Tietoja sivun yläosan ja korkeimman sijainnin mittareista

Sivun yläosan ja korkeimman sijainnin mittarit ovat näkyvyyspotentiaalin mittareita. Näkyvyyspotentiaalin mittareista saat käsityksen mainostesi sijainnista sivulla.

Hakutulossivun korkeimman sijainnin impressioprosentti (Impr. (korkein sijainti) %) ja hakutulossivun yläosan impressioprosentti (Impr. (sivun yläosa) %) kertovat mainostesi sijainnin hakutulossivulla.

(Huom. Hotellikampanjoiden impressioprosentti lasketaan sen perusteella, missä kohtaa Hotellimainosten varausmoduulia mainoksesi näytetään. Lue lisää impressioprosentista Hotellikampanjoissa.)

Hakutulossivun korkeimman sijainnin impressioiden osuus (hakutulossivun ylimmän mainospaikan impr. osuus) ja hakutulossivun yläosan impressioiden osuus (hakutulossivun yläosan impr. osuus) auttavat ymmärtämään, onko mainoksillasi mahdollisuutta sijoittua sivun yläosaan (mihin tahansa orgaanisten hakutulosten yläpuolelle) ja korkeimpaan sijaintiin (ensimmäinen mainos orgaanisten hakutulosten yläpuolella) hakutulossivuilla.

Toisin kuin keskimääräisen sijainnin mittari, nämä mittarit eivät ilmaise mainostesi järjestystä muihin mainoksiin nähden. Sen sijaan ne kertovat mainostesi todellisen sijainnin hakutulossivuilla.

Huom. Hakukumppanit eivät käytä Yläosa/muu-erottelua, joten niitä ei sisällytetä sijaintisegmentointiin tai impressioprosenttidataan.

Mainosten sijaintiin liittyvät mittarit

Nämä mittarit auttavat sinua ymmärtämään klikkausprosentin muutoksia, jotka aiheutuvat mainostesi sijainnin muutoksesta hakutulossivulla. Emme suosittele käyttämään näitä mittareita hintatarjousten tavoitteena, koske ne saattavat joskus pienentyä hintatarjousten noustessa. Korkeammat hintatarjoukset voivat nimittäin sallia osallistumisen entistä kilpailullisempiin huutokauppoihin, jotka johtavat heikompaan sijaintiin.

Sivun yläosan impressioprosentti

Haun sivun yläosan impressioprosentti (Impr. (sivun yläosa) %) on niiden mainoksen näyttökertojen prosenttiosuus, jotka näytetään missä tahansa orgaanisen haun tulosten yläpuolella.

Hakutulossivun yläosan impressioprosentti = sivun yläosaan sijoittuneiden mainosten impressiot / impressiot

Korkeimman sijainnin impressioprosentti

Haun korkeimman sijainnin impressioprosentti (Impr. (korkein sijainti) %) on niiden mainoksen näyttökertojen prosenttiosuus, jotka näytetään ensimmäisenä mainoksena orgaanisen haun tulosten yläpuolella.

Hakutulossivun korkeimman sijainnin impressioprosentti = korkeimman sijainnin impressiot / impressiot

Mittareita, joista voi tehdä hintatarjouksia mainosten sijainnin parantamiseksi


Voit käyttää näitä mittareita hintatarjouksen tavoitteena, jos haluat kasvattaa niiden mainosten prosenttiosuutta, jotka näkyvät hakutulossivun yläosassa tai korkeimmassa sijainnissa.

Korkeimman sijainnin impressioiden osuus

Haussa absoluuttisesti ylimmäs sijoittuneiden mainosten näyttökertojen osuus (Haun abs. ylimmän sijainnin näyttök. osuus) on absoluuttisesti ylimmässä sijainnissa saamasi näyttökerrat (ensimmäinen mainos maksuttoman haun tulosten yläpuolella) jaettuna niiden näyttökertojen arvioidulla määrällä, jotka mainoksesi oli kelvollinen saamaan absoluuttisesti ylimmässä sijainnissa.

Absoluuttisesti ylimmäs sijoittuneiden mainosten näyttökertojen osuus = absoluuttisesti ylimmäs sijoittuneiden mainosten näyttökerrat / absoluuttisesti ylimmäs sijoittuneiden mainosten kelvolliset näyttökerrat

Haussa sivun yläosaan sijoittuneiden mainosten näyttökertojen osuus

Haussa sivun yläosaan sijoittuneiden mainosten näyttökertojen osuus (Hakusivun yläosan näyttök. osuus) tarkoittaa näyttökertoja, jotka mainoksesi on saanut sivun yläosassa (missä tahansa maksuttoman haun tulosten yläpuolella) verrattuna niiden näyttökertojen arvioituun määrään, jotka mainoksesi oli kelvollinen saamaan sivun yläosassa.

Haussa sivun yläosaan sijoittuneiden mainosten näyttökertojen osuus = sivun yläosaan sijoittuneiden mainosten näyttökerrat / sivun yläosaan sijoittuneiden mainosten kelvolliset näyttökerrat

Haussa absoluuttisesti ylimmäs sijoittuneiden mainosten menetettyjen näyttökertojen osuus (budjetti)

Haussa absoluuttisesti ylimmäs sijoittuneiden mainosten menetettyjen näyttökertojen osuus (budjetti) on arvio siitä, kuinka usein mainoksesi ei ollut ensimmäinen mainos maksuttoman haun tulosten yläpuolella alhaisen budjetin vuoksi.

Haussa sivun yläosaan sijoittuneiden mainosten menetettyjen näyttökertojen osuus (budjetti)

Haussa sivun yläosaan sijoittuneiden mainosten menetettyjen näyttökertojen osuus (budjetti) auttaa selvittämään, kuinka usein mainostasi ei näytetty missään maksuttoman haun tulosten yläpuolella alhaisen budjetin vuoksi.

Korkeimman sijainnin menetettyjen impressioiden osuus (sijoitus)

Hakutulossivun korkeimman sijainnin menetettyjen impressioiden osuus (sijoitus) on arvio siitä, miten usein mainoksesi ei ollut ensimmäinen mainos orgaanisten hakutulosten yläpuolella mainoksen heikon sijoituksen vuoksi.

Haussa sivun yläosaan sijoittuneiden mainosten menetettyjen näyttökertojen osuus (sijoitus)

Haussa sivun yläosaan sijoittuneiden mainosten menetettyjen näyttökertojen osuus (sijoitus) arvioi, kuinka usein mainostasi ei näytetty missään maksuttoman haun tulosten yläpuolella mainoksen heikon sijoituksen vuoksi.

Palaute

Voit antaa palautetta näistä mittareista täältä.

Oliko tästä apua?

Miten sivua voisi parantaa?

Tarvitsetko lisäapua?

Kokeile näitä vaiheita:

true
Achieve your advertising goals today!

Attend our Performance Max Masterclass, a livestream workshop session bringing together industry and Google ads PMax experts.

Register now

Haku
Tyhjennä haku
Sulje haku
Google-sovellukset
Päävalikko