Aangepaste rapporten maken met de Rapporteditor

Met de Rapporteditor kunt u kiezen welke gegevens u wilt opnemen in uw rapporten en bepalen hoe deze gegevens worden gepresenteerd, gesorteerd en gefilterd. Bovendien hebt u keuze uit verschillende indelingen om uw rapporten te downloaden of te e-mailen. De Rapporteditor is dan ook een handige tool om uw rapporten aan te passen, zodat u zich kunt richten op de gegevens die voor u het belangrijkst zijn.

Dit artikel gaat over de verschillende taken die u in de Rapporteditor uitvoert wanneer u uw rapporten maakt en samenstelt.

Voordat u begint

Maak uzelf vertrouwd met de onderdelen van de Rapporteditor om deze effectief te gebruiken.

Instructies

De meeste gebruikers kunnen nu uitsluitend hun accounts beheren met het nieuwe, verbeterde Google Ads. Als u nog steeds de vorige AdWords-versie gebruikt, kiest u hieronder VorigeMeer informatie

Een rapport maken

 1. Log in op uw AdWords-account.
 2. Klik bovenaan uw account op het tabblad Rapporten.
 3. Klik op het dropdownmenu +Rapport in de linkerbovenhoek. Kies Tabel, Lijndiagram, Staafdiagram, Cirkeldiagram of Spreidingsdiagram.
 4. Sleep tegels naar het canvas en zet ze neer in een van de blauw gemarkeerde gebieden. De plank wordt automatisch geüpdatet en uw gegevens worden op het canvas weergegeven.
 5. Nu uw rapport is gemaakt, kunt u uw analyse verder verfijnen:
  • Als u tegels opnieuw wilt indelen, kunt u ze op de plank slepen en neerzetten.
  • Als u de periode voor uw rapport wilt wijzigen, gebruikt u de datumkiezer.
  • Als u een dimensie of statistiek uit uw rapport wilt verwijderen, sleept u de tegel van de plank af.

U kunt met behulp van de Rapporteditor ook uw opgeslagen rapporten bekijken en bewerken. Informatie over hoe u uw opgeslagen rapporten opent

Tabelgegevens sorteren

Wanneer u gegevens sorteert, wordt niets in uw tabel verwijderd of verborgen. De gegevens worden alleen opnieuw ingedeeld. Als u een kolom wilt sorteren, klikt u op de kolomkop:

 • De eerste keer dat u op de kop klikt, wordt de kolom in oplopende volgorde gesorteerd.
 • De tweede keer dat u op de kop klikt, wordt de kolom in aflopende volgorde gesorteerd.
Als u meerdere kolommen sorteert, kunt u uw tabel indelen op basis van uw behoeften. Wanneer u meerdere kolommen sorteert, onthoud dan dat de volgorde waarin u de kolommen sorteert, belangrijk is. Het kan daarom nuttig zijn om rekening te houden met prioriteiten. Probeer de kolom met de minst belangrijke informatie het eerst te sorteren en de kolom met de belangrijkste informatie het laatst. Op die manier staan de belangrijke gegevens die u het laatst sorteert, in de primaire sorteerkolom.

Filters toepassen en verwijderen

Als u een filter toepast op uw rapport, worden de gegevens verborgen die u niet wilt zien. U kunt het filter verwijderen als u de verborgen gegevens weer wilt zien.

Er zijn twee typen filters:

 • Met rapportfilters verfijnt u de dataset die wordt gebruikt om uw tabellen of diagrammen te maken. Deze filters worden niet beïnvloed door de tegels die naar het canvas zijn gesleept of door het soort tabel of diagram dat u momenteel gebruikt om uw gegevens te bekijken. Gebruik rapportfilters wanneer u een bepaalde subset van uw gegevens wilt analyseren. U kunt bijvoorbeeld met behulp van een rapportfilter al uw campagnes bekijken die het woord 'merk' bevatten of u richten op mobiel verkeer.
 • Tabelfilters kunnen worden toegepast op specifieke kolommen in uw tabel om rijen uit te filteren die niet voldoen aan uw opgegeven criteria. Als de kolom die wordt gefilterd, wordt verwijderd uit de tabel, wordt het filter ook verwijderd. Gebruik tabelfilters wanneer u uw tabel wilt richten op een bepaalde set rijen. U kunt bijvoorbeeld een tabelfilter gebruiken om alle rijen te verbergen die minder dan 500 vertoningen bevatten. Als u van plan bent uw tabel te converteren naar een diagram, moet u er rekening mee houden dat niet alle tabelfilters kunnen worden overgezet naar uw diagram.

Voorbeeld

Stel dat u alle zoekwoorden in uw campagnes wilt bekijken die veel mobiele klikken hebben ontvangen. Eerst maakt u een tabel waarin zoekwoorden en klikken worden weergegeven. Vervolgens past u een rapportfilter toe waarmee uw dataset wordt beperkt tot mobiele apparaten. Nu worden de mobiele klikken voor uw zoekwoorden in de tabel weergegeven. U realiseert zich echter dat er veel zoekwoorden zijn die geen mobiele klikken ontvangen en dat deze zoekwoorden uw weergave minder overzichtelijk maken. U gaat daarom naar de kolomkop en past een tabelfilter toe waarmee alleen rijen met meer dan nul klikken worden weergegeven.

Een rapportfilter toepassen

 1. Klik in de zijbalk van de Rapporteditor op de knop Filter (filter icon).
 2. Kies de dimensie die u wilt filteren. De weergave wordt uitgevouwen om filteropties weer te geven.
 3. Maak uw filter.
  • Voor bepaalde rapportfilters kunt u items uit een lijst selecteren.
  • Voor bepaalde rapportfilters kunt u ook zelf de logica van het filter definiëren. U kunt bijvoorbeeld een rapportfilter toepassen waarmee alleen advertentiegroepen met 1000 of meer mobiele klikken worden weergegeven.
 4. Klik op Toepassen nadat u uw filter heeft gemaakt. Het filter wordt geel gemarkeerd om aan te geven dat het is toegepast op uw rapport.
 5. Herhaal stap 2, 3 en 4 om indien nodig extra filters toe te voegen.

Als u een rapportfilter wilt verwijderen, klikt u op de knop Sluiten (X) op de geel gemarkeerde dimensie in de zijbalk van de Rapporteditor.

Een tabelfilter toepassen

 1. Klik op de driehoek (▼) in de kolomkop. Het venster voor tabelfilters wordt weergegeven.
 2. Maak uw filter.
  • Als u een tabelfilter toepast op een statistiek, kunt u een logische voorwaarde definiëren om te filteren op basis van die statistiek.
  • Als u een filter toepast op een dimensie, kunt u een keuze uit een lijst maken.
 3. Klik op Toepassen. Het filter wordt toegevoegd aan de kolom en de logica wordt geel gemarkeerd bovenaan de kolom.

Als u een tabelfilter wilt verwijderen, klikt u op de driehoek (▼) in de kolomkop en vervolgens op 'Filter verwijderen'.

Gegevens visualiseren met behulp van diagrammen

Met de Rapporteditor kunt u uw gegevens weergeven als tabel, lijndiagram, cirkeldiagram, staafdiagram of spreidingsdiagram. Als er voor de gegevensweergave meerdere opties beschikbaar zijn, kunt u de meest effectieve manier kiezen om de statistieken van uw account te analyseren en te presenteren.

Met de optie voor het wijzigen van de indeling kunt u schakelen tussen verschillende rapportage-indelingen voor dezelfde gegevens. Als u wilt schakelen tussen indelingen, selecteert u een van de vier opties in het dropdownmenu boven de plank.

format switching

Opmerking

Verschillende diagrammen zijn geschikt voor verschillende soorten gegevens. Wanneer u schakelt tussen rapportage-indelingen, kan u worden gevraagd uw dimensies en statistieken aan te passen om uw gegevens in een bepaald diagram weer te geven. Als u van plan bent uw tabel te converteren naar een diagram, moet u er rekening mee houden dat niet alle tabelfilters kunnen worden overgezet naar diagrammen.

Een rapport opslaan en downloaden

Een rapport opslaan

Terwijl u uw rapport weergeeft als tabel of diagram, kunt u het opslaan door in de rechterbovenhoek op Opslaan of Opslaan als te klikken.

 • Gebruik Opslaan als om een nieuw opgeslagen rapport te maken op basis van het huidige rapport.
 • Gebruik Opslaan om de laatste wijzigingen in uw huidige rapport op te slaan.

U kunt uw opgeslagen rapporten eenvoudig terugvinden. Ze worden namelijk weergegeven wanneer u op het tabblad Rapporten klikt. Klik op een rapport om het te openen.

Een rapport downloaden

Nadat u een rapport heeft gemaakt, kunt u het downloaden door op de knop Downloaden (download icon) op de werkbalk te klikken. U kunt uw rapport downloaden in verschillende indelingen, waaronder .csv, .xml en .pdf. 

Opgeslagen rapporten die u in meer dan achttien maanden niet heeft geopend, worden automatisch uit uw account verwijderd. U krijgt toegang tot een rapport door het te openen of te downloaden, door een dashboard te openen dat het rapport bevat, of door op het tabblad Rapporten op 'Vergelijkbare maken' voor het rapport te klikken.

Een rapport plannen en delen

In de Rapporteditor kunt u instellen dat uw rapport met een specifieke frequentie wordt uitgevoerd. U kunt ook inplannen dat uw rapport via e-mail wordt verzonden naar uzelf of naar andere mensen die toegang hebben tot uw account.

 1. Klik op het pictogram (calendar icon) boven de plank terwijl u uw rapport als tabel of diagram bekijkt.
 2. Als u het rapport nog niet heeft opgeslagen, wordt u gevraagd het rapport op te slaan voordat u het kunt inplannen.
 3. Update de volgende instellingen in het dropdownformulier dat wordt weergegeven:
  • Indeling: Kies uit verschillende indelingen (bijvoorbeeld een Excel- of pdf-bestand) om uw gegevens weer te geven.
  • Verzenden naar: Verzend het rapport via e-mail naar uzelf en/of naar anderen.
  • Frequentie: Maak een doorlopende planning om rapporten automatisch uit te voeren.
 4. Klik op Toepassen.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?
Vorige Nieuwe