เกี่ยวกับเมตริกในตำแหน่งบนสุดและบนสุดแบบสัมบูรณ์

เมตริกตำแหน่งบนสุดและตำแหน่งบนสุดแบบสัมบูรณ์คือชุดเมตริกด้านความโดดเด่น ซึ่งช่วยให้ทราบตำแหน่งของโฆษณาในหน้าเว็บ

อัตราการแสดงผลในตำแหน่งบนสุดใน Search "% การแสดงผล (ตำแหน่งบนสุด)" และอัตราการแสดงผลในตำแหน่งบนสุดแบบสัมบูรณ์ใน Search "% การแสดงผล (ตำแหน่งบนสุดแบบสัมบูรณ์)" จะบอกตำแหน่งโฆษณาของคุณในหน้าผลการค้นหา (SERP)

หมายเหตุ: ส่วนแบ่งการแสดงผลสำหรับแคมเปญโรงแรมคำนวณจากตำแหน่งที่โฆษณาปรากฏในโมดูลการจองโฆษณาโรงแรม ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวส่วนแบ่งการแสดงผลสำหรับแคมเปญโรงแรม

ส่วนแบ่งการแสดงผลในตำแหน่งบนสุดใน Search (IS ในตำแหน่งบนสุดใน Search) และส่วนแบ่งการแสดงผลในตำแหน่งบนสุดแบบสัมบูรณ์ใน Search (IS ในตำแหน่งบนสุดแบบสัมบูรณ์ใน Search) ช่วยให้คุณเห็นโอกาสที่จะปรับปรุงการเรียกให้โฆษณาแสดงในกลุ่มโฆษณาที่ตำแหน่งบนสุด หรือในอันดับแรกสุดในกลุ่มโฆษณาที่ตำแหน่งบนสุด

เมตริกเหล่านี้แตกต่างจากอันดับเฉลี่ยตรงที่ไม่ได้บ่งบอกลำดับของโฆษณาเมื่อเทียบกับโฆษณาอื่นๆ แต่เป็นตำแหน่งจริงของโฆษณาใน SERP

หมายเหตุ: พาร์ทเนอร์ Search ไม่ได้แยกให้เห็น "ด้านบน" เทียบกับ "ด้านอื่นๆ" และจะไม่รวมอยู่ในข้อมูลการแบ่งกลุ่มตำแหน่งหรือส่วนแบ่งการแสดงผล

เมตริกเกี่ยวกับตำแหน่งของโฆษณา

คุณใช้เมตริกเหล่านี้เพื่อทำความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของอัตราการคลิกผ่าน (CTR) ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของตำแหน่งโฆษณาในหน้าผลการค้นหาได้ เราไม่แนะนำให้คุณใช้เมตริกเหล่านี้เป็นเป้าหมายในการกำหนดราคาเสนอเนื่องจากบางครั้งอาจลดลงเมื่อราคาเสนอเพิ่มขึ้น กรณีนี้เกิดขึ้นเนื่องจากราคาเสนอที่สูงขึ้นอาจทำให้คุณเข้าไปสู่การประมูลที่มีการแข่งขันมากขึ้นในตำแหน่งที่แย่ลง

อัตราการแสดงผลในตำแหน่งบนสุดใน Search

อัตราการแสดงผลในตำแหน่งบนสุดใน Search "% การแสดงผล (ตำแหน่งบนสุด)" คือเปอร์เซ็นต์ของการแสดงโฆษณาที่แสดงในกลุ่มโฆษณาที่ตำแหน่งบนสุด

อัตราการแสดงผลในตำแหน่งบนสุดใน Search = การแสดงผลในตำแหน่งบนสุด / การแสดงผล

อัตราการแสดงผลในตำแหน่งบนสุดแบบสัมบูรณ์ใน Search

อัตราการแสดงผลในตำแหน่งบนสุดแบบสัมบูรณ์ใน Search "% การแสดงผล (ตำแหน่งบนสุดแบบสัมบูรณ์)" คือเปอร์เซ็นต์ของการแสดงโฆษณาที่แสดงเป็นโฆษณาแรกในกลุ่มโฆษณาที่ตำแหน่งบนสุด

อัตราการแสดงผลในตำแหน่งบนสุดแบบสัมบูรณ์ใน Search = การแสดงผลในตำแหน่งบนสุดแบบสัมบูรณ์ / การแสดงผล

