Tietoja sivun yläosan ja korkeimman sijainnin mittareista

Keskimääräinen sijainti poistuu käytöstä syyskuussa 2019. Sivun yläosan impressioprosentti ja korkeimman sijainnin impressioprosentti antavat paremman kuvan siitä, missä kohtaa hakutulossivua mainoksesi näkyvät. Nämä uudet mittarit auttavat sinua optimoimaan mainoksesi sijainnin. Lue lisää

Haun korkeimman sijainnin impressioprosentti (Impr. (korkein sijainti) %) ja haun sivun yläosan impressioprosentti (Impr. (sivun yläosa) %) kertovat mainostesi sijainnin hakutulossivulla. (Huom. Hotellikampanjoiden impressioprosentti lasketaan sen perusteella, missä kohtaa Hotellimainosten varausmoduulia mainoksesi näytetään. Lisätietoja näyttökertaosuuksista Hotellikampanjoissa


Haun korkeimman sijainnin impressioiden osuus (Hakuverkoston ylimmän mainospaikan impressioiden osuus) ja Haun sivun yläosan impressioiden osuus (Hakusivun yläosan impr. osuus) auttavat ymmärtämään, onko mainoksillasi mahdollisuutta sijoittua sivun yläosaan (mihin tahansa orgaanisen haun tulosten yläpuolelle) ja korkeimpaan sijaintiin (ensimmäinen mainos orgaanisen haun tulosten yläpuolella) hakutulossivuilla.

Keskimääräisestä sijainnista poiketen nämä mittarit eivät osoita mainostesi järjestystä muihin mainoksiin verrattuna. Mittarit kertovat sen sijaan mainostesi todellisen sijainnin hakutulossivuilla.

Mainosten sijaintiin liittyvät mittarit

Nämä mittarit auttavat sinua ymmärtämään klikkausprosentin muutoksia, jotka aiheutuvat mainostesi sijainnin muutoksesta hakutulossivulla. Emme suosittele käyttämään näitä mittareita hintatarjousten tavoitteena, koske ne saattavat joskus pienentyä hintatarjousten noustessa. Korkeammat hintatarjoukset voivat nimittäin sallia osallistumisen entistä kilpailullisempiin huutokauppoihin, jotka johtavat heikompaan sijaintiin.

Haun sivun yläosan impressioprosentti

Haun sivun yläosan impressioprosentti (Impr. (sivun yläosa) %) on niiden mainoksen näyttökertojen prosenttiosuus, jotka näytetään missä tahansa orgaanisen haun tulosten yläpuolella.

Haun sivun yläosan impressioprosentti = sivun yläosaan sijoittuneiden mainosten näyttökerrat / näyttökerrat

Haun korkeimman sijainnin impressioprosentti

Haun korkeimman sijainnin impressioprosentti (Impr. (korkein sijainti) %) on niiden mainoksen näyttökertojen prosenttiosuus, jotka näytetään ensimmäisenä mainoksena orgaanisen haun tulosten yläpuolella.

Haun korkeimman sijainnin impressioprosentti = korkeimman sijainnin näyttökerrat / näyttökerrat

Mittareita, joista voit tehdä hintatarjouksia mainostesi sijainnin parantamiseksi


Voit käyttää näitä mittareita hintatarjouksen tavoitteena, jos haluat kasvattaa niiden mainosten prosenttiosuutta, jotka näkyvät hakutulossivun yläosassa tai absoluuttisesti ylimpänä.

Haussa absoluuttisesti ylimmäs sijoittuneiden mainosten näyttökertojen osuus

Haussa absoluuttisesti ylimmäs sijoittuneiden mainosten näyttökertojen osuus (Haun abs. ylimmän sijainnin näyttök. osuus) on absoluuttisesti ylimmässä sijainnissa saamasi näyttökerrat (ensimmäinen mainos maksuttoman haun tulosten yläpuolella) jaettuna niiden näyttökertojen arvioidulla määrällä, jotka mainoksesi oli kelvollinen saamaan absoluuttisesti ylimmässä sijainnissa.

Absoluuttisesti ylimmäs sijoittuneiden mainosten näyttökertojen osuus = absoluuttisesti ylimmäs sijoittuneiden mainosten näyttökerrat / absoluuttisesti ylimmäs sijoittuneiden mainosten kelvolliset näyttökerrat

Haussa sivun yläosaan sijoittuneiden mainosten näyttökertojen osuus

Haussa sivun yläosaan sijoittuneiden mainosten näyttökertojen osuus (Hakusivun yläosan näyttök. osuus) tarkoittaa näyttökertoja, jotka mainoksesi on saanut sivun yläosassa (missä tahansa maksuttoman haun tulosten yläpuolella) verrattuna niiden näyttökertojen arvioituun määrään, jotka mainoksesi oli kelvollinen saamaan sivun yläosassa.

Haussa sivun yläosaan sijoittuneiden mainosten näyttökertojen osuus = sivun yläosaan sijoittuneiden mainosten näyttökerrat / sivun yläosaan sijoittuneiden mainosten kelvolliset näyttökerrat

Haussa absoluuttisesti ylimmäs sijoittuneiden mainosten menetettyjen näyttökertojen osuus (budjetti) 

Haussa absoluuttisesti ylimmäs sijoittuneiden mainosten menetettyjen näyttökertojen osuus (budjetti) on arvio siitä, kuinka usein mainoksesi ei ollut ensimmäinen mainos maksuttoman haun tulosten yläpuolella alhaisen budjetin vuoksi.

Haussa sivun yläosaan sijoittuneiden mainosten menetettyjen näyttökertojen osuus (budjetti) 

Haussa sivun yläosaan sijoittuneiden mainosten menetettyjen näyttökertojen osuus (budjetti) auttaa selvittämään, kuinka usein mainostasi ei näytetty missään maksuttoman haun tulosten yläpuolella alhaisen budjetin vuoksi.

Haussa absoluuttisesti ylimmäs sijoittuneiden mainosten menetettyjen näyttökertojen osuus (sijoitus)

Haussa absoluuttisesti ylimmäs sijoittuneiden mainosten menetettyjen näyttökertojen osuus (sijoitus) arvioi, miten usein mainoksesi ei ollut ensimmäinen mainos maksuttoman haun yläpuolella mainoksen heikon sijoituksen vuoksi.

Haussa sivun yläosaan sijoittuneiden mainosten menetettyjen näyttökertojen osuus (sijoitus)

Haussa sivun yläosaan sijoittuneiden mainosten menetettyjen näyttökertojen osuus (sijoitus) arvioi, kuinka usein mainostasi ei näytetty missään maksuttoman haun tulosten yläpuolella mainoksen heikon sijoituksen vuoksi.

Feedback

Täältä voit antaa palautetta näistä mittareista.

Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?

Tarvitsetko lisäapua?

Kirjaudu sisään nähdäksesi lisää tukivaihtoehtoja ongelman nopeaan ratkaisuun