Aangepaste rapporten maken in de Rapporteditor

Met de Rapporteditor kunt u uw prestatiegegevens gedetailleerder analyseren en presenteren.

U kunt aangepaste tabellen en diagrammen rechtstreeks in Google Ads maken, zonder dat u uw gegevens hoeft te downloaden naar een afzonderlijk blad. Sla deze diagrammen vervolgens op om ze te delen met anderen of voeg ze toe aan gepersonaliseerde dashboards.

In dit artikel wordt uitgelegd hoe u de Rapporteditor kunt gebruiken om uw prestaties beter te visualiseren.

Voordelen

 • Eenvoudige tabellen en diagrammen: Dankzij een eenvoudige interface met functionaliteit voor slepen en neerzetten kunt u snel multidimensionale tabellen en diagrammen samenstellen, zodat u uw gegevens niet meer hoeft te downloaden.
 • Patronen en trends visualiseren: Met aangepaste diagrammen kunt u de patronen en trends in uw gegevens visualiseren.
 • Geavanceerd filteren en sorteren: Filter, segmenteer en sorteer uw rapport om een specifieke reeks campagnes of statistieken te bekijken.

Instructies

1. Een rapport maken

Maak om te beginnen een aangepast rapport in uw account.

Stel het rapport vervolgens samen door dimensies toe te voegen, zoals campagnes, en statistieken zoals klikken en conversies.

MAKEN IN MIJN ACCOUNT

 1. Log in op uw Google Ads-account.
 2. Klik in de rechterbovenhoek van uw account op het rapporticoon en selecteer Rapporten.
 3. Klik op   Aangepast en kies het type diagram dat u wilt maken: Tabel, Lijn , Kolom, Staaf, Spreiding of Cirkel.
 4. Sleep een dimensie, zoals Campagnes, vanuit het rechterzijvenster naar het gedeelte Rij, X-as, Serie of Segment.
  • De naam van dit gedeelte hangt af van het type diagram dat u maakt.
 5. Sleep statistieken, zoals Klikken of Conversies, naar het gedeelte Kolommen, Y-as of Waarde.
  • De naam van dit gedeelte hangt af van het type diagram dat u maakt.
 6. In uw diagram of tabel ziet u nu de waarden voor elke dimensie op basis van de statistieken die u heeft toegevoegd, bijvoorbeeld het aantal klikken en conversies voor elke campagne.
 7. Klik op Opslaanof Opslaan als om het rapport op te slaan. Met 'Opslaan als' kunt u een kopie van uw rapport maken met een nieuwe naam.

Een diagram wijzigen

U kunt het diagramtype of de tabel wijzigen door boven het gedeelte Rij op de naam van het diagramtype te klikken.

Manageraccounts

 1. Als u een manageraccount heeft, kunt u in hetzelfde rapport gegevens voor meerdere accounts weergeven:
  1. Klik op het potloodicoon Bewerken naast Alle accounts.
  2. Selecteer in het dropdownmenu of u accounts wilt weergeven op accountnaam of op accountlabel.
  3. Vink het vakje aan naast de accounts die u in uw rapport wilt opnemen.
  4. Klik op Opslaan. Als u meer dan één account selecteert, wordt er op het canvas een voorbeeld van het rapport weergegeven. Sommige gegevens worden uitgegrijsd. Download het rapport om de gegevens voor alle geselecteerde accounts te bekijken.
 2. Nu u uw rapport heeft gemaakt, kunt u uw analyse verfijnen:
  • Als u tegels opnieuw wilt indelen, kunt u ze op de plank slepen en neerzetten.
  • Als u de periode voor uw rapport wilt wijzigen, gebruikt u de periodekiezer in de rechterbovenhoek van de pagina.
  • Als u een dimensie of statistiek uit uw rapport wilt verwijderen, gaat u op de plank naar de betreffende dimensie of statistiek en klikt u naast de naam op de knop Sluiten (X).
 3. Als u het rapport op een later tijdstip wilt bekijken of bewerken, slaat u het rapport op. Informatie over hoe u opgeslagen rapporten opent.

