Преглед на отчетите за местоположенията и разстоянията

Отчетите за местоположенията и отчетите за разстоянията Ви помагат да разберете каква е ефективността на рекламите Ви в различните местоположения.

Следват различните отчети за местоположението, до които имате достъп:

 • Местоположения: Обединен отчет за ефективността на кампаниите Ви за целевите Ви местоположения и онези местоположения, в които са се показвали рекламите Ви.
  • Изглед „Целеви местоположения“: Показва ефективността въз основа на целевите Ви местоположения.
  • Изглед „Съответстващи местоположения“: Показва ефективността въз основа на местоположенията, съответстващи на рекламите Ви. Това може да са физическите местоположения на потребителите или местоположения, представляващи интерес.
 • Изключени: Посочва всичките Ви отрицателни насочвания.
 • Разстояние: Отчита разстоянието между местоположението, задействало рекламата Ви, и най-близкото местоположение на бизнеса Ви.

Ако използвате разширения за местоположение, посредством отчета за разстоянията можете да установите каква е ефективността на рекламите Ви на различно разстояние от бизнеса Ви. Отчетите за разстоянията са налице за кампании за мрежата за търсене и Пазаруване.

В тази статия се обяснява как можете да преглеждате отчетите за местоположенията и разстоянията за кампаниите си. За повече информация относно тези отчети можете да научите повече за измерването на ефективността по географски признак в Google Ads.

Инструкции

Как да преглеждате отчетите си за местоположенията

 1. В лявото странично меню кликнете върху Кампании.
 2. Намерете кампанията, чийто отчет за местоположенията искате да видите, и кликнете върху името й. Ако не изберете кампанията, отчетът за местоположенията ще бъде за целия Ви профил.
 3. Кликнете върху Местоположения в лявото странично меню.
 4. Кликнете върху Още в горната част на страницата и изберете тип на отчета за местоположенията: По географски признак или Местоположения на потребителите. Данните Ви ще се показват по местоположение.
 5. За да направите разбивка до различно географско ниво, поставете отметка в квадратчето до едно или повече местоположения в таблицата и кликнете върху падащото меню Избор на изглед в синята лента, която се показва в горната част на таблицата. Ще можете да видите данни за типовете целеви местоположения, които са налице за всички избрани местоположения. Можете да продължите да стеснявате отчета си, като избирате местоположения и кликвате върху падащото меню Избор на изглед .

Как да преглеждате отчетите за разстоянията

 1. В лявото странично меню кликнете върху Кампании.
 2. Намерете кампанията, чийто отчет за разстоянията искате да видите, и кликнете върху името й.
 3. По избор: Ако искате да видите отчет за разстоянията за рекламна група, кликнете върху името й.
 4. Персонализирайте периода от време в горния десен ъгъл над диаграмата.
 5. В горния десен ъгъл на профила си кликнете върху иконата за отчитането .
 6. Изберете Предварително зададени отчети (по-рано „Величини“) > По географски признак > Разстояние. Данните Ви ще са организирани по разстояние.
 7. За да изтеглите данните от отчета, кликнете върху иконата за изтегляне download icon в горния десен ъгъл над таблицата.
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си