Om beregningene for toppvisningsandel og absolutt toppvisningsandel

Toppvisningsandel og absolutt toppvisningsandel er et sett med beregninger for prominens. Med beregningene for prominens kan du få en bedre oversikt over plasseringen av annonsene dine på siden.

«Absolutt toppvisningsandel i Søkenettverket» («% visn. (abs. topp.)») og «Toppvisningsfrekvens i Søkenettverket» («Visn.frekv. (topp)») ser du hvilken plassering annonsene dine har oppnådd på søkeresultatsidene.

Merk: Visningsandelen for hotellannonser beregnes ut fra hvor i Hotellannonser-bestillingsmodulen annonsene vises. Finn ut mer om visningsandel for hotellkampanjer.

Med «absolutt toppvisningsandel i Søkenettverket» («abs. topp VA for søk») og «toppvisningsandel i Søkenettverket» («toppvisn.andel i Søkenettv.») ser du om det er noen sjanse for at annonsene dine vises på toppen av (hvor som helst ovenfor de organiske søkeresultatene) eller helt øverst (den aller første annonsen som vises ovenfor de organiske søkeresultatene) på søkeresultatsider.

I motsetning til «gjennomsnittlig plassering» gjenspeiler disse beregningene ikke posisjonen til annonsene dine i forhold til annonser fra andre annonsører, men den faktiske plasseringen av annonsene dine på søkeresultatsidene.

Merk: Søkepartnere skiller ikke mellom «øverst» kontra «annet» og blir ikke tatt med i data om stedssegmentering og visningsandel.

Beregninger for annonseplasseringer

Med disse beregningene får du oversikt over endringer i klikkfrekvensen (CTR) som skyldes endringer i plasseringen til annonsene dine på søkeresultatsiden. Vi fraråder deg å bruke disse beregningene som et mål når du angir budene dine, ettersom verdiene kan synke i takt med at du øker budene. Årsaken er at du med høyere bud kan delta i auksjoner med hardere konkurranse, der du oppnår lavere plasseringer.

Toppvisningsfrekvens i Søkenettverket (egne annonser)

Toppvisningsfrekvens i Søkenettverket («Visn.frekv. (topp)» er prosentandelen av visningene dine som forekommer ovenfor de organiske søkeresultatene.

Toppvisningsfrekvens i Søkenettverket = visningene dine ovenfor søkeresultatene / alle visningene dine

Absolutt toppvisningsfrekvens i Søkenettverket (egne annonser)

«Absolutt toppvisningsfrekvens i Søkenettverket» («% visn. (abs. topp.)») viser prosentandelen av annonsevisningene dine som oppnår annonseplasseringen helt øverst ovenfor de organiske søkeresultatene.

Absolutt toppvisningsandel i Søkenettverket = visningene dine helt øverst / alle visningene dine

Beregninger du kan by på for å oppnå bedre annonseplasseringer


Du kan bruke disse beregningene som et mål når du skal angi budet ditt, og du ønsker å øke prosentandelen av annonsene dine som vises ovenfor søkeresultatet eller helt øverst på søkeresultatsiden.

Absolutt toppvisningsandel i Søkenettverket

«Absolutt toppvisningsandel i Søkenettverket» («abs. topp VA for søk») gjenspeiler hvor mange visninger du har oppnådd på den absolutte topplasseringen (helt øverst ovenfor de organiske søkeresultatene) delt på det beregnede antallet visninger du var kvalifisert for å motta på den aller øverste plasseringen.

Absolutt toppvisningsandel = oppnådde visninger helt øverst / kvalifiserte visninger helt øverst

Toppvisningsandel i Søkenettverket (alle annonser)

«Toppvisningsandel i Søkenettverket» («topp VA for søk») gjenspeiler hvor mange visninger du har oppnådd på toppen av siden (hvor som helst ovenfor de organiske søkeresultatene), sammenlignet med anslaget for hvor mange visninger du var kvalifisert for å motta på toppen av siden.

Toppvisningsandel i Søkenettverket = oppnådde toppvisninger / kvalifiserte toppvisninger

Tapt absolutt toppvisningsandel i Søkenettverket (budsjett)

«Tapt absolutt toppvisningsandel i Søkenettverket (budsjett)» er et anslag for hvor ofte annonsen din ikke oppnådde plasseringen helt øverst ovenfor de organiske søkeresultatene fordi budsjettet var for lavt.

Tapt toppvisningsandel i Søkenettverket (budsjett)

Med «Tapt toppvisningsandel i Søkenettverket (budsjett)» får du oversikt over hvor ofte annonsen din ikke ble vist ovenfor de organiske søkeresultatene fordi budsjettet var for lavt.

Tapt absolutt toppvisningsandel i Søkenettverket (rangering)

«Tapt absolutt toppvisningsandel i Søkenettverket (rangering)» er et anslag for hvor ofte annonsen din ikke oppnådde plasseringen helt øverst ovenfor de organiske søkeresultatene på grunn av lav annonserangering.

Tapt toppvisningsandel i Søkenettverket (rangering)

«Tapt toppvisningsandel i Søkenettverket (rangering)» er et anslag for hvor ofte annonsen din ikke ble vist ovenfor de organiske søkeresultatene på grunn av lav annonserangering.

Tilbakemelding

Her kan du gi en tilbakemelding om disse beregningene.

Var dette nyttig for deg?

Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Prøv disse trinnene:

true
Achieve your advertising goals today!

Attend our Performance Max Masterclass, a livestream workshop session bringing together industry and Google ads PMax experts.

Register now

Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny