Zobrazenie prehľadov oblastí a vzdialeností

Google Ads poskytuje tri typy prehľadov, ktoré vám pomôžu preskúmať výkonnosť vašich reklám v rôznych oblastiach. Sú to geografické prehľady, prehľady oblastí používateľov a prehľady vzdialeností.

Skôr než začnete

K dispozícii máte tieto typy prehľadov:

 • Geografický prehľad: obsahuje fyzické polohy vašich potenciálnych zákazníkov alebo oblasti, o ktoré prejavili záujem.
 • Oblasti používateľov: obsahuje fyzické polohy vašich potenciálnych zákazníkov bez ohľadu na oblasti, o ktoré mohli prejaviť záujem.
 • Vzdialenosť: predstavuje vzdialenosť medzi polohou, na základe ktorej sa zobrazila vaša reklama, a vašou najbližšou firemnou adresou.

Geografické prehľady a prehľady oblastí používateľov v službe Google Ads môžu obsahovať miesta, kde sa pravdepodobne budú nachádzať alebo sa pravidelne nachádzajú vaši potenciálni zákazníci, ako aj oblasti, o ktoré prejavili záujem. Ak používate rozšírenia o adresu, pomocou prehľadu vzdialeností môžete zistiť výkonnosť svojich reklám v rôznych vzdialenostiach od svojej firmy. Prehľady vzdialeností sú k dispozícii pre kampane vo Vyhľadávacej sieti a kampane v Nákupoch.

V tomto článku vám vysvetlíme, ako môžete zobraziť prehľady oblastí a vzdialeností v rámci svojej kampane. Ak chcete získať ďalšie informácie o týchto prehľadoch, prečítajte si ďalšie informácie o meraní geografickej výkonnosti v službe Google Ads.

Pokyny

Ako zobraziť prehľady oblastí

 1. V ponuke stránok naľavo kliknite na Kampane.
 2. Vyhľadajte kampaň, ktorej prehľad oblastí chcete zobraziť, a kliknite na jej názov. Ak nevyberiete žiadnu kampaň, prehľad oblastí sa zobrazí v rámci celého vášho účtu.
 3. V ľavej ponuke stránky kliknite na položku Oblasti.
 4. Kliknite na položku Viac v hornej časti stránky a vyberte typ prehľadu oblastí Geografické alebo Oblasti používateľov. Údaje sa zobrazia podľa polohy.
 5. Ak chcete hĺbkovo analyzovať inú geografickú úroveň, začiarknite políčko vedľa jednej alebo viacerých oblastí v tabuľke, potom kliknite na rozbaľovaciu ponuku Vybrať zobrazenie v modrom banneri, ktorý sa zobrazuje v hornej časti stránky. Zobrazia sa údaje pre typy geografického zacielenia, ktoré sú k dispozícii pre všetky vybraté oblasti. Prehľad môžete ďalej spresniť výberom oblastí a kliknutím na rozbaľovaciu ponuku Vybrať zobrazenie.

Ako zobraziť prehľady vzdialeností

 1. V ľavej ponuke stránok kliknite na položku Kampane.
 2. Vyhľadajte kampaň, ktorej prehľad vzdialeností chcete zobraziť, a kliknite na jej názov.
 3. Voliteľný krok: Ak chcete zobraziť prehľad vzdialeností pre reklamnú skupinu, kliknite na názov príslušnej reklamnej skupiny.
 4. Upravte rozsah dátumov v pravom hornom rohu nad grafom.
 5. V pravom hornom rohu obrazovky účtu kliknite na ikonu prehľadov .
 6. Vyberte položky Preddefinované prehľady (predtým Dimenzie) > Geografické > Vzdialenosť. Údaje budú usporiadané podľa vzdialenosti.
 7. Ak chcete stiahnuť údaje v prehľade, kliknite na ikonu sťahovania download icon v pravom hornom rohu nad tabuľkou.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory