Tietoja sivun yläosan ja korkeimman sijainnin mittareista

Keskimääräinen sijainti poistuu käytöstä syyskuussa 2019. Sivun yläosan impressioprosentti ja korkeimman sijainnin impressioprosentti antavat paremman kuvan siitä, missä kohtaa hakutulossivua mainoksesi näkyvät. Nämä uudet mittarit auttavat sinua optimoimaan mainoksesi sijainnin. Lue lisää

"Korkeimman sijainnin impressioprosentti" (Impr. (korkein sijainti) %) ja "Sivun yläosan impressioprosentti" (Impr. (sivun yläosa) %) kertovat mainostesi sijainnin hakutulossivulla. (Huom. Hotellikampanjoiden impressioprosentti lasketaan sen perusteella, missä kohtaa Hotellimainosten varausmoduulia mainoksesi näytetään. Lue lisää impressioprosentista Hotellikampanjoissa.)

"Korkeimman sijainnin impressioiden osuus" (Hakuverkoston ylimmän mainospaikan impressioiden osuus) ja "Sivun yläosan impressioiden osuus" (Hakusivun yläosan impr. osuus) auttavat ymmärtämään, onko mainoksillasi mahdollisuutta sijoittua hakutulossivun yläosaan (mihin tahansa orgaanisen haun tulosten yläpuolelle) ja korkeimpaan sijaintiin (ensimmäinen mainos orgaanisen haun tulosten yläpuolella).

Mainosten sijaintiin liittyvät mittarit

Nämä mittarit auttavat sinua ymmärtämään klikkausprosentin muutoksia, jotka aiheutuvat mainostesi sijainnin muutoksesta hakutulossivulla. Emme suosittele käyttämään näitä mittareita hintatarjousten tavoitteena, koske ne saattavat joskus pienentyä hintatarjousten noustessa. Korkeammat hintatarjoukset voivat nimittäin sallia osallistumisen entistä kilpailullisempiin huutokauppoihin, jotka johtavat heikompaan sijaintiin.

Sivun yläosan impressioprosentti

Haun sivun yläosan impressioprosentti (Impr. (sivun yläosa) %) on niiden mainoksen näyttökertojen prosenttiosuus, jotka näytetään missä tahansa orgaanisen haun tulosten yläpuolella.

Sivun yläosan impressioprosentti = näyttökerrat sivun yläosassa / näyttökerrat

Korkeimman sijainnin impressioprosentti

Haun korkeimman sijainnin impressioprosentti (Impr. (korkein sijainti) %) on niiden mainoksen näyttökertojen prosenttiosuus, jotka näytetään ensimmäisenä mainoksena orgaanisen haun tulosten yläpuolella.

Korkeimman sijainnin impressioprosentti = näyttökerrat korkeimmassa sijainnissa / näyttökerrat

Mittareita, joista voi tehdä hintatarjouksia mainosten sijainnin parantamiseksi


Voit käyttää näitä mittareita hintatarjouksen tavoitteena, jos haluat kasvattaa niiden mainosten prosenttiosuutta, jotka näkyvät hakutulossivun yläosassa tai korkeimmassa sijainnissa.

Korkeimman sijainnin impressioiden osuus

Haussa absoluuttisesti ylimmäs sijoittuneiden mainosten näyttökertojen osuus (Haun abs. ylimmän sijainnin näyttök. osuus) on absoluuttisesti ylimmässä sijainnissa saamasi näyttökerrat (ensimmäinen mainos maksuttoman haun tulosten yläpuolella) jaettuna niiden näyttökertojen arvioidulla määrällä, jotka mainoksesi oli kelvollinen saamaan absoluuttisesti ylimmässä sijainnissa.

Korkeimman sijainnin impressioiden osuus = näyttökerrat korkeimmassa sijainnissa / kelvolliset näyttökerrat korkeimmassa sijainnissa

Haussa sivun yläosaan sijoittuneiden mainosten näyttökertojen osuus

Haussa sivun yläosaan sijoittuneiden mainosten näyttökertojen osuus (Hakusivun yläosan näyttök. osuus) tarkoittaa näyttökertoja, jotka mainoksesi on saanut sivun yläosassa (missä tahansa maksuttoman haun tulosten yläpuolella) verrattuna niiden näyttökertojen arvioituun määrään, jotka mainoksesi oli kelvollinen saamaan sivun yläosassa.

Sivun yläosan impressioiden osuus = näyttökerrat sivun yläosassa / kelvolliset näyttökerrat sivun yläosassa

Haussa absoluuttisesti ylimmäs sijoittuneiden mainosten menetettyjen näyttökertojen osuus (budjetti)

Haussa absoluuttisesti ylimmäs sijoittuneiden mainosten menetettyjen näyttökertojen osuus (budjetti) on arvio siitä, kuinka usein mainoksesi ei ollut ensimmäinen mainos maksuttoman haun tulosten yläpuolella alhaisen budjetin vuoksi.

Haussa sivun yläosaan sijoittuneiden mainosten menetettyjen näyttökertojen osuus (budjetti)

Haussa sivun yläosaan sijoittuneiden mainosten menetettyjen näyttökertojen osuus (budjetti) auttaa selvittämään, kuinka usein mainostasi ei näytetty missään maksuttoman haun tulosten yläpuolella alhaisen budjetin vuoksi.

Korkeimman sijainnin menetettyjen impressioiden osuus (sijoitus)

Korkeimman sijainnin menetettyjen impressioiden osuus (sijoitus) on arvio siitä, miten usein mainoksesi ei ollut ensimmäinen mainos orgaanisen haun yläpuolella mainoksen heikon sijoituksen vuoksi.

Haussa sivun yläosaan sijoittuneiden mainosten menetettyjen näyttökertojen osuus (sijoitus)

Haussa sivun yläosaan sijoittuneiden mainosten menetettyjen näyttökertojen osuus (sijoitus) arvioi, kuinka usein mainostasi ei näytetty missään maksuttoman haun tulosten yläpuolella mainoksen heikon sijoituksen vuoksi.

Palaute

Voit antaa palautetta näistä mittareista täyttämällä tämän lomakkeen.

Aiheeseen liittyviä linkkejä

Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?

Tarvitsetko lisäapua?

Kirjaudu sisään nähdäksesi lisää tukivaihtoehtoja ongelman nopeaan ratkaisuun