מידע על ערכים בראש הדף ובמיקום הגבוה ביותר בדף

מאמר זה רלוונטי רק לממשק החדש של Google Ads. כך בודקים באיזו גרסה של ממשק Google Ads אתם משתמשים.

שיעור החשיפה במיקום הכי גבוה בחיפוש "% חשיפה (במיקום הכי גבוה)" ושיעור החשיפה בחלק העליון של תוצאות החיפוש "% חשיפה (בחלק העליון)" מציינים את מיקום המודעות בדפי התוצאות של מנוע החיפוש (SERP).

נתח החשיפות במיקום הבולט ביותר בחיפוש ונתח החשיפות במיקום בולט בחיפוש עוזרים להבין אם יש למודעות אפשרות להגיע לראש הדף (בכל מקום מעל לתוצאות החיפוש האורגניות) ולמיקום הכי גבוה בדף (המודעה הראשונה מעל לתוצאות החיפוש האורגניות) בדפי התוצאות של מנוע החיפוש (SERP).

להבדיל ממיקום ממוצע בדף, הערכים האלה לא משקפים את הסדר של המודעות שלכם בהשוואה למודעות אחרות, אלא את המיקום בפועל של המודעות ב-SERP.

ערכים לגבי מיקום המודעות

אפשר להשתמש בערכים האלה כדי להבין שינויים בשיעור הקליקים (CTR) שנגרמו בעקבות שינוי במיקום של המודעות בדף תוצאות החיפוש. לא מומלץ להשתמש בערכים האלה כיעד להגדרת הצעות המחיר, מפני שלפעמים הם עלולים לרדת כשהצעות המחיר עולות. הסיבה לכך היא שהצעות מחיר גבוהות יותר יכולות לאפשר לכם להשתתף במכירות פומביות תחרותיות יותר במיקום פחות טוב.

שיעור החשיפה בחלק העליון של תוצאות החיפוש

שיעור החשיפה בחלק העליון של תוצאות החיפוש "% חשיפה (בחלק העליון)" הוא אחוז החשיפות של מודעות שהופיעו במקום כלשהו מעל לתוצאות החיפוש האורגניות.

שיעור החשיפה בחלק העליון של תוצאות החיפוש = מספר החשיפות בחלק העליון של הדף / סה"כ חשיפות

שיעור החשיפה במיקום הכי גבוה בחיפוש

שיעור החשיפה במיקום הכי גבוה בחיפוש "% חשיפה (במיקום הכי גבוה)" הוא אחוז החשיפות של מודעות שהופיעו כמודעה הראשונה מעל לתוצאות החיפוש האורגניות.

שיעור החשיפה במיקום הכי גבוה בחיפוש = מספר החשיפות במיקום הכי גבוה / סה"כ חשיפות

ערכים שאפשר להגיש עליהם הצעות מחיר כדי לשפר את מיקום המודעות


אפשר להשתמש בערכים האלה כיעד להגדרת הצעת המחיר אם רוצים להגדיל את אחוז המודעות שמוצגות בראש הדף של תוצאות החיפוש או במיקום הגבוה ביותר בו.

נתח חשיפות במיקום הבולט ביותר בחיפוש

נתח החשיפות במיקום הבולט ביותר בחיפוש מחושב על ידי חלוקת מספר החשיפות שהמודעות שלכם קיבלו במיקום הכי גבוה (המודעה הראשונה מעל לתוצאות החיפוש האורגניות) במספר החשיפות המשוער שהן היו יכולות לקבל במיקום הכי הגבוה.

נתח חשיפות במיקום הבולט ביותר = חשיפות במיקום הבולט ביותר / חשיפות כשירות להצגה במיקום הבולט ביותר

נתח החשיפות בראש דף החיפוש

נתח החשיפות בראש דף החיפוש הוא מספר החשיפות שהמודעות שלכם קיבלו בראש הדף (כל מיקום מעל לתוצאות החיפוש האורגניות) בהשוואה למספר המשוער של החשיפות שהן יכלו לקבל בראש הדף.

נתח חשיפות בראש דף החיפוש = חשיפות בראש הדף / סה"כ חשיפות כשירות להצגה בראש הדף

נתח חשיפות שהוחמצו במיקום הבולט ביותר בחיפוש (תקציב) 

נתח חשיפות שהוחמצו במיקום הבולט ביותר בחיפוש (תקציב) מעריך באיזו תדירות המודעה שלכם לא הייתה המודעה הראשונה מעל לתוצאות החיפוש האורגניות עקב תקציב נמוך.

נתח חשיפות שהוחמצו בראש דף החיפוש (תקציב) 

נתח חשיפות שהוחמצו בראש דף החיפוש (תקציב) מעריך באיזו תדירות המודעה שלכם לא הופיעה בשום מיקום מעל לתוצאות החיפוש האורגניות עקב תקציב נמוך.

נתח חשיפות שהוחמצו במיקום הבולט ביותר בחיפוש (דירוג)

נתח חשיפות שהוחמצו במיקום הבולט ביותר בחיפוש (דירוג) מעריך באיזו תדירות המודעה שלכם לא הייתה המודעה הראשונה מעל לתוצאות החיפוש האורגניות עקב דירוג המודעה.

נתח חשיפות שהוחמצו בראש דף החיפוש (דירוג)

נתח חשיפות שהוחמצו בראש דף החיפוש (דירוג) מעריך באיזו תדירות המודעה שלכם לא הופיעה בשום מיקום מעל לתוצאות החיפוש האורגניות עקב דירוג מודעה נמוך.

משוב

ניתן לספק משוב על הערכים האלה כאן (באנגלית בלבד).

האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?