Всичко за показателите за челните и най-челните позиции

Челните и на най-челните показатели са набор от показатели за открояване. Показателите за открояване Ви дават представа за позицията на рекламите Ви на страницата.

Процентът на най-челните импресии в мрежата за търсене („% на импр. (най-челни)“) и процентът на челните импресии в мрежата за търсене („% на импр. (челни)“) Ви показват позицията на рекламите Ви на страниците с резултати от търсачката.

Забележка: Делът на импресиите за кампании за хотели се изчислява според това, къде се показват рекламите Ви в модула за резервации в „Реклами на хотели“. Научете повече за дела на импресиите в кампаниите за хотели.

Делът на най-челните импресии в мрежата за търсене („Най-висок IS при търсене“) и делът на челните импресии в мрежата за търсене („Дял на челните импр. в мр. за търсене“) Ви помагат да установите дали е възможно рекламите Ви да достигнат позиция горе в страницата (където и да е над органичните резултати от търсенето) и най-горе в страницата (първата реклама над органичните резултати от търсенето) на страниците с резултати от търсачката.

За разлика от средната позиция тези показатели не отразяват реда на рекламите Ви спрямо другите реклами, а действителната им позиция на страниците с резултати от търсачката.

Забележка: Партньорите в мрежата за търсене не правят разлика между „горе“ спрямо „другаде“ и няма да бъдат включвани в сегментирането по местоположение или данните за дела на импресиите.

Показатели за позицията на рекламите Ви

С помощта на тези показатели можете да получите представа за измененията в честотата на кликване, които се дължат на промяната на позицията на рекламите Ви на страницата с резултати от търсенето. Не препоръчваме да ги използвате като целеви при задаване на оферти, тъй като понякога е възможно да намалеят при увеличаване на офертите. Причината за това е, че по-високите оферти може да Ви дадат възможност да участвате в по-конкурентни търгове на по-лоша позиция.

Процент на челните импресии в мрежата за търсене

Процентът на челните импресии в мрежата за търсене („% на импр. (челни)“) е процентът на рекламните Ви импресии, които се показват над резултатите от органичното търсене.

Процент на челните импресии в мрежата за търсене = Челни импресии / Импресии

Процент на най-челните импресии в мрежата за търсене

Процентът на най-челните импресии в мрежата за търсене („% на импр. (най-челни)“) е процентът на рекламните импресии, при които рекламата Ви се показва на първа позиция над резултатите от органичното търсене.

Процент на най-челните импресии в мрежата за търсене = Най-челни импресии / Импресии

Показатели, за които можете да оферирате с цел подобряване на позицията на рекламите Ви


Можете да използвате тези показатели като целеви при задаване на офертите си, ако искате да увеличите процента на рекламите си, показвани на челна или най-челна позиция на страницата с резултати от търсенето.

Дял на най-челните импресии в мрежата за търсене

Делът на най-челните импресии в мрежата за търсене („Най-висок IS при търсене“) представлява броят на импресиите, които сте получили на най-челна позиция (първата реклама над органичните резултати от търсенето), разделен на прогнозния брой импресии на челна позиция, за чието получаване сте отговаряли на условията.

Дял на най-челните импресии = Най-челни импресии / отговарящи на условията челни импресии

Дял на челните импресии в мрежата за търсене

Делът на челните импресии в мрежата за търсене („Дял на челните импр. в мр. за търсене“) представлява броят на импресиите, които сте получили на челна позиция (където и да е над органичните резултати от търсенето), в сравнение с прогнозния брой импресии на челна позиция, за чието получаване сте отговаряли на условията.

Дял на челните импресии = Челни импресии / отговарящи на условията челни импресии

Дял на пропуснатите най-челни импресии в мрежата за търсене (бюджет)

Делът на пропуснатите най-челни импресии в мрежата за търсене (бюджет) представлява оценка за броя пъти, когато рекламата Ви не е била първа над органичните резултати от търсенето поради нисък бюджет.

Дял на пропуснатите челни импресии в мрежата за търсене (бюджет)

Делът на пропуснатите челни импресии в мрежата за търсене (бюджет) Ви помага да разберете колко пъти рекламата Ви не се е показвала над органичните резултати от търсенето поради нисък бюджет.

Дял на пропуснатите най-челни импресии в мрежата за търсене (ранг)

Делът на пропуснатите най-челни импресии в мрежата за търсене (ранг) представлява оценка за броя пъти, когато рекламата Ви не е била първа над органичните резултати от търсенето поради нисък рекламен ранг.

Дял на пропуснатите челни импресии в мрежата за търсене (ранг)

Делът на пропуснатите челни импресии в мрежата за търсене (ранг) представлява оценка за броя пъти, когато рекламата Ви не се е показвала над органичните резултати от търсенето поради нисък рекламен ранг.

Отзиви

Можете да дадете отзиви за тези показатели тук.

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си

true
Drive Revenue with Optiscore

Want to improve account health and drive business goals? Learn from industry & Google experts on how to drive revenue with the help of Optimization Score & Auto Apply Recommendations.

Register Now

Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню