Om beregningene for toppvisningsandel og absolutt toppvisningsandel

Vi avvikler kontinuerlig rulling i Søk globalt og på alle språk. Denne endringen trer i kraft i juni 2024. Kontakt Google-representanten din eller brukerstøtten for Google Ads hvis du lurer på noe.

«Toppvisningsandel» og «absolutt toppvisningsandel» er beregninger for prominens. Med disse beregningene får du bedre oversikt over plasseringen av annonsene dine på siden.

«Toppvisningsfrekvens i Søkenettverket» (% visn. (topp)) og «absolutt toppvisningsfrekvens i Søkenettverket» (% visn. (abs. topp.)) viser plasseringen av annonsene dine på søkeresultatsidene.

Merk: Visningsandelen for hotellkampanjer beregnes ut fra hvor i bestillingsmodulen for hotellannonser annonsene vises. Finn ut mer om visningsandel for hotellkampanjer.

Med «toppvisningsandel i Søkenettverket» (topp-VA i Søkenettv.) og «absolutt toppvisningsandel i Søkenettverket» (abs. topp-VA i Søkenettv.) ser du om det er sannsynlig at annonsene dine kommer til å vises som toppannonser eller helt øverst blant toppannonsene.

I motsetning til «gjennomsnittlig plassering» gjenspeiler disse beregningene ikke posisjonen til annonsene dine i forhold til annonser fra andre annonsører, men den faktiske plasseringen av annonsene dine på søkeresultatsidene.

Merk: Søkepartnere skiller ikke mellom plassering øverst på siden og andre plasseringer. Dermed blir ikke disse beregningene tatt med i data om plasseringssegmentering og visningsandel.

Beregninger for annonseplasseringer

Med disse beregningene får du oversikt over endringer i klikkfrekvensen (CTR) som skyldes endringer i plasseringen til annonsene dine på søkeresultatsiden. Vi fraråder deg å bruke disse beregningene som et mål når du angir budene dine, ettersom verdiene kan synke i takt med at du øker budene. Årsaken er at du med høyere bud kan delta i auksjoner med hardere konkurranse, der du oppnår lavere plasseringer.

Toppvisningsfrekvens i Søkenettverket

«Toppvisningsfrekvens i Søkenettverket» (% visn. (topp)) er prosentandelen av annonsevisningene dine som vises blant toppannonsene.

Toppvisningsfrekvens i Søkenettverket = visningene dine ovenfor søkeresultatene / alle visningene dine

Absolutt toppvisningsfrekvens i Søkenettverket

«Absolutt toppvisningsfrekvens i Søkenettverket» (% visn. (abs. topp.)) er prosentandelen av annonsevisningene dine som oppnår den øverste annonseplasseringen blant toppannonsene.

Absolutt toppvisningsfrekvens i Søkenettverket = visningene dine helt øverst på siden / alle visningene dine

Beregninger du kan by på for å oppnå bedre annonseplasseringer

Hvis du vil øke prosentandelen av annonsene dine som vises hvor som helst blant toppannonsene eller på den øverste plasseringen blant toppannonsene, kan du bruke disse beregningene som mål når du angir budet.

Toppvisningsandel i Søkenettverket

«Toppvisningsandel i Søkenettverket» (topp-VA i Søkenettv.) er antallet visninger du har fått blant toppannonser, delt på det anslåtte antallet visninger av toppannonser du kunne ha oppnådd.

Toppvisningsandel i Søkenettverket = oppnådde toppvisninger / kvalifiserte toppvisninger

Absolutt toppvisningsandel i Søkenettverket

«Absolutt toppvisningsandel i Søkenettverket» (abs. topp-VA i Søkenettv.) er antallet visninger du har oppnådd helt øverst på siden (den første annonsen blant toppannonsene), delt på det anslåtte antallet visninger av du kunne ha oppnådd helt øverst på siden.

Absolutt toppvisningsandel = oppnådde visninger helt øverst / kvalifiserte visninger helt øverst

Tapt absolutt toppvisningsandel i Søkenettverket (budsjett)

Dette er et anslag for hvor ofte annonsen din ikke ble vist helt øverst blant toppannonsene fordi budsjettet var for lavt.

Tapt toppvisningsandel i Søkenettverket (budsjett)

Med «tapt toppvisningsandel i Søkenettverket (budsjett)» kan du se hvor ofte annonsen din ikke ble vist noe sted blant toppannonsene fordi budsjettet var for lavt.

Tapt absolutt toppvisningsandel i Søkenettverket (rangering)

Dette er et anslag for hvor ofte annonsen din ikke ble vist helt øverst blant toppannonsene på grunn av dårlig annonserangering.

Tapt toppvisningsandel i Søkenettverket (rangering)

«Tapt toppvisningsandel i Søkenettverket (rangering)» er et anslag for hvor ofte annonsen din ikke ble vist noe sted blant toppannonsene på grunn av dårlig annonserangering.

Tilbakemelding

Her kan du gi en tilbakemelding om disse beregningene.

Var dette nyttig for deg?

Hvordan kan vi forbedre den?
true
Achieve your advertising goals today!

Attend our Performance Max Masterclass, a livestream workshop session bringing together industry and Google ads PMax experts.

Register now

Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny