Zobrazenie reportov oblastí a vzdialeností

Reporty oblastí a vzdialeností vám pomáhajú pochopiť, ako sa vašim reklamám darí v rôznych oblastiach.

Uvádzame rôzne reporty oblastí, ktoré máte k dispozícii:

 • Oblasti: jednotný report o výkonnosti kampane vzhľadom na zacielené oblasti a oblasti, kde sa zobrazili vaše reklamy.
  • Zobrazenie zacielených oblastí: ukazuje výkonnosť na základe zacielených oblastí.
  • Zobrazenie priradených oblastí: ukazuje výkonnosť na základe oblastí priradených k vašim reklamám. Mohli by to byť fyzické polohy alebo oblasti záujmu vašich používateľov.
 • Vylúčené: ide o zoznam vylučujúcich zacielení.
 • Vzdialenosť: ukazuje vzdialenosť medzi polohou, na základe ktorej sa zobrazila vaša reklama, a vašou najbližšou adresou firmy.

Ak používate miesta, pomocou reportu vzdialeností môžete zistiť výkonnosť svojich reklám v rôznych vzdialenostiach od svojej firmy. Reporty vzdialeností sú k dispozícii pre kampane vo Vyhľadávacej sieti a nákupné kampane (ang. Shopping campaigns).

V tomto článku vám vysvetlíme, ako môžete zobraziť reporty oblastí a vzdialeností svojej kampane. Ak chcete získať ďalšie informácie o týchto reportoch, prečítajte si viac o meraní geografickej výkonnosti v službe Google Ads.

Pokyny

Ako zobraziť reporty oblastí

 1. Kliknite na Kampane Campaigns Icon, Štatistiky a reporty a potom na Kedy a kde sa zobrazili vaše reklamy.
 2. Na horizontálnych kartách kliknite na Priradené oblasti.

Ako zobraziť reporty vzdialeností

 1. Kliknite na Kampane Campaigns Icon, Štatistiky a reporty a potom na Editor prehľadov
 2. Vo filtri pracovných priestorov nájdite kampaň, ktorej report vzdialeností chcete zobraziť, a kliknite na jej názov.
  • Nepovinný krok: Ak chcete zobraziť report vzdialeností pre reklamnú skupinu, kliknite na jej názov.
 3. Vyberte Preddefinované reporty (predtým Dimenzie) > Oblasti > Vzdialenosť. Údaje budú usporiadané podľa vzdialenosti.
 4. Upravte rozsah dátumov v pravom hornom rohu nad grafom.
 5. Ak chcete stiahnuť údaje v reporte, kliknite na ikonu sťahovania Obrázok ikony sťahovania pre služby Google Ads a Merchant Center v pravom hornom rohu nad tabuľkou.
Poznámka: Súčet metrík uvedených na nižšej úrovni, než je úroveň krajiny, sa nemusí rovnať celkovým hodnotám kampaní. Je to spôsobené tým, že niektoré zobrazenia sa priraďujú iba na úrovni krajiny a nie sú zahrnuté pri menších geografických oblastiach.

Pomohlo vám to?

Ako ju môžeme zlepšiť?
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
5728447458062992715
true
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
true
true
true
true
73067