Tvorba vlastných prehľadov v editore prehľadov

Editor prehľadov vám umožňuje podrobnejšie analyzovať a prezentovať údaje o výkonnosti.

Vlastné tabuľky a grafy môžete vytvárať priamo v službe Google Ads bez toho, aby ste museli údaje sťahovať v samostatnom hárku. Následne tieto grafy uložte a zdieľajte ich s ostatnými alebo ich pridajte do prispôsobených informačných panelov.

V tomto článku vám vysvetlíme, ako používať editor prehľadov na lepšiu vizualizáciu výkonnosti.

Výhody

 • Jednoduché tabuľky a grafy: jednoduché rozhranie s podporou presúvania umožňuje rýchlo vytvárať multidimenzionálne tabuľky a grafy, vďaka čomu si nemusíte sťahovať údaje.
 • Vizualizácia vzorov a trendov: vlastné grafy umožňujú vizualizovať vzory a trendy v údajoch.
 • Rozšírené filtrovanie a zoraďovanie: filtrujte, segmentujte a zoraďte prehľad, aby ste si zobrazili konkrétny súbor kampaní alebo metrík.

Pokyny

1. Vytvorenie prehľadu

Začnite vytvorením vlastného prehľadu vo svojom účte.

Potom vytvorte prehľad pridaním dimenzií, ako sú napríklad kampane, a tiež metrík, ako sú kliknutia a konverzie.

VYTVORIŤ V MOJOM ÚČTE

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. V pravom hornom rohu účtu kliknite na ikonu prehľadov a vyberte Prehľady.
 3. Kliknite na   Vlastný a vyberte typ grafu, ktorý chcete vytvoriť: tabuľkový, čiarovýstĺpcový, pruhový, bodový alebo koláčový.
 4. Presuňte dimenziu, ako je napríklad Kampane, z pravého bočného panela do sekcie Riadok, Os X, Rad alebo Segment.
  • Názov tejto sekcie bude závisieť od typu grafu, ktorý vytvárate.
 5. Umiestnite metriky, ako sú napríklad Kliknutia alebo Konverzie, do sekcie Stĺpce, Os Y alebo Hodnota.
  • Názov tejto sekcie bude závisieť od typu grafu, ktorý vytvárate.
 6. V grafe alebo tabuľke sa budú teraz zobrazovať hodnoty pre každú dimenziu na základe pridaných metrík, ako sú napríklad počet kliknutí a konverzií pre každú kampaň.
 7. Ak chcete prehľad uložiť, kliknite na Uložiť alebo Uložiť ako. Možnosť Uložiť ako vám umožňuje vytvoriť kópiu prehľadu s novým názvom.

Zmena grafu

Typ grafu alebo tabuľku môžete zmeniť kliknutím na názov typu grafu nad sekciou Riadok.

Účty správcu

 1. Ak máte účet správcu, môžete v rovnakom prehľade zobraziť údaje pre viaceré účty:
  1. Kliknite na ikonu ceruzky Upraviť vedľa položky Všetky účty.
  2. Z rozbaľovacej ponuky vyberte, či chcete zobraziť účty podľa názvu účtu alebo štítka účtu.
  3. Začiarknite políčko vedľa účtov, ktoré chcete zahrnúť do prehľadu.
  4. Kliknite na Uložiť. Ak vyberiete viac než jeden účet, plátno zobrazí ukážku, ako bude prehľad vyzerať. Niektoré údaje pritom budú sivé. Ak chcete zobraziť údaje pre všetky vybrané účty, musíte si prehľad stiahnuť.
 2. Po vytvorení prehľadu môžete začať spresňovať analýzu:
  • Ak chcete zmeniť usporiadanie dlaždíc, jednoducho ich presuňte v rámci poličky.
  • Ak chcete zmeniť obdobie prehľadu, použite nástroj na výber obdobia v pravom hornom rohu stránky.
  • Ak chcete z prehľadu odstrániť dimenziu alebo metriku, nájdite dimenziu alebo metriku v poličke a kliknite na tlačidlo zatvorenia (X) vedľa jej názvu.
 3. Ak chcete prehľad zobraziť alebo upraviť neskôr, uložte si ho. Zistite, ako otvoriť uložené prehľady.

2. Úprava prehľadu

Údaje môžete filtrovať, formátovať a zoraďovať.

 • Filtrovanie: Zobrazte údaje, ktoré spĺňajú konkrétne kritériá v tabuľke alebo grafe.
 • Formátovanie: Pridajte podmienené formátovanie na zvýraznenie buniek s konkrétnymi hodnotami.
 • Zoraďovanie: Preusporiadajte údaje v tabuľke alebo grafe.

Filtrovanie

Môžete filtrovať a segmentovať údaje zobrazené pre celý prehľad alebo údaje zobrazené pre konkrétne stĺpce.

Filtrovanie celého prehľadu

 1. Kliknite na ikonu filtra Filter nad tabuľkou alebo grafom.
 2. Vyhľadajte a vyberte položky, ktoré chcete filtrovať:
  • Môžete napríklad filtrovať podľa typu reklamy a vybrať Textové reklamyVideoreklamy.
  • NEMÔŽETE filtrovať konkrétnu hodnotu, napríklad kampane s menej ako 10 kliknutiami. Tieto filtre je možné pridať do jednotlivých stĺpcov.
 3. Kliknite na Použiť. Týmto pridáte filter do svojho prehľadu.

Ak chcete odstrániť filter tabuľky, kliknite na ikonu filtra Filter v hlavičke stĺpca a potom kliknite na Odstrániť filter.

Prehľad môžete filtrovať podľa údajov, ktoré sa nenachádzajú vo vašich riadkoch alebo stĺpcoch. Môžete napríklad pridať filter na zobrazenie iba kliknutí na reklamu z konkrétnej kampane, aj keď ste do vlastného prehľadu nepridali možnosť Kampaň.

Filtrovanie bodu

Filtre môžete pridať do ľubovoľných bodov, ktoré ste pridali do prehľadu.

 1. Kliknite na rozbaľovaciu šípku vedľa položky v sekciách Riadok, Os X, Stĺpec, Os Y atď.
 2. Vyberte Filtrovať.
  • V prípade metrík môžete filtrovať konkrétnu hodnotu. Mohli by ste napríklad filtrovať podľa zobrazení tak, aby váš prehľad zobrazoval iba údaje pre reklamy, ktoré získali viac než 1 000 zobrazení.
  • V prípade dimenzií si budete môcť vybrať zo zoznamu možností. Ak napríklad filtrujete podľa typu reklamy, môžete vybrať Textové reklamy alebo Videoreklamy.
 3. Kliknite na Použiť. Týmto pridáte filter do stĺpca alebo riadka.

Formátovanie (tabuľkové grafy)

Pridaním podmieneného formátovania môžete zvýrazniť určité bunky v tabuľkových grafoch:

 1. Kliknite na rozbaľovaciu šípku vedľa položky v sekciách Riadok a Stĺpec.
 2. Vyberte Podmienené formátovanie.
 3. Nastavte pravidlá formátovania konkrétnych buniek. Môžete napríklad zvýrazniť nazeleno všetky bunky, ktoré obsahujú viac ako 1 000 kliknutí.

Podmienené formátovanie je k dispozícii iba pre metriky s číselnými hodnotami, ako sú kliknutia, konverzie a zobrazenia.

Zoradenie

Zoradenie mení usporiadanie údajov prehľadu, aby sa dali ľahko čítať. Existujú dva spôsoby zoradenia údajov:

 1. V prípade tabuliek môžete zoradiť stĺpec kliknutím na hlavičku stĺpca v hornej časti tabuľky.
  • Šípka v hlavičke stĺpca vám ukáže, či je stĺpec zoradený zostupne (šípka nadol) alebo vzostupne (šípka nahor).
  • Pri zoraďovaní sa z tabuľky neodstránia ani neskryjú žiadne údaje – údaje sa iba preskupia.
 2. V prípade všetkých ostatných grafov vrátane tabuliek môžete zoradiť položky kliknutím na rozbaľovaciu šípku pre body, ktoré ste pridali v sekciách Riadok, Os X, Stĺpec, Os Y atď.
  • V časti Zoradiť podľa vyberte Zostupne alebo Vzostupne.
Môžete zoradiť viacero stĺpcov, ale nezabúdajte, že posledný stĺpec, ktorý zoraďujete, sa bude meniť podľa toho, ako je zoradený zvyšok.

3. Stiahnutie prehľadu

Po vytvorení prehľadu si ho môžete stiahnuť kliknutím na ikonu sťahovania A picture of the download icon for Google Ads and Merchant Center. Prehľad si môžete stiahnuť v niekoľkých formátoch vrátane formátov .csv a .xml.

4. Naplánovanie a zdieľanie prehľadu

Prehľady môžete naplánovať tak, aby sa v konkrétnych časoch posielali e‑mailom vám alebo iným ľuďom, ktorí majú prístup k vášmu účtu.

Mohli by ste napríklad chcieť zdieľať týždenné aktualizácie počtu konverzií, ktoré získali vaše kampane.

 1. Kliknite na ikonu harmonogramu Hodiny.
 2. Vyberte minimálne jedného používateľa účtu, ktorému chcete odoslať prehľad.
 3. Vyberte, ako často chcete zdieľať svoj prehľad, napríklad denne alebo týždenne.
 4. Vyberte formát, v ktorom sa bude prehľad odosielať, ako je napríklad .csv alebo .xml.

Kliknite na Uložiť. Ak ste prehľad ešte neuložili, zobrazí sa výzva, aby ste tak urobili.

 

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory

Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
73067
false