследяване на реализациите в Google Ads да измерва реализациите с точност. Ако изпълнявате инструкциите в Преди да започнете, GCLID за кликвания върху рекламата ще бъде съхранен в „бисквитка“ на Google Анализ в домейна на сайта Ви. Ако сте настроили правилно профилите и маркера си, маркерът на Google Ads за проследяване на реализациите ще може да използва GCLID от „бисквитката“ на Google Анализ.

За да използвате този начин за проследяване на реализациите в уебсайт, изпълнете указанията в раздела „Преди да започнете“, а след това – тези допълнителни указания:

Ако изпълните тези стъпки, идентификаторът на Google за кликване (GCLID) от „бисквитката“ на Google Анализ ще бъде прочетен автоматично. Ако не желаете Google Анализ да съхранява GCLID в тази „бисквитка“, изпълнете указанията в раздела Как да се откажете по-долу.

Обърнете внимание, че „бисквитката“ на Google Анализ съхранява GCLID само за последното кликване. Ако има няколко профила в Google Ads, които стимулират трафик към уебсайта Ви, а понастоящем не използвате проследяване на реализациите към профил в МКЦ, това може да доведе до по-малък брой реализации.

Как да се откажете

За да се откажете от използването на „бисквитката“ на Google Анализ, така че да не съхранява параметъра GCLID, изпълнете следните инструкции за актуализиране на маркера на Google Анализ. Такъв отказ може да доведе до по-малко точно измерване на реализациите.

Проследяване на реализациите между домейни

Ако искате да измервате активността между няколко домейна, например когато домейнът на целевата Ви страница се различава от този на реализациите Ви, можете да активирате кръстосано проследяване на домейни, като добавите следното към кода на уебсайта си (това е само пример – този код няма да проработи на сайта Ви):

gtag('set', 'linker', {
'domains': ['landing-destination.com', 'conversion-destination.com']
});

Научете повече за измерването на пътищата на клиентите между домейните

Не сте сигурни дали маркерът Ви е настроен правилно? Можете да използвате Google Помощник за маркери, за да проверите внедряването на маркера. За допълнително отстраняване на проблеми вижте Проверка на маркера за проследяване на реализациите.

Кога Google Ads не може да наблюдава всички реализации

Ако не внедрите едно от предходните решения, това ще ограничи способността за измерване на реализациите. Възможно е понякога реализации да не могат да бъдат измерени дори ако използвате някоя от опциите по-горе. Например когато потребител гледа видеореклама в мобилното приложение YouTube и по-късно осъществи реализация от мобилния браузър, но все още не е влязъл в профила си в услуги на Google на нито едно от двете места. И в двата случая Google ще включи в графата „Реализации“ на отчетите Ви моделирани реализации като прогнози. За създаването на моделирани реализации се използват обобщените и анонимизирани данни от потребители, които вече са влизали в профила си в услуги на Google. Това може да предложи по-пълен отчет за реализациите Ви.

Въздействие върху оферирането

Препоръчва се да наблюдавате отчетите си за реализациите през следващите няколко месеца и да прецените дали да не направите някои необходими промени в офертите си. Ако използвате стратегии за „Интелигентно офериране“ за целева CPA и целева ROAS и забележите намаляване на трафика, добре е да коригирате целите си за този период, за да балансирате занижения брой реализации. Ако задавате офертите ръчно, при оценката на ефективността и коригирането на офертите имайте предвид, че е възможно някои реализации да не са отчетени.

Маркиране в целия сайт и предишния маркер за ремаркетинг

Използвайте една от опциите по-горе, за да сте сигурни, че Google Ads може да измерва всичките Ви реализации, независимо от браузъра на посетителя на сайта Ви. За да се покрият някои пропуски, които може да имате при маркирането, предишният маркер за ремаркетинг на Google Ads все още задава нови „бисквитки“ в домейна Ви, които съхраняват информация за кликванията върху рекламите, привличащи хора на уебсайта Ви. „Бисквитките“ получават информацията за кликванията върху рекламата от параметър GCLID („идентификатор на Google за кликване“), включен в маркера за проследяване на реализациите.

За да работи този метод, трябва да изпълните инструкциите в секцията „Преди да започнете“ по-горе и след това да внедрите маркера за ремаркетинг на всяка страница на уебсайта си.

Как да се откажете

Ако не желаете маркерът за ремаркетинг да зададе „бисквитки“ на посещавания домейн в домейна на сайта Ви, добавете следния ред към конфигурацията на маркера, преди да заредите маркера на скрипта:

var google_conversion_linker = false;

Ако използвате conversion_async.js, добавете откроената по-долу част към извикването на google_trackConversion:

window.google_trackConversion( { google_conversion_linker : false } );

Забележка: Отказът не се препоръчва, защото може да доведе до по-малко точно измерване на реализациите.

Сигурност и поверителност за проследяването на уебсайтове

Стандартите за сигурност на Google са строги. Google Ads събира данни само на страници, на които сте внедрили свързаните маркери.

Моля, не забравяйте, че трябва да предоставяте на потребителите ясна и изчерпателна информация за данните, които събирате на уебсайтовете си, и да получите съгласие за това, в случай че такова се изисква по закон.

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си