2. Een rapport bewerken

U kunt uw gegevens filteren, indelen en sorteren.

 • Filteren: bekijk gegevens die voldoen aan specifieke criteria in uw tabel of diagram.
 • Indelen: voeg conditionele opmaak toe om cellen met specifieke waarden te markeren.
 • Sorteren: orden de gegevens in uw tabel of diagram opnieuw.

Filteren

U kunt de gegevens filteren en segmenteren die voor het volledige rapport worden weergegeven of de gegevens die voor specifieke kolommen worden weergegeven.

Het hele rapport filteren

 1. Klik op het filtericoon Filter boven de tabel of het diagram.
 2. Zoek en selecteer op welke items u wilt filteren:
  • U kunt bijvoorbeeld filteren op Advertentietype en vervolgens Tekstadvertenties en Videoadvertenties selecteren.
  • U kunt NIET filteren op een specifieke waarde, zoals campagnes met minder dan 10 klikken. Deze filters kunnen aan afzonderlijke kolommen worden toegevoegd.
 3. Klik op Toepassen. Het filter wordt toegevoegd aan uw rapport.

Als u een tabelfilter wilt verwijderen, klikt u op het filtericoon Filter in de kolomkop en vervolgens op Filter verwijderen.

U kunt uw rapport filteren op gegevens die niet in de rijen of kolommen staan. Voeg bijvoorbeeld een filter toe om alleen advertentieklikken van een bepaalde campagne weer te geven. Dit kan ook als u Campagne niet aan uw aangepaste rapport heeft toegevoegd.

Een gegevenspunt filteren

U kunt filters toevoegen aan alle gegevenspunten die u aan het rapport heeft toegevoegd.

 1. Klik op de dropdownpijl naast een item in de gedeelten Rij, X-as, Kolom, Y-as, enzovoort.
 2. Selecteer Filteren.
  • Voor statistieken kunt u filteren op een specifieke waarde. Filter bijvoorbeeld op vertoningen, zodat er in uw rapport alleen gegevens worden opgenomen voor advertenties met meer dan 1000 vertoningen.
  • Voor dimensies kunt u kiezen uit een lijst met opties. Als u bijvoorbeeld filtert op Advertentietype, kunt u Tekstadvertenties of Videoadvertenties selecteren.
 3. Klik op Toepassen. Het filter wordt toegevoegd aan de kolom of rij.

Indeling (tabeldiagrammen)

U kunt conditionele opmaak toevoegen om bepaalde cellen in tabeldiagrammen te markeren:

 1. Klik op de dropdownpijl naast een item in de gedeelten Rij en Kolom.
 2. Selecteer Conditionele opmaak.
 3. Stel regels in voor het indelen van specifieke cellen. U kunt bijvoorbeeld alle cellen met meer dan 1000 klikken groen markeren.

Conditionele opmaak is alleen beschikbaar voor statistieken met numerieke waarden, zoals klikken, conversies en vertoningen.

Sorteren

Als u uw rapportgegevens sorteert, worden ze opnieuw ingedeeld en daardoor beter leesbaar. U kunt gegevens op twee manieren sorteren:

 1. Voor tabellen kunt u een kolom sorteren door bovenaan de tabel op de kolomkop te klikken.
  • Aan de pijl in de kolomkop kunt u zien of de kolom is gesorteerd van hoog naar laag (pijl-omlaag) of laag naar hoog (pijl-omhoog).
  • Als u gegevens sorteert, wordt er niets uit uw tabel verwijderd en ook niets verborgen. De gegevens worden alleen opnieuw ingedeeld.
 2. Voor alle andere diagrammen, waaronder tabellen, kunt u sorteren door op de dropdownpijl te klikken voor de gegevenspunten die u heeft toegevoegd in de gedeelten Rij, X-as, Kolom, Y-as, enzovoort.
  • Selecteer onder 'Sorteren op' de optie Hoog naar laag of Laag naar hoog.
U kunt meerdere kolommen sorteren, maar houd er rekening mee dat de laatste kolom die u sorteert, verandