Om beregningene «toppvisningsfrekvens» og «absolutt toppvisningsfrekvens»

Gjennomsnittlig plassering (gj.sn. plass.) blir fjernet i september 2019. Prosentverdiene i toppvisningsandel og absolutt toppvisningsandel gir et bedre bilde av hvor på søkesidene annonsene dine vises. Ved hjelp av disse nye beregningene kan du optimalisere annonseplasseringen. Finn ut mer.

Med «Absolutt toppvisningsfrekvens i Søkenettverket» («Visn.frekv. (abs. topp)») og «Toppvisningsfrekvens i Søkenettverket» («Visn.frekv. (topp)») ser du hvilken plassering annonsene dine har oppnådd på søkeresultatsidene. (Merk: Visningsandelen til hotellannonser beregnes ut fra hvor i Hotellannonser-bestillingsmodulen annonsene vises. Finn ut mer om visningsandelen for hotellkampanjer.)


Med «Absolutt toppvisningsfrekvens i Søkenettverket» («Abs. topp VA for søk») og «Toppvisningsandel i Søkenettverket» («Toppvisn.andel i Søkenettv.») ser du om det er sannsynlig at annonsene dine kommer til å vises øverst på søkeresultatsidene (hvor som helst ovenfor de organiske søkeresultatene) eller helt øverst på søkeresultatsidene (den aller første annonsen som vises ovenfor de organiske søkeresultatene).

I motsetning til «gjennomsnittlig plassering» gjenspeiler disse beregningene ikke posisjonen til annonsene dine i forhold til annonser fra andre annonsører, men den faktiske plasseringen av annonsene dine på søkeresultatsidene.

Beregninger for plasseringen til annonsene dine

Med disse beregningene får du oversikt over endringer i klikkfrekvensen (CTR) som skyldes endringer i plasseringen til annonsene dine på søkeresultatsiden. Vi fraråder deg å bruke disse beregningene som et mål når du angir budene dine, ettersom verdiene kan synke i takt med at du øker budene. Årsaken er at du med høyere bud kan delta i auksjoner med hardere konkurranse, der du oppnår lavere plasseringer.

Toppvisningsfrekvens i Søkenettverket (egne annonser)

Toppvisningsfrekvens i Søkenettverket («Visn.frekv. (topp)» er prosentandelen av visningene dine som forekommer ovenfor de organiske søkeresultatene.

Toppvisningsfrekvens i Søkenettverket = visningene dine ovenfor søkeresultatene / alle visningene dine

Absolutt toppvisningsfrekvens i Søkenettverket (egne annonser)

«Absolutt toppvisningsfrekvens i Søkenettverket» («Visn.frekv. (abs. topp)») er prosentandelen av annonsevisningene dine som vises som den aller første annonsen ovenfor de organiske søkeresultatene.

Absolutt toppvisningsfrekvens i Søkenettverket = visningene dine helt øverst / alle visningene dine

Beregninger du kan by på for å forbedre plasseringen av annonsene dine


Du kan bruke disse beregningene som et mål når du skal angi budet ditt og du ønsker å øke prosentandelen av annonsene dine som vises ovenfor søkeresultatet eller helt øverst på søkeresultatsiden.

Absolutt toppvisningsandel i Søkenettverket (alle annonser)

«Absolutt toppvisningsandel i Søkenettverket» («abs. topp VA for søk») gjenspeiler hvor mange visninger du har oppnådd på den absolutte topplasseringen (helt øverst ovenfor de organiske søkeresultatene) delt på det beregnede antallet visninger du var kvalifisert for å motta på den aller øverste plasseringen.

Absolutt toppvisningsandel = oppnådde visninger helt øverst / kvalifiserte visninger helt øverst

Toppvisningsandel i Søkenettverket (alle annonser)

«Toppvisningsandel i Søkenettverket» («topp VA for søk») gjenspeiler hvor mange visninger du har oppnådd på toppen av siden (hvor som helst ovenfor de organiske søkeresultatene), sammenlignet med anslaget for hvor mange visninger du var kvalifisert for å motta på toppen av siden.

Toppvisningsandel i Søkenettverket = oppnådde toppvisninger / kvalifiserte toppvisninger

Tapt absolutt toppvisningsandel i Søkenettverket (budsjett) 

«Tapt absolutt toppvisningsandel i Søkenettverket (budsjett)» er et anslag for hvor ofte annonsen din ikke oppnådde plasseringen helt øverst ovenfor de organiske søkeresultatene fordi budsjettet var for lavt.

Tapt toppvisningsandel i Søkenettverket (budsjett) 

Med «Tapt toppvisningsandel i Søkenettverket (budsjett)» får du oversikt over hvor ofte annonsen din ikke ble vist ovenfor de organiske søkeresultatene fordi budsjettet var for lavt.

Tapt absolutt toppvisningsandel i Søkenettverket (rangering)

«Tapt absolutt toppvisningsandel i Søkenettverket (rangering)» er et anslag for hvor ofte annonsen din ikke oppnådde plasseringen helt øverst ovenfor de organiske søkeresultatene på grunn av lav annonserangering.

Tapt toppvisningsandel i Søkenettverket (rangering)

«Tapt toppvisningsandel i Søkenettverket (rangering)» er et anslag for hvor ofte annonsen din ikke ble vist ovenfor de organiske søkeresultatene på grunn av lav annonserangering.

Tilbakemelding

Her kan du gi en tilbakemelding om disse beregningene.

Linker til beslektet innhold

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt