Aangepaste rapporten maken met de Rapporteditor

Met de Rapporteditor kunt u kiezen welke gegevens u wilt opnemen in uw rapporten en bepalen hoe deze gegevens worden gepresenteerd, gesorteerd en gefilterd. Bovendien heeft u keuze uit verschillende indelingen om uw rapporten te downloaden of te e-mailen. De Rapporteditor is dan ook een handige tool om uw rapporten aan te passen, zodat u zich kunt richten op de gegevens die voor u het belangrijkst zijn.

Dit artikel gaat over de verschillende taken die u in de Rapporteditor uitvoert wanneer u rapporten maakt en samenstelt.

Voordat u begint

Maak uzelf vertrouwd met de onderdelen van de Rapporteditor om deze effectief te gebruiken.

Instructies

Een rapport maken

 1. Log in op uw Google Ads-account.
 2. Klik in de rechterbovenhoek van uw account op het rapportagepictogram en selecteer vervolgens Rapporten.
 3. Klik op de plusknop in de linkerbovenhoek van de pagina en selecteer vervolgens Tabel, Lijndiagram, Staafdiagram, Cirkeldiagram of Spreidingsdiagram.
 4. Sleep tegels naar het canvas en zet ze neer in een van de blauw gemarkeerde gebieden. De plank wordt automatisch geüpdatet en op het canvas worden uw gegevens weergegeven.
  • U kunt ook rapporten maken door uw verzoek in de zoekbalk te typen. Dit kan uitsluitend in het Engels. Typ bijvoorbeeld 'Sort campaigns and clicks by cost' en de Rapporteditor stelt een hierop toegespitst rapport samen. De Rapporteditor biedt suggesties om u te attenderen op taken die met deze functie kunnen worden uitgevoerd.

   Hieronder vindt u ondersteunde acties en voorbeelden van query's die u kunt gebruiken om rapporten te genereren. U kunt ook rapporten maken op basis van een combinatie of varianten van query's.

   • Een rapport maken: Geef de gegevens op die u in het rapport wilt opnemen. U kunt bijvoorbeeld het volgende typen:

    • Clicks, impressions and cost

    • Show me campaigns and clicks

    • Clicks, impressions and cost sort by cost. Hiermee maakt u een op kosten gesorteerd rapport met daarin klikken, vertoningen en kosten.

    • Clicks, impression and cost in the last 14 days sort by cost. Hiermee maakt u een op kosten gesorteerd rapport met daarin klikken, vertoningen en kosten, gefilterd voor weergave van de gegevens van de afgelopen veertien dagen.

    • Show me campaigns with more than 100 clicks. Hiermee maakt u een rapport met daarin campagnes en klikken, gefilterd voor weergave van alle campagnes die meer dan honderd klikken hebben ontvangen.

    • Show me campaigns with clicks more than 100. Hiermee maakt u een rapport met daarin campagnes en klikken, gefilterd voor weergave van alle campagnes die meer dan honderd klikken hebben ontvangen.

    • Show me campaigns with clicks more than 100 in the last 30 days. Hiermee maakt u een rapport met daarin campagnes en klikken, gefilterd voor weergave van alle campagnes die in de afgelopen dertig dagen meer dan honderd klikken hebben ontvangen.

   • Een rapport wijzigen: U kunt ook wijzigingen aanbrengen in het rapport dat u bekijkt. Stel dat u een rapport heeft met de klikken die de afgelopen zeven dagen in uw account zijn gegenereerd, uitgesplitst per campagne, en dat in dit rapport een filter is ingesteld voor weergave van alle campagnes die meer dan honderd klikken hebben ontvangen. U kunt nu bijvoorbeeld het volgende typen:

    • Add impressions, CTR. Hiermee voegt u kolommen voor het aantal vertoningen en de klikfrequentie (CTR) toe aan het bestaande rapport.

    • Convert to line chart. Hiermee converteert u de tabel naar een lijndiagram. Als de tabel meer kolommen heeft dan de grafiek kan bevatten, kunt u de kolommen kiezen die u wilt behouden.

    • Filter for clicks less than 100. Hiermee stelt u het filter voor het aantal klikken in op <100, terwijl de rest van het rapport ongewijzigd blijft. U kunt ook 'lower than 100' of 'less than 100' typen. Dit geeft hetzelfde resultaat.

    • Remove clicks. Hiermee verwijdert u de kolom met klikgegevens uit de tabel.

    • Remove click. Hiermee verwijdert u de kolom met klikgegevens uit de tabel. Vaak kunt u ook woorden gebruiken die niet volledig overeenkomen maar wel sterk lijken op de betreffende kolomnaam. Het is echter altijd een goed idee om het resultaat te controleren voordat u verdergaat.

  • De Rapporteditor biedt bovendien een vorm van validatie door u te laten zien hoe uw verzoek is geïnterpreteerd en door aan te geven welke acties op basis hiervan zullen worden uitgevoerd. U kunt ervoor kiezen om door te gaan met die voorgestelde acties, maar u kunt de suggesties ook negeren of uw verzoek bewerken. 

 5. Als u een manageraccount heeft, kunt u in hetzelfde rapport gegevens voor meerdere accounts weergeven:
  1. Klik op het potloodpictogram Bewerken naast 'Alle accounts' boven het canvas.
  2. Selecteer in het dropdownmenu of u accounts wilt weergeven op accountnaam of op accountlabel.
  3. Vink het vakje aan naast de accounts die u in uw rapport wilt opnemen.
  4. Klik op Opslaan. Als u meer dan één account selecteert, wordt er op het canvas een voorbeeld van het rapport weergegeven. Sommige gegevens worden uitgegrijsd. Download het rapport om de gegevens voor alle geselecteerde accounts te bekijken.
 6. Nu u uw rapport heeft gemaakt, kunt u uw analyse verfijnen:
  • Als u tegels opnieuw wilt indelen, kunt u ze op de plank slepen en neerzetten.
  • Als u de periode voor uw rapport wilt wijzigen, gebruikt u de periodekiezer in de rechterbovenhoek van de pagina.
  • Als u een dimensie of statistiek uit uw rapport wilt verwijderen, gaat u op de plank naar de betreffende dimensie of statistiek en klikt u op de knop Sluiten (X) naast de naam.
 7. Als u het rapport op een later tijdstip wilt bekijken of bewerken, slaat u het rapport op. Informatie over hoe u uw opgeslagen rapporten opent.

Tabelgegevens sorteren

Wanneer u uw gegevens sorteert, wordt er niets uit uw tabel verwijderd en ook niets verborgen. De gegevens worden alleen opnieuw ingedeeld. Als u een kolom wilt sorteren, klikt u op de kolomkop:

 • De eerste keer dat u op de kop klikt, wordt de kolom in oplopende volgorde gesorteerd.
 • De tweede keer dat u op de kop klikt, wordt de kolom in aflopende volgorde gesorteerd.

Tip

Als u meerdere kolommen sorteert, kunt u uw tabel indelen op basis van uw behoeften. Wanneer u meerdere kolommen sorteert, onthoud dan dat de volgorde waarin u de kolommen sorteert, belangrijk is. Het kan daarom nuttig zijn om rekening te houden met prioriteiten. Probeer de kolom met de minst belangrijke informatie het eerst te sorteren en de kolom met de belangrijkste informatie het laatst. Op die manier staan de belangrijke gegevens die u het laatst sorteert, in de primaire sorteerkolom.

Filters toepassen en verwijderen

U kunt rapport- en tabelfilters gebruiken om gegevens die u niet wilt zien, in uw tabel te verbergen. 

Een rapportfilter toepassen

 1. Klik op het filterpictogram Filter in de rechterbovenhoek van de Rapporteditor, boven de plank.
 2. Klik op het filterveld dat wordt weergegeven, om de filteropties te bekijken.
 3. Kies een filteroptie en maak uw filter.
  • Voor bepaalde rapportfilters kunt u items uit een lijst selecteren.
  • Voor bepaalde rapportfilters kunt u ook zelf de filtervoorwaarde definiëren. U kunt bijvoorbeeld een rapportfilter toepassen waarmee alleen advertenties met duizend of meer klikken worden weergegeven.
 4. Klik op Toepassen nadat u uw filter heeft gemaakt.
 5. Herhaal stap 2, 3 en 4 om indien nodig extra filters toe te voegen. Alle filters die u heeft gemaakt, worden weergegeven in het filterveld.

Als u een rapportfilter wilt verwijderen, klikt u erop in het filterveld. Klik vervolgens op de knop Sluiten (X) naast de filternaam.

Een tabelfilter toepassen

 1. Klik op het filterpictogram Filter in de kolomkop. Het tabelfiltervenster wordt geopend.
 2. Maak uw filter.
  • Als u een tabelfilter toepast op een statistiek, kunt u een voorwaarde definiëren om te filteren op basis van die statistiek. Filter bijvoorbeeld op vertoningen, zodat er in uw rapport alleen gegevens worden opgenomen voor advertenties met meer dan duizend vertoningen.
  • Als u een filter toepast op een dimensie, zoals het type apparaat waarop uw advertenties zijn weergegeven, kunt u kiezen uit een lijst.
 3. Klik op Toepassen. Het filter wordt toegevoegd aan de kolom.

Als u een tabelfilter wilt verwijderen, klikt u op het filterpictogram Filter in de kolomkop en vervolgens op Filter verwijderen.

De presentatie van het rapport wijzigen

Met de Rapporteditor kunt u uw gegevens weergeven als tabel, lijndiagram, cirkeldiagram, staafdiagram of spreidingsdiagram. Als er voor de gegevensweergave meerdere opties beschikbaar zijn, kunt u de meest effectieve manier kiezen om de statistieken van uw account te analyseren en te presenteren. Als u van de ene optie naar de andere wilt overschakelen, klikt u boven de plank van de Rapporteditor op het dropdownmenu en kiest u een optie.

Opmerking

Verschillende diagrammen zijn geschikt voor verschillende soorten gegevens. Als u tussen diagrammen schakelt, wordt u mogelijk gevraagd uw dimensies en statistieken aan te passen om uw gegevens in een bepaald soort diagram weer te geven. Als u uw tabel wilt omzetten in een diagram, houd er dan rekening mee dat niet alle tabelfilters ook kunnen worden toegepast op diagrammen.

Een rapport opslaan

Terwijl u uw rapport weergeeft als tabel of diagram, kunt u het opslaan door in de rechterbovenhoek van de pagina op Opslaan of Opslaan als te klikken.

 • Gebruik Opslaan als om een nieuw opgeslagen rapport te maken op basis van het huidige rapport.
 • Gebruik Opslaan om uw laatste wijzigingen in een eerder opgeslagen rapport op te slaan.

Klik op het rapportagepictogram en vervolgens op Rapporten om naar uw opgeslagen rapporten te zoeken. Klik op een rapport om het te openen.

Opgeslagen rapporten die u in meer dan achttien maanden niet heeft geopend, worden automatisch uit uw account verwijderd. U krijgt toegang tot een rapport door het te openen of te downloaden, of door een dashboard te openen dat het rapport bevat.

Een rapport downloaden

Nadat u een rapport heeft gemaakt, kunt u het downloaden door in de rechterbovenhoek van de pagina Rapporten op het downloadpictogram download icon te klikken. U kunt uw rapport downloaden in verschillende indelingen, waaronder .csv en .xml.

Een rapport plannen en delen

In de Rapporteditor kunt u plannen dat uw rapporten met een bepaalde frequentie per e-mail worden verzonden. U kunt uw rapporten naar uzelf laten sturen, maar ook naar anderen die toegang hebben tot uw account.

 1. Terwijl u uw rapport bekijkt, klikt u op het pictogram Klok om verzending via e-mail te plannen.
 2. Voltooi de volgende instellingen:
  1. Selecteer een of meer accountgebruikers aan wie u het rapport wilt verzenden.
  2. Kies de frequentie (bijvoorbeeld: dagelijks, wekelijks) en de indeling (bijvoorbeeld: .csv, .xml) waarin uw rapporten moeten worden verzonden.
 3. Klik op Opslaan. Als u het rapport nog niet heeft opgeslagen, wordt u gevraagd dit te doen.

 

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen