Teave ülaosa ja absoluutse ülaosa mõõdikute kohta

Mõõdik Keskmine positsioon (keskm. pos.) eemaldati 2019. aasta septembris, kuna ülaosas ja absoluutses ülaosas näitamiste protsendid annavad selgema ülevaate selle kohta, kus teie reklaame otsingulehtedel kuvatakse. Kasutage oma reklaami positsiooni optimeerimiseks neid uusi mõõdikuid. Lisateave.

Ülaosa ja absoluutse ülaosa mõõdikuteks on silmapaistvuse mõõdikute komplekt. Silmapaistvuse mõõdikud annavad teile aimu reklaamide asukohast lehel.

Otsingu absoluutses ülaosas näitamise määr „Näit. (abs. ülaosa) %“ ja otsingu ülaosas näitamise määr „Näit. (ülaosa) %“ näitavad teie reklaamide asukohta otsingumootori tulemuste lehtedel (SERP-idel).

Märkus. Hotellikampaaniate näitamiste osakaal arvutatakse selle alusel, kus teie reklaam hotellireklaamide broneerimismoodulis kuvatakse. Vaadake lisateavet hotellikampaaniate näitamiste osakaalu kohta.

Otsingu absoluutses ülaosas näitamiste osakaal (Otsingu absol. ülaosa IS) ja otsingu ülaosas näitamiste osakaal (Otsingu ülaosa IS) aitavad mõista, kas teie reklaamidel on võimalus jõuda otsingumootori tulemuste lehtede (SERP-ide) ülaossa (kuhugi orgaaniliste otsingutulemuste kohale) ja absoluutsesse ülaossa (esimeseks reklaamiks orgaaniliste otsingutulemuste kohal).

Erinevalt keskmisest positsioonist ei kajasta need mõõdikud teie reklaamide järjestust võrrelduna teiste reklaamidega, vaid teie reklaamide tegelikku asukohta SERPidel.

Teie reklaamide asukoha mõõdikud

Need mõõdikud aitavad mõista selliseid muutusi klikkimise määras (CTR), mida põhjustab teie reklaamide asukoha muutumine otsingutulemuste lehel. Me ei soovita kasutada neid mõõdikuid sihina pakkumiste määramisel, kuna pakkumiste suurenedes võivad need mõnikord väheneda. See juhtub, kuna kõrgemad pakkumised võivad lubada teil siseneda suurema konkurentsiga oksjonitele halvemas asukohas.

Otsingu ülaosas näitamise määr

Otsingu ülaosas näitamise määr „Näit. (ülaosa) %“ on protsent teie reklaami näitamistest, mis on toimunud kõikjal orgaaniliste otsingutulemuste kohal.

Otsingu ülaosas näitamise määr = näitamised ülaosas / näitamised

Otsingu absoluutses ülaosas näitamise määr

Otsingu absoluutses ülaosas näitamise määr „Näit. abs. ülaosas) %“ on protsent teie reklaami näitamistest, mis on toimunud kõige esimese reklaamina orgaaniliste otsingutulemuste kohal.

Otsingu absoluutses ülaosas näitamise määr = absoluutses ülaosas näitamised / näitamised

Mõõdikud, mille kohta saate teha pakkumisi, et parandada reklaamide asukohta


Neid mõõdikuid saate kasutada sihina pakkumise määramisel, kui soovite tõsta nende reklaamide protsenti, mida näidatakse otsingutulemuste lehe ülaosas või absoluutses ülaosas.

Otsingu absoluutses ülaosas näitamiste osakaal

Otsingu absoluutses ülaosas näitamiste osakaal „Otsingu abs. ülaosa IS“ tähistab neid näitamisi, mis on toimunud kõige ülemises asukohas (kõige esimese reklaamina orgaaniliste otsingutulemuste kohal) jagatuna teie ülaosasse sobilike näitamiste arvuga.

Absoluutses ülaosas näitamiste osakaal = näitamised absoluutses ülaosas / ülaosasse sobilikud näitamised

Otsingu ülaosas näitamiste osakaal

Otsingu ülaosas näitamiste osakaal „Otsingu ülaosa IS“ tähistab neid näitamisi, mis on toimunud ülaosas (kõikjal orgaaniliste otsingutulemuste kohal) võrrelduna teie ülaosasse sobilike näitamiste hinnangulise arvuga.

Otsingu ülaosas näitamiste osakaal = näitamised ülaosas / ülaosasse sobilikud näitamised

Otsingu kaotatud absoluutses ülaosas näitamiste osakaal (eelarve)

Otsingu kaotatud absoluutses ülaosas näitamiste osakaal (eelarve) hindab, kui tihti polnud teie reklaam kõige esimene orgaaniliste otsingutulemuste kohal väikese eelarve tõttu.

Otsingu kaotatud ülaosas näitamiste osakaal (eelarve)

Otsingu kaotatud ülaosas näitamiste osakaal (eelarve) aitab teil mõista, kui tihti ei näidatud teie reklaami orgaaniliste otsingutulemuste kohal väikese eelarve tõttu.

Otsingu kaotatud absoluutses ülaosas näitamiste osakaal (asetus)

Otsingu kaotatud absoluutses ülaosas näitamiste osakaal (asetus) hindab, kui tihti polnud teie reklaam kõige esimene reklaam orgaaniliste otsingutulemuste kohal halva reklaamiasetuse tõttu.

Otsingu kaotatud ülaosas näitamiste osakaal (asetus)

Otsingu kaotatud ülaosas näitamiste osakaal (asetus) hindab, kui tihti ei näidatud teie reklaami orgaaniliste otsingutulemuste kohal halva reklaamiasetuse tõttu.

Tagasiside

Tagasisidet nende mõõdikute kohta saate anda siin.

Kas see oli ab?
Kuidas saame seda täiustada?

Kas vajate rohkem abi?

Probleemi kiiresti lahendamiseks logige lisatoevalikute hankimiseks sisse