Giới thiệu về lịch sử phiên bản

Bài viết này chỉ áp dụng cho trải nghiệm Google Ads mới. Xác định trải nghiệm Google Ads bạn đang sử dụng.

Khi chỉnh sửa quảng cáo và lưu chỉnh sửa, bạn tạo một phiên bản mới của quảng cáo. Lịch sử phiên bản cho phép bạn quay trở lại và xem các phiên bản trước của quảng cáo, cũng như dữ liệu về hiệu quả hoạt động của các quảng cáo đó.

Bài viết này giải thích các lợi ích của lịch sử phiên bản và cách xem lịch sử phiên bản cho quảng cáo của bạn.

Cách hoạt động

Khi chỉnh sửa quảng cáo, chẳng hạn như thay đổi URL cuối cùng, bạn có thể xem phiên bản cũ của quảng cáo bằng cách xem lịch sử phiên bản của quảng cáo.

Lịch sử phiên bản bao gồm ngày chỉnh sửa mỗi phiên bản, thời gian áp dụng phiên bản và nội dung thay đổi.

Thông tin về thời gian áp dụng phiên bản có thể bao gồm cả khoảng giời than xem xét hoặc các khoảng thời gian mà quảng cáo không hiển thị, ví dụ: do tạm dừng quảng cáo.

Bạn có thể tải xuống báo cáo lịch sử phiên bản của quảng cáo ở định dạng CSV.

Lưu ý

  • Trước khi quảng cáo mới của bạn bắt đầu chạy, chúng sẽ trải qua quá trình phê duyệt quảng cáo, quá trình này có thể mất tối đa một ngày làm việc.

Cách xem lịch sử phiên bản của quảng cáo

  1. Đăng nhập vào tài khoản AdWords của bạn. 
  2. Trong menu trang ở bên trái, hãy nhấp vào Quảng cáo và tiện ích.
  3. Tìm quảng cáo bạn muốn xem lịch sử phiên bản.
  4. Nhấp vào biểu tượng bút chì Chỉnh sửaở bên phải của quảng cáo và chọn Xem lịch sử phiên bản.

Trong bảng quảng cáo, bạn sẽ thấy dữ liệu về hiệu quả hoạt động của các phiên bản quảng cáo khác nhau.
 

Mẹo

Để kiểm tra mức độ hoạt động hiệu quả của các phiên bản quảng cáo khác nhau đồng thời, hãy tạo quảng cáo mới (AdWords tự động hiển thị các quảng cáo hoạt động tốt hơn thường xuyên hơn theo mặc định). Bằng cách này, quảng cáo gốc của bạn sẽ tiếp tục chạy đồng thời bạn biết được hiệu quả hoạt động của các phiên bản quảng cáo mới.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố