Tietoja sivun yläosan ja absoluuttisesti ylimmän sijainnin mittareista

Tämä artikkeli koskee uudistunutta Google Adsia. Selvitä, kumpaa Google Adsia käytät.

Haussa absoluuttisesti ylimmäs sijoittuneiden mainosten näyttökertaprosentti (Näyttök. (abs. ylin sijainti) %-osuus) ja Haussa sivun yläosaan sijoittuneiden mainosten näyttökertaprosentti (Näyttök. (sivun yläosa) %-osuus) kertovat mainostesi sijainnin hakutulossivuilla.

Haussa absoluuttisesti ylimmäs sijoittuneiden mainosten näyttökertojen osuus (Haun abs. ylimmän sijainnin näyttök. osuus) ja Haussa sivun yläosaan sijoittuneiden mainosten näyttökertojen osuus (Hakusivun yläosan näyttök. osuus) auttavat ymmärtämään, onko mainoksillasi mahdollisuutta sijoittua sivun yläosaan (mihin tahansa maksuttoman haun tulosten yläpuolelle) ja absoluuttisesti ylimmäs (ensimmäinen mainos maksuttoman haun tulosten yläpuolella) hakutulossivuilla.

Keskimääräisestä sijainnista poiketen nämä mittarit eivät osoita mainostesi järjestystä muihin mainoksiin verrattuna. Mittarit kertovat sen sijaan mainostesi todellisen sijainnin hakutulossivuilla.

Mainosten sijaintiin liittyvät mittarit

Nämä mittarit auttavat sinua ymmärtämään klikkausprosentin muutoksia, jotka aiheutuvat mainostesi sijainnin muutoksesta hakutulossivulla. Emme suosittele käyttämään näitä mittareita hintatarjousten tavoitteena, koske ne saattavat joskus pienentyä hintatarjousten noustessa. Korkeammat hintatarjoukset voivat nimittäin sallia osallistumisen entistä kilpailullisempiin huutokauppoihin, jotka johtavat heikompaan sijaintiin.

Haussa sivun yläosaan sijoittuneiden mainosten näyttökertaprosentti

Haussa sivun yläosaan sijoittuneiden mainosten näyttökertaprosentti (Näyttök. (sivun yläosa) %-osuus) on niiden mainosten näyttökertojen prosenttiosuus, jotka näytetään missä tahansa maksuttoman haun tulosten yläpuolella.

Haussa sivun yläosaan sijoittuneiden mainosten näyttökertaprosentti = sivun yläosaan sijoittuneiden mainosten näyttökerrat / näyttökerrat

Haussa absoluuttisesti ylimmäs sijoittuneiden mainosten näyttökertaprosentti

Haussa absoluuttisesti ylimmäs sijoittuneiden mainosten näyttökertaprosentti (Näyttök. (abs. ylin sijainti) %-osuus) on niiden mainosten näyttökertojen prosenttiosuus, jotka näytetään ensimmäisenä mainoksena maksuttoman haun tulosten yläpuolella.

Haussa absoluuttisesti ylimmäs sijoittuneiden mainosten näyttökertaprosentti = absoluuttisesti ylimmäs sijoittuneiden mainosten näyttökerrat / näyttökerrat

Mittareita, joista voit tehdä hintatarjouksia mainostesi sijainnin parantamiseksi


Voit käyttää näitä mittareita hintatarjouksen tavoitteena, jos haluat kasvattaa niiden mainosten prosenttiosuutta, jotka näkyvät hakutulossivun yläosassa tai absoluuttisesti ylimpänä.

Haussa absoluuttisesti ylimmäs sijoittuneiden mainosten näyttökertojen osuus

Haussa absoluuttisesti ylimmäs sijoittuneiden mainosten näyttökertojen osuus (Haun abs. ylimmän sijainnin näyttök. osuus) on absoluuttisesti ylimmässä sijainnissa saamasi näyttökerrat (ensimmäinen mainos maksuttoman haun tulosten yläpuolella) jaettuna niiden näyttökertojen arvioidulla määrällä, jotka mainoksesi oli kelvollinen saamaan absoluuttisesti ylimmässä sijainnissa.

Absoluuttisesti ylimmäs sijoittuneiden mainosten näyttökertojen osuus = absoluuttisesti ylimmäs sijoittuneiden mainosten näyttökerrat / absoluuttisesti ylimmäs sijoittuneiden mainosten kelvolliset näyttökerrat

Haussa sivun yläosaan sijoittuneiden mainosten näyttökertojen osuus

Haussa sivun yläosaan sijoittuneiden mainosten näyttökertojen osuus (Hakusivun yläosan näyttök. osuus) tarkoittaa näyttökertoja, jotka mainoksesi on saanut sivun yläosassa (missä tahansa maksuttoman haun tulosten yläpuolella) verrattuna niiden näyttökertojen arvioituun määrään, jotka mainoksesi oli kelvollinen saamaan sivun yläosassa.

Haussa sivun yläosaan sijoittuneiden mainosten näyttökertojen osuus = sivun yläosaan sijoittuneiden mainosten näyttökerrat / sivun yläosaan sijoittuneiden mainosten kelvolliset näyttökerrat

Haussa absoluuttisesti ylimmäs sijoittuneiden mainosten menetettyjen näyttökertojen osuus (budjetti) 

Haussa absoluuttisesti ylimmäs sijoittuneiden mainosten menetettyjen näyttökertojen osuus (budjetti) on arvio siitä, kuinka usein mainoksesi ei ollut ensimmäinen mainos maksuttoman haun tulosten yläpuolella alhaisen budjetin vuoksi.

Haussa sivun yläosaan sijoittuneiden mainosten menetettyjen näyttökertojen osuus (budjetti) 

Haussa sivun yläosaan sijoittuneiden mainosten menetettyjen näyttökertojen osuus (budjetti) auttaa selvittämään, kuinka usein mainostasi ei näytetty missään maksuttoman haun tulosten yläpuolella alhaisen budjetin vuoksi.

Haussa absoluuttisesti ylimmäs sijoittuneiden mainosten menetettyjen näyttökertojen osuus (sijoitus)

Haussa absoluuttisesti ylimmäs sijoittuneiden mainosten menetettyjen näyttökertojen osuus (sijoitus) arvioi, miten usein mainoksesi ei ollut ensimmäinen mainos maksuttoman haun yläpuolella mainoksen heikon sijoituksen vuoksi.

Haussa sivun yläosaan sijoittuneiden mainosten menetettyjen näyttökertojen osuus (sijoitus)

Haussa sivun yläosaan sijoittuneiden mainosten menetettyjen näyttökertojen osuus (sijoitus) arvioi, kuinka usein mainostasi ei näytetty missään maksuttoman haun tulosten yläpuolella mainoksen heikon sijoituksen vuoksi.

Feedback

You can provide feedback about these metrics here.

Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?