O mjernim podacima prikaza na vrhu i apsolutnom vrhu

Ovaj se članak odnosi samo na novi doživljaj Google Adsa. Odredite koji doživljaj Google Adsa koristite.

Apsolutna stopa pojavljivanja na vrhu "Pojavlj. (aps. vrh) %" i Stopa pojavljivanja na vrhu na pretraživačkoj mreži "Pojavlj. (vrh) %" pokazuju vam lokaciju oglasa na stranicama rezultata tražilice (SERP-ovima).

Apsolutna stopa pojavljivanja na vrhu na pretraživačkoj mreži (Aps. UP na vrhu na pretraživačkoj mreži) i Udio pojavljivanja na vrhu stranice na pretraživačkoj mreži (UP na vrhu na pretraživačkoj mreži) pomažu vam da uvidite postoji li mogućnost da vaši oglasi dosegnu vrh (bilo gdje iznad rezultata organskog pretraživanja) i apsolutni vrh (prvi oglas iznad rezultata organskog pretraživanja) stranica rezultata tražilice (SERP-ova).

Za razliku od prosječne pozicije, ti mjerni podaci ne odražavaju poredak oglasa u usporedbi s drugim oglasima, već stvarnu lokaciju vaših oglasa na SERP-ovima.

Mjerni podaci o lokaciji oglasa

Te mjerne podatke možete iskoristiti za uvid u promjene stope klikanja (CTR) koje je izazvala promjena lokacije vaših oglasa na stranici rezultata pretraživanja. Ne preporučujemo vam da te mjerne podatke upotrebljavate kao cilj za postavljanje licitacija jer se ponekad mogu sniziti s povišenjem licitacija. To se događa zato što vam više licitacije mogu omogućiti da uđete na konkurentnije dražbe na lošijoj poziciji.

Stopa pojavljivanja na vrhu na pretraživačkoj mreži

Stopa pojavljivanja na vrhu na pretraživačkoj mreži "Pojavlj. (vrh) %" postotak je pojavljivanja koje se prikažu bilo gdje iznad rezultata organskog pretraživanja.

Stopa pojavljivanja na vrhu na pretraživačkoj mreži = pojavljivanja na vrhu/pojavljivanja

Apsolutna stopa pojavljivanja na vrhu na pretraživačkoj mreži

Apsolutna stopa pojavljivanja na vrhu "Pojavlj. (aps.vrh) %" postotak je pojavljivanja koja se prikažu kao prvi oglas iznad rezultata organskog pretraživanja.

Apsolutna stopa pojavljivanja na vrhu na pretraživačkoj mreži = pojavljivanja na apsolutnom vrhu/pojavljivanja

Mjerni podaci za koje možete licitirati da biste poboljšali lokaciju oglasa


Te mjerne podatke možete iskoristiti kao cilj za postavljanje licitacije ako želite povećati postotak oglasa koji se prikazuju na vrhu ili apsolutnom vrhu stranice rezultata pretraživanja.

Apsolutna stopa pojavljivanja na vrhu na pretraživačkoj mreži

Apsolutna stopa pojavljivanja na vrhu na pretraživačkoj mreži "Aps. UP na vrhu na pretraživačkoj mreži" broj je pojavljivanja koja ste ostvarili na apsolutnoj vršnoj lokaciji (prvi oglas iznad rezultata organskog pretraživanja) podijeljen s procijenjenim brojem pojavljivanja za čije ste ostvarivanje ispunili uvjete.

Apsolutna stopa pojavljivanja na vrhu = pojavljivanja na apsolutnom vrhu/pojavljivanja na vrhu koja ispunjavaju uvjete

Stopa pojavljivanja na vrhu na pretraživačkoj mreži

Stopa pojavljivanja na vrhu na pretraživačkoj mreži "UP na vrhu na pretraživačkoj mreži" pojavljivanja su koja ste ostvarili na vršnoj lokaciji (bilo gdje iznad rezultata organskog pretraživanja) u usporedbi s procijenjenim brojem pojavljivanja na vršnoj lokaciji za koja ste ispunili uvjete.

Stopa pojavljivanja na vrhu na pretraživačkoj mreži = pojavljivanja na vrhu/pojavljivanja na vrhu koja ispunjavaju uvjete

Apsolutna stopa izgubljenih pojavljivanja na vrhu na pretraživačkoj mreži (proračun) 

Apsolutna stopa izgubljenih pojavljivanja na vrhu na pretraživačkoj mreži (proračun) procjenjuje koliko često vaš oglas nije bio prvi oglas iznad rezultata organskog pretraživanja zbog niskog proračuna.

Izgubljeni udio pojavljivanja na vrhu na pretraživačkoj mreži (proračun) 

Izgubljeni udio pojavljivanja na vrhu na pretraživačkoj mreži (proračun) pomaže vam da uvidite koliko se često vaš oglas nije prikazao nigdje iznad rezultata organskog pretraživanja zbog niskog proračuna.

Apsolutna stopa izgubljenih pojavljivanja na vrhu na pretraživačkoj mreži (rang)

Apsolutna stopa izgubljenih pojavljivanja na vrhu na pretraživačkoj mreži (proračun) procjenjuje koliko često vaš oglas nije bio prvi oglas iznad rezultata organskog pretraživanja zbog lošeg ranga oglasa.

Izgubljeni udio pojavljivanja na vrhu na pretraživačkoj mreži (rang)

Izgubljeni udio pojavljivanja na vrhu na pretraživačkoj mreži (rang) procjenjuje koliko se često vaš oglas nije prikazao nigdje iznad rezultata organskog pretraživanja zbog lošeg ranga oglasa.

Feedback

You can provide feedback about these metrics here.

Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?