เมตริกที่คุณเสนอราคาเพื่อปรับปรุงตำแหน่งโฆษณาได้

คุณใช้เมตริกเหล่านี้เป็นเป้าหมายในการตั้งราคาเสนอได้หากต้องการเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของโฆษณาที่แสดงในอันดับใดก็ได้ในกลุ่มโฆษณาที่ตำแหน่งบนสุด หรือในอันดับแรกในกลุ่มโฆษณาที่ตำแหน่งบนสุด

ส่วนแบ่งการแสดงผลในตำแหน่งบนสุดใน Search

ส่วนแบ่งการแสดงผลในตำแหน่งบนสุดใน Search "IS ในตำแหน่งบนสุดใน Search" คือการแสดงผลที่คุณได้รับเนื่องจากอยู่ในกลุ่มโฆษณาที่ตำแหน่งบนสุด หารด้วยจำนวนการแสดงผลโดยประมาณที่คุณมีสิทธิ์ได้รับเมื่ออยู่ในกลุ่มโฆษณาที่ตำแหน่งบนสุด

ส่วนแบ่งการแสดงผลในตำแหน่งบนสุดใน Search = การแสดงผลในตำแหน่งบนสุด / การแสดงผลในตำแหน่งบนสุดที่มีสิทธิ์

ส่วนแบ่งการแสดงผลในตำแหน่งบนสุดแบบสัมบูรณ์ใน Search

ส่วนแบ่งการแสดงผลในตำแหน่งบนสุดแบบสัมบูรณ์ใน Search "IS ในตำแหน่งบนสุดแบบสัมบูรณ์ใน Search" คือการแสดงผลที่คุณได้รับในตำแหน่งบนสุดแบบสัมบูรณ์ (โฆษณาแรกสุดในกลุ่มโฆษณาที่ตำแหน่งบนสุด) หารด้วยจำนวนการแสดงผลโดยประมาณที่คุณมีสิทธิ์ได้รับเมื่ออยู่ในกลุ่มโฆษณาที่ตำแหน่งบนสุด

ส่วนแบ่งการแสดงผลในตำแหน่งบนสุดแบบสัมบูรณ์ = การแสดงผลในตำแหน่งบนสุดแบบสัมบูรณ์ / การแสดงผลในตำแหน่งบนสุดที่มีสิทธิ์

ส่วนแบ่งการแสดงผลในตำแหน่งบนสุดแบบสัมบูรณ์ที่เสียไปใน Search (งบประมาณ)

ส่วนแบ่งการแสดงผลในตำแหน่งบนสุดแบบสัมบูรณ์ที่เสียไปใน Search (งบประมาณ) จะประมาณความถี่ที่โฆษณาไม่ใช่โฆษณาแรกในกลุ่มโฆษณาที่ตำแหน่งบนสุดเนื่องจากงบประมาณต่ำ

ส่วนแบ่งการแสดงผลในตำแหน่งบนสุดที่เสียไปใน Search (งบประมาณ)

ส่วนแบ่งการแสดงผลในตำแหน่งบนสุดที่เสียไปใน Search (งบประมาณ) ช่วยให้คุณทราบความถี่ที่โฆษณาไม่ได้แสดงที่ใดเลยในกลุ่มโฆษณาที่ตำแหน่งบนสุดเนื่องจากงบประมาณต่ำ

ส่วนแบ่งการแสดงผลในตำแหน่งบนสุดแบบสัมบูรณ์ที่เสียไปใน Search (อันดับ)

ส่วนแบ่งการแสดงผลในตำแหน่งบนสุดแบบสัมบูรณ์ที่เสียไปใน Search (อันดับ) จะประมาณความถี่ที่โฆษณาไม่ใช่โฆษณาแรกในกลุ่มโฆษณาที่ตำแหน่งบนสุดเนื่องจากลำดับโฆษณาต่ำ

ส่วนแบ่งการแสดงผลในตำแหน่งบนสุดที่เสียไปใน Search (อันดับ)

ส่วนแบ่งการแสดงผลในตำแหน่งบนสุดที่เสียไปใน Search (อันดับ) จะประมาณความถี่ที่โฆษณาไม่ได้แสดงที่ใดเลยในกลุ่มโฆษณาที่ตำแหน่งบนสุดเนื่องจากลำดับโฆษณาต่ำ

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเมตริกเหล่านี้ได้ที่นี่

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม

เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
true
Achieve your advertising goals today!

Attend our Performance Max Masterclass, a livestream workshop session bringing together industry and Google ads PMax experts.

Register now

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก