เกี่ยวกับเมตริกในตำแหน่งบนสุดและบนสุดแบบสัมบูรณ์

เมตริกในตำแหน่งบนสุดและบนสุดแบบสัมบูรณ์คือชุดของเมตริกด้านความโดดเด่น เมตริกด้านความโดดเด่นช่วยให้ทราบตำแหน่งของโฆษณาบนหน้าเว็บ

อัตราการแสดงผลในตำแหน่งบนสุดแบบสัมบูรณ์ในเครือข่ายการค้นหา "การแสดงผล (ตำแหน่งบนสุดแบบสัมบูรณ์)" และอัตราการแสดงผลด้านบนในเครือข่ายการค้นหา "% การแสดงผล (ตำแหน่งบนสุด) %" จะช่วยบอกตำแหน่งของโฆษณาในหน้าผลการค้นหา (SERP)

หมายเหตุ: ส่วนแบ่งการแสดงผลสำหรับแคมเปญโรงแรมคำนวณจากตำแหน่งที่โฆษณาปรากฏในโมดูลการจองโฆษณาโรงแรม ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวส่วนแบ่งการแสดงผลสำหรับแคมเปญโรงแรม

ส่วนแบ่งการแสดงผลในตำแหน่งบนสุดแบบสัมบูรณ์ในเครือข่ายการค้นหา (IS บนสุดแบบสัมบูรณ์ในเครือข่ายการค้นหา) และส่วนแบ่งการแสดงผลด้านบนในเครือข่ายการค้นหา (IS ด้านบนในเครือข่ายการค้นหา) ช่วยให้คุณเข้าใจว่าเป็นไปได้หรือไม่ที่โฆษณาจะไปอยู่ด้านบนสุด (ที่ใดก็ได้เหนือผลการค้นหาทั่วไป) และบนสุดแบบสัมบูรณ์ (โฆษณาแรกเหนือผลการค้นหาทั่วไป) ของหน้าผลการค้นหา (SERP)

ซึ่งแตกต่างจากอันดับเฉลี่ย เนื่องจากเมตริกเหล่านี้ไม่ได้บ่งบอกถึงลำดับของโฆษณาเมื่อเทียบกับโฆษณาอื่นๆ แต่เป็นตำแหน่งจริงของโฆษณาใน SERP

หมายเหตุ: พาร์ทเนอร์ในเครือข่ายการค้นหาไม่ได้แยกให้เห็น "ด้านบน" เทียบกับ "ด้านอื่นๆ" และจะไม่ได้รวมอยู่ในข้อมูลส่วนแบ่งการแสดงผล

เมตริกเกี่ยวกับตำแหน่งของโฆษณา

คุณใช้เมตริกเหล่านี้เพื่อทำความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของอัตราการคลิกผ่าน (CTR) ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของตำแหน่งโฆษณาในหน้าผลการค้นหาได้ เราไม่แนะนำให้คุณใช้เมตริกเหล่านี้เป็นเป้าหมายในการกำหนดราคาเสนอเนื่องจากบางครั้งอาจลดลงเมื่อราคาเสนอเพิ่มขึ้น กรณีนี้เกิดขึ้นเนื่องจากราคาเสนอที่สูงขึ้นอาจทำให้คุณเข้าไปสู่การประมูลที่มีการแข่งขันมากขึ้นในตำแหน่งที่แย่ลง

อัตราการแสดงผลในตำแหน่งด้านบนในเครือข่ายการค้นหา

อัตราการแสดงผลในตำแหน่งด้านบนในเครือข่ายการค้นหา "การแสดงผล (ด้านบน) %" คือเปอร์เซ็นต์ของการแสดงโฆษณาที่แสดงเหนือผลการค้นหาทั่วไป

อัตราการแสดงผลในตำแหน่งด้านบนในเครือข่ายการค้นหา = การแสดงผลด้านบน / การแสดงผล

อัตราการแสดงผลในตำแหน่งบนสุดแบบสัมบูรณ์ในเครือข่ายการค้นหา

อัตราการแสดงผลในตำแหน่งบนสุดแบบสัมบูรณ์ในเครือข่ายการค้นหา "การแสดงผล ตำแหน่งบนสุดแบบสัมบูรณ์) %" คือเปอร์เซ็นต์ของการแสดงโฆษณาที่แสดงเป็นโฆษณาแรกเหนือผลการค้นหาทั่วไป

อัตราการแสดงผลในตำแหน่งบนสุดแบบสัมบูรณ์ในเครือข่ายการค้นหา = การแสดงผลบนสุดแบบสัมบูรณ์ / การแสดงผล

เมตริกที่คุณเสนอราคาเพื่อปรับปรุงตำแหน่งโฆษณาได้


คุณใช้เมตริกเหล่านี้เป็นเป้าหมายในการเสนอราคาได้หากต้องการเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของโฆษณาทั้งที่แสดงด้านบนสุดหรือบนสุดแบบสัมบูรณ์ของหน้าผลการค้นหา

ส่วนแบ่งการแสดงผลในตำแหน่งบนสุดแบบสัมบูรณ์ในเครือข่ายการค้นหา

ส่วนแบ่งการแสดงผลในตำแหน่งบนสุดแบบสัมบูรณ์ในเครือข่ายการค้นหา "IS บนสุดแบบสัมบูรณ์ในเครือข่ายการค้นหา" คือการแสดงผลที่คุณได้รับในตำแหน่งบนสุดแบบสัมบูรณ์ (โฆษณาแรกเหนือผลการค้นหาทั่วไป) หารด้วยจำนวนการแสดงผลโดยประมาณที่คุณมีสิทธิ์ได้รับในตำแหน่งด้านบน

ส่วนแบ่งการแสดงผลในตำแหน่งบนสุดแบบสัมบูรณ์ = การแสดงผลที่ด้านบนสุดแบบสัมบูรณ์ / การแสดงผลที่มีสิทธิ์ที่ด้านบน

ส่วนแบ่งการแสดงผลในตำแหน่งด้านบนในเครือข่ายการค้นหา

ส่วนแบ่งการแสดงผลในตำแหน่งด้านบนในเครือข่ายการค้นหา "IS ด้านบนในเครือข่ายการค้นหา" คือการแสดงผลที่คุณได้รับในตำแหน่งด้านบน (ที่ใดก็ตามเหนือผลการค้นหาทั่วไป) เมื่อเทียบกับจำนวนการแสดงผลโดยประมาณที่คุณมีสิทธิ์ได้รับในตำแหน่งด้านบน

ส่วนแบ่งการแสดงผลในตำแหน่งด้านบนในเครือข่ายการค้นหา = การแสดงผลที่ด้านบน / การแสดงผลที่มีสิทธิ์ที่ด้านบน

ส่วนแบ่งการแสดงผลในตำแหน่งบนสุดแบบสัมบูรณ์ที่เสียไปในเครือข่ายการค้นหา (งบประมาณ)

ส่วนแบ่งการแสดงผลในตำแหน่งบนสุดแบบสัมบูรณ์ที่เสียไปในเครือข่ายการค้นหา (งบประมาณ) จะประมาณความถี่ที่โฆษณาไม่ใช่โฆษณาแรกเหนือผลการค้นหาทั่วไปเนื่องจากงบประมาณต่ำ

ส่วนแบ่งการแสดงผลในตำแหน่งด้านบนที่เสียไปในเครือข่ายการค้นหา (งบประมาณ)

ส่วนแบ่งการแสดงผลในตำแหน่งด้านบนที่เสียไปในเครือข่ายการค้นหา (งบประมาณ) ช่วยให้คุณเข้าใจว่าโฆษณาไม่ได้แสดงที่ใดก็ตามเหนือผลการค้นหาทั่วไปเนื่องจากงบประมาณต่ำบ่อยเพียงใด

ส่วนแบ่งการแสดงผลในตำแหน่งบนสุดแบบสัมบูรณ์ที่เสียไปในเครือข่ายการค้นหา (อันดับ)

ส่วนแบ่งการแสดงผลในตำแหน่งบนสุดแบบสัมบูรณ์ที่เสียไปในเครือข่ายการค้นหา (อันดับ) จะประมาณความถี่ที่โฆษณาไม่ใช่โฆษณาแรกเหนือผลการค้นหาทั่วไปเนื่องจากลำดับโฆษณาต่ำ

ส่วนแบ่งการแสดงผลในตำแหน่งด้านบนที่เสียไปในเครือข่ายการค้นหา (อันดับ)

ส่วนแบ่งการแสดงผลในตำแหน่งด้านบนที่เสียไปในเครือข่ายการค้นหา (อันดับ) จะประมาณความถี่ที่โฆษณาไม่ได้แสดงที่ใดก็ตามเหนือผลการค้นหาทั่วไปเนื่องจากลำดับโฆษณาต่ำ

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเมตริกเหล่านี้ได้ที่นี่

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว

true
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
73067
false