Använda AMP med Google Ads

Snabbare målsidor för mobilannonser minskar vanligtvis webbplatsens avhopps- och avvisningsfrekvens. Det i sin tur kan öka antalet konverteringar och förbättra dina annonsresultat över lag. Ett enkelt sätt att påskynda inläsningstiden är att bygga din målsida med AMP. I denna artikel beskriver vi hur du använder AMP med Google Ads.

Börja med att läsa om Accelerated Mobile Pages (AMP) för att få lite sammanhang.

Innan du börjar

AMP-sidor läses in snabbt, och det går ännu snabbare från Googles AMP-cacheminne. För närvarande är cachevisning tillgänglig för textannonser i de flesta stora mobilwebbläsare.

Följ vår detaljerade guide

Information om hur du skapar AMP-versioner av dina målsidor (eller använder befintliga AMP-sidor som annonsmålsidor) finns i våra riktlinjer om AMP-sidor för Google Ads-utvecklare.

Ställ in en ny mobilwebbadress

När du har skapat en AMP-version av en målsida kan du behandla den som vilken annan mobilmålsida som helst. För textannonser och sökord lägger du till AMP-sidans webbadress som mobilwebbadress. När en mobilanvändare klickar på din annons visas den snabbaste tillgängliga versionen av sidan. För att påskynda sidinläsningen läses AMP-sidor in från Googles AMP-cacheminne när detta är möjligt. Om AMP-målsidan inte kan visas från cacheminnet läses den in från din webbserver, vilket normalt går fortare än för sidor som inte är AMP-sidor.

Lägg till AMP-webbadresser i dina annonser med hjälp av massredigeringar

När du har skapat AMP-sidorna måste du ändra annonsernas målsidor. Det kan du göra med hjälp av massredigeringar på tre sätt:

Så här använder du massuppladdning i Google Ads:

 1. Ladda ned dina redigerbara annonser från Google Ads.

 2. Lägg till AMP-webbadresserna till dina mobilmålsidor.

 3. Ladda upp de redigerade annonserna till ditt Google Ads-konto.

Läs mer om hur du gör ändringar via massuppladdning.

Obs! Se till att mobilwebbadressen pekar på din domän (till exempel https://example.com/page_amp.html) i stället för på Google AMP-cacheminnet med något av följande format:

 • https://www.google.com/amp/s/example.com
 • https://cdn.ampproject.org/c/s/example.com
 • https://example-com.cdn.ampproject.org/example.com/amp.html

Se till att AMP-sidorna är giltiga

Sidor som inte följer AMP-riktlinjerna kan inte cachelagras, så det kan hända att de läses in långsammare och därför inte ger lika bra resultat. Kontrollera att du inte har ogiltiga sidor genom att använda (eller uppmana dina webbutvecklare att använda) AMP-verifieringsverktyget.  Verktyget bör användas i samband med kodningen av sidan, men kan också användas för att söka efter ogiltiga AMP-sidor i ditt Google Ads-konto. Gör så här:

 1. Välj Målsidor på den blå sidmenyn i ditt Google Ads-konto.

 2. Kontrollera kolumnen Giltig AMP-klickfrekvens. 

Obs! Målsidor med en klickfrekvens under 100 % kan vara ogiltiga. I så fall bör du eller webbutvecklaren åtgärda kodningen med hjälp av AMP-verifieringsverktyget.

Spåra smart

Se till att besökarna kommer till din sida så snabbt som möjligt genom att endast använda nödvändiga webbadressparametrar. Parametrar som inte används för att anpassa innehållet på målsidan ska läggas till efter {ignore}-parametern. Då är chansen större att dina annonser visas från Googles snabba AMP-cacheminne. 

Obs! Du bör fortfarande använda AMP-målsidor i Google Ads och låta Google avgöra när en målsida kan visas från Google AMP-cacheminnet.

AMP HTML-annonser

Utöver cachevisning av textannonser kan du tillämpa AMP-principerna genom att skapa AMP HTML-annonser. Med sådana annonser kan du erbjuda snabbare, lättare och säkrare annonsupplevelser på alla plattformar. Du kan också visa AMP HTML-annonser oavsett om sidorna använder AMP-teknik eller inte. Fördelar med att använda AMP HTML-annonser:

 • AMP HTML-annonser är snabbare än vanliga annonser på AMP-sidor, vilket gör dem effektivare och lättare att visa. Det är dessutom mer troligt att de ger bra resultat.

 • Tack vare AMP-ramverket kan du se till att annonserna endast beter sig på avsett sätt, så att människor alltid får en positiv upplevelse av ditt varumärke.

 • AMP HTML-annonser måste verifieras innan de visas, vilket minskar risken för skadlig programvara och kan bidra till ökat förtroende för ditt varumärke.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt