Gör din målsida snabbare med AMP

Snabbare målsidor för mobilannonser minskar vanligtvis webbplatsens avhopps- och avvisningsfrekvens. Det i sin tur kan öka antalet konverteringar och förbättra dina annonsresultat över lag. Ett enkelt sätt att korta inläsningstiderna är att skapa målsidan med hjälp av AMP (Accelerated Mobile Pages). I den här artikeln beskriver vi hur du använder AMP med Google Ads.

Börja med att läsa om Accelerated Mobile Pages för att få lite sammanhang.

Innan du börjar

AMP-sidor läses in snabbt och det går ännu snabbare från Googles AMP-cacheminne. AMP-teamet arbetar aktivt med att öka tillgången på cacheminne. För närvarande är cachevisning tillgänglig för textannonser på Googles sökresultatsida (med undantag för dynamiska sökannonser) som visas i webbläsaren Chrome på mobila Android-enheter. Under de närmaste månaderna kommer den att utvidgas till andra webbläsare och enheter.

Cachevisning är dessutom bara tillgänglig för annonser som inte omdirigerar klick med hjälp av klickspårningsteknik. Vi arbetar med att göra funktionen kompatibel med alla klickspårningsleverantörer de närmaste månaderna.

Följ vår detaljerade guide

När du skapar AMP-versioner av dina målsidor (eller vill återanvända befintliga AMP-sidor som annonsmålsidor) kan du läsa våra riktlinjer om AMP-sidor för Google Ads-utvecklare.

Om du använder Google Analytics kanske du måste uppdatera taggen på sidorna. Läs mer om hur du konfigurerar Google AMP Client ID API.

Ange den nya webbadressen för mobila enheter

När du har skapat en AMP-version av en målsida kan du behandla den som vilken annan mobilmålsida som helst. För textannonser och sökord lägger du till AMP-sidans webbadress som webbadress för mobila enheter. När en mobilanvändare klickar på din annons visas då den snabbaste tillgängliga versionen av sidan. För att sidan ska läsas in så fort som möjligt läses AMP-sidor in från Googles AMP-cacheminne om det går. Om vi inte kan visa den från cacheminnet läser vi in AMP-målsidan från din webbserver. Det går normalt ändå fortare än för sidor som inte är AMP-sidor.

Lägga till AMP-webbadresser i annonserna med hjälp av massredigeringar

När du har skapat AMP-sidorna måste du byta annonsernas målsidor. Det kan du göra med hjälp av massredigeringar på tre sätt:

Om du vill använda det sista alternativet laddar du först ned dina redigerbara annonser från Google Ads. Lägg sedan till AMP-webbadresserna som leder till mobilmålsidorna och ladda därefter upp de redigerbara annonserna till Google Ads-kontot igen. Läs mer om hur du inför ändringar via massöverföring.

Se till att mobilwebbadressen leder till din domän (så här: https://example.com/sida_amp.html) och inte till Googles AMP-cacheminne, som kan ha en adress i något av följande format:

  • https://www.google.com/amp/s/example.com

  • https://cdn.ampproject.org/c/s/example.com

  • https://example-com.cdn.ampproject.org/example.com/amp.html

Se till att AMP-sidorna är giltiga

Sidor som inte följer AMP-riktlinjerna kan inte cachelagras, så det kan hända att de läses in långsammare och därför inte ger lika bra resultat. Kontrollera att du inte har ogiltiga sidor genom att använda (eller uppmana dina webbutvecklare att använda) valideringsverktyget för AMP.

Även om valideringsverktyget för AMP är tänkt att användas när sidan utvecklas är det också bra när du vill identifiera ogiltiga AMP-sidor i Google Ads-kontot. Välj i så fall Målsidor på den blå sidmenyn i Google Ads-kontot och kontrollera kolumnen Giltig AMP-klickfrekvens (tillgänglig från och med veckan som börjar den 11 september). Målsidor med en klickfrekvens under 100 % kan vara ogiltiga. I så fall bör du eller webbutvecklaren åtgärda kodningen med hjälp av valideringsverktyget för AMP.

Spåra smart

För närvarande går det inte att visa sidor från Googles AMP-cacheminne om det finns särskilda omdirigeringar mellan annonsklicket och den slutliga målsidan (till exempel klickspårningsmetoder som Search Ads 360, Marin Software och Kenshoo).

Se till att besökarna kommer till din sida så snabbt som möjligt genom att bara använda nödvändiga webbadressparametrar. Alla parametrar som enbart används för spårning, det vill säga som inte används för att anpassa innehållet på målsidan, bör läggas till efter parametern {ignore}. Då är sannolikheten större att dina annonser visas från Googles snabba AMP-cacheminne.

Trots det bör du ändå använda AMP-målsidor i Google Ads och låta Google avgöra när en målsida går att visa från Google AMP-cacheminnet.

AMP HTML-annonser

Utöver cachevisning för textannonser kan du tillämpa principerna för AMP genom att skapa AMP HTML-annonser. Med dessa annonser kan du erbjuda snabbare, lättare och säkrare annonsupplevelser på alla plattformar. Du kan också visa AMP HTML-annonser oavsett om sidorna använder AMP-teknik eller inte. 

Fördelar med att använda AMP HTML-annonser:

  • AMP HTML-annonser är snabbare än vanliga annonser på AMP-sidor, vilket gör dem synligare och effektivare. Dessutom är det mer troligt att de ger bra resultat.
  • Tack vare AMP-ramverket kan du se till att dessa annonser endast beter sig som avsett. På så sätt får användarna alltid en positiv upplevelse av ditt varumärke.
  • AMP HTML-annonser måste verifieras innan de visas, vilket minskar risken för skadlig programvara och kan bidra till ett ökat förtroende för ditt varumärke när användarna interagerar med det.
     
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?