Всичко за показателите за челните и най-челните позиции

Челните и на най-челните показатели са набор от показатели за открояване. Показателите за открояване Ви дават представа за разполагането на рекламите Ви на страницата.

Процентът на челните импресии в мрежата за търсене „% на импр. (челни)“ и процентът на най-челните импресии в мрежата за търсене „% на импр. (най-челни)“ Ви показват разполагането на рекламите Ви на страниците с резултати от търсачката (СРТ).

Забележка: Делът на импресиите за кампании за хотели се изчислява според това, къде се показват рекламите Ви в модула за резервации в „Реклами на хотели“. Научете повече за дела на импресиите в кампаниите за хотели.

Делът на челните импресии в мрежата за търсене („Дял на челните импр. в мр. за търсене“) и делът на най-челните импресии в мрежата за търсене („Дял на най-челните импр. в мр. за търсене“) Ви помагат да установите дали е възможно рекламите Ви да подобрят задействането сред рекламите на челните позиции или на най-първата позиция сред рекламите на челните позиции.

За разлика от средната позиция тези показатели не отразяват реда на рекламите Ви спрямо другите реклами, а действителното им разполагане на страниците с резултати от търсачката.

Забележка: Партньорите в мрежата за търсене не правят разлика между „горе“ спрямо „другаде“ и няма да бъдат включвани в сегментирането по местоположение или данните за дела на импресиите.

Показатели за позицията на рекламите Ви

С помощта на тези показатели можете да получите представа за измененията в честотата на кликване, които се дължат на промяната на позицията на рекламите Ви на страницата с резултати от търсенето. Не препоръчваме да ги използвате като целеви при задаване на оферти, тъй като понякога е възможно да намалеят при увеличаване на офертите. Причината за това е, че по-високите оферти може да Ви дадат възможност да участвате в по-конкурентни търгове на по-лоша позиция.

Процент на челните импресии в мрежата за търсене

Процентът на челните импресии в мрежата за търсене „% на импр. (челни)“ е процентът на рекламните Ви импресии, които се показват сред рекламите на челните позиции.

Процент на челните импресии в мрежата за търсене = Челни импресии/Импресии

Процент на най-челните импресии в мрежата за търсене

Процентът на най-челните импресии в мрежата за търсене „% на (най-челни)“ е процентът на рекламните Ви импресии, които се показват като най-първата реклама сред рекламите на челните позиции.

Процент на най-челните импресии в мрежата за търсене = Най-челни импресии/Импресии

Показатели, за които можете да оферирате с цел подобряване на разполагането на рекламите Ви

Можете да използвате тези показатели като целеви при задаване на офертите си, ако искате да увеличите процента на рекламите си, които се показват където и да е сред рекламите на челните позиции или на първата позиция сред рекламите на челните позиции.

Дял на челните импресии в мрежата за търсене

Делът на челните импресии в мрежата за търсене („Дял на челните импр. в мр. за търсене“) представлява броят на импресиите, които сте получили сред рекламните на челните позиции, разделен на прогнозния брой импресии сред рекламите на челните позиции, за чието получаване сте отговаряли на условията.

Дял на челните импресии = Челни импресии/отговарящи на условията челни импресии

Дял на най-челните импресии в мрежата за търсене

Делът на най-челните импресии в мрежата за търсене („Дял на най-челните импр. в мр. за търсене“) представлява броят на импресиите, които сте получили на най-челна позиция (първата реклама от рекламите на челните позиции), разделен на прогнозния брой импресии сред рекламите на челните позиции, за чието получаване сте отговаряли на условията.

Дял на най-челните импресии = Най-челни импресии/отговарящи на условията челни импресии

Дял на пропуснатите най-челни импресии в мрежата за търсене (бюджет)

Делът на пропуснатите най-челни импресии в мрежата за търсене (бюджет) представлява оценка за броя пъти, когато рекламата Ви не е била първата реклама сред рекламите на челните позиции поради нисък бюджет.

Дял на пропуснатите челни импресии в мрежата за търсене (бюджет)

Делът на пропуснатите челни импресии в мрежата за търсене (бюджет) Ви помага да разберете колко често рекламата Ви не се е показвала където и да е сред рекламите на челните позиции поради нисък бюджет.

Дял на пропуснатите най-челни импресии в мрежата за търсене (ранг)

Делът на пропуснатите най-челни импресии в мрежата за търсене (ранг) представлява оценка за броя пъти, когато рекламата Ви не е била първата реклама сред рекламите на челните позиции поради нисък рекламен ранг.

Дял на пропуснатите челни импресии в мрежата за търсене (ранг)

Делът на пропуснатите челни импресии в мрежата за търсене (ранг) представлява оценка за броя пъти, когато рекламата Ви не се е показвала където и да е сред рекламите на челните позиции поради нисък рекламен ранг.

Отзиви

Можете да дадете отзиви за тези показатели тук.

Това полезно ли бе?

Как можем да направим подобрения?
true
Achieve your advertising goals today!

Attend our Performance Max Masterclass, a livestream workshop session bringing together industry and Google ads PMax experts.

Register now

Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню