Metriky zobrazení navrchu a celkom navrchu

Priemerná pozícia (Priem. poz.) sa v septembri 2019 prestane používať. Percentuálne hodnoty zobrazení navrchu a zobrazení celkom navrchu poskytujú jasnejší prehľad o tom, kde na stránkach vyhľadávania sa vaše reklamy zobrazujú. Na optimalizáciu pozície svojich reklám môžete použiť tieto nové metriky. Získajte ďalšie informácie.

Miera zobrazení celkom navrchu vo Vyhľadávaní, respektíve % zobr. (cel. navrchu) a Miera zobrazení navrchu vo Vyhľadávaní, respektíve % zobr. (navrchu) informuje o umiestnení reklám na stránkach s výsledkami vyhľadávača (SERP). (Poznámka: Podiel zobrazení pre kampane na hotely sa vypočítava podľa toho, kde sa vaša reklama zobrazuje v rezervačnom module reklám na hotely. Prečítajte si viac o podiele zobrazení kampaní na hotely.)

Metriky Podiel zobrazení celkom navrchu vo Vyhľadávaní (Podiel zobr. celkom navrchu vo Vyhľ.) a Podiel zobrazení navrchu vo Vyhľadávaní (Podiel zobr. navrchu vo Vyhľ.) umožňujú zistiť, či existuje možnosť, že sa na stránkach s výsledkami vyhľadávača (SERP) vaše reklamy dostanú navrch (kdekoľvek nad výsledky organického vyhľadávania) a celkom navrch (úplne prvá reklama nad výsledkami organického vyhľadávania).

Metriky umiestnenia reklám

Tieto metriky môžete použiť, aby ste porozumeli zmenám miery prekliknutí (CTR) spôsobeným zmenou v umiestnení vašich reklám na stránke s výsledkami vyhľadávania. Neodporúčame vám používať tieto metriky ako cieľ na stanovenie cenových ponúk, pretože niekedy sa môžu pri zvyšujúcich cenových ponukách znižovať. Stáva sa to, pretože vyššie cenové ponuky niekedy umožňujú vstupovať do aukcií s vyššou konkurenciou v horšej pozícii.

Miera zobrazení navrchu vo Vyhľadávaní

Miera zobrazení navrchu vo Vyhľadávaní, respektíve % zobr. (navrchu) predstavuje percento zobrazení reklám, ktoré sa zobrazujú kdekoľvek nad výsledkami organického vyhľadávania.

Miera zobrazení navrchu vo Vyhľadávaní = zobrazenia navrchu / zobrazenia

Miera zobrazení celkom navrchu vo Vyhľadávaní

Miera zobrazení na úplnom vrchu stránky, respektíve % zobr. (na úplnom vrchu stránky) predstavuje percento zobrazení reklám, ktoré sa zobrazujú ako celkom prvá reklama nad výsledkami organického vyhľadávania.

Miera zobrazení celkom navrchu vo Vyhľadávaní = zobrazenia celkom navrchu / zobrazenia

Metriky, pre ktoré môžete ponúkať ceny, ak chcete zlepšiť umiestnenia reklám


Tieto metriky môžete použiť ako cieľ na nastavenie ponuky, ak chcete zvýšiť percento svojich reklám, ktoré sa zobrazujú buď navrchu, alebo celkom navrchu stránky s výsledkami vyhľadávania.

Podiel zobrazení celkom navrchu vo Vyhľadávaní

Podiel zobrazení na úplnom vrchu stránky vo Vyhľadávacej sieti (Podiel zobr. na úplnom vrchu stránky vo Vyhľ.) predstavuje zobrazenia, ktoré ste získali na pozícii na úplnom vrchu stránky (celkom prvá reklama nad výsledkami organického vyhľadávania) vydelený odhadovaným počtom zobrazení, ktoré ste mali šancu získať v umiestnení na úplnom vrchu.

Podiel zobrazení celkom navrchu = počet zobrazení celkom navrchu / podporované zobrazenia navrchu

Podiel zobrazení na vrchu stránky vo Vyhľadávacej sieti

Podiel zobrazení na vrchu stránky vo Vyhľadávacej sieti (Podiel zobr. na vrchu stránky vo Vyhľ.) predstavuje zobrazenia, ktoré ste získali v umiestnení na vrchu stránky (kdekoľvek nad výsledkami organického vyhľadávania) v porovnaní s odhadovaným počtom zobrazení, ktoré ste mali šancu získať v umiestnení na vrchu.

Podiel zobrazení navrchu vo Vyhľadávacej sieti = zobrazenia navrchu / podporované zobrazenia navrchu

Podiel stratených zobrazení na úplnom vrchu stránky vo Vyhľadávacej sieti (rozpočet)

Podiel stratených zobrazení na úplnom vrchu stránky vo Vyhľadávacej sieti (rozpočet) predstavuje odhad, ako často vaša reklama nebola celkom prvá nad výsledkami organického vyhľadávania v dôsledku nízkeho rozpočtu.

Podiel stratených zobrazení na vrchu stránky vo Vyhľadávacej sieti (rozpočet)

Podiel stratených zobrazení na vrchu stránky vo Vyhľadávacej sieti (rozpočet) vám pomáha pochopiť, ako často sa vaša reklama nezobrazila nikde nad výsledkami organického vyhľadávania v dôsledku nízkeho rozpočtu.

Podiel stratených zobrazení celkom navrchu vo Vyhľadávaní (hodnotenie)

Podiel stratených zobrazení celkom navrchu vo Vyhľadávaní (hodnotenie) predstavuje odhad, ako často sa vaša reklama nezobrazila ako celkom prvá nad výsledkami organického vyhľadávania v dôsledku nízkeho hodnotenia reklamy.

Podiel stratených zobrazení na vrchu stránky vo Vyhľadávacej sieti (hodnotenie)

Podiel stratených zobrazení na vrchu stránky vo Vyhľadávacej sieti (hodnotenie) odhaduje, ako často sa vaša reklama nezobrazila nad výsledkami organického vyhľadávania v dôsledku nízkeho hodnotenia reklamy.

Spätná väzba

Na tejto stránke môžete poskytnúť spätnú väzbu k uvedeným metrikám.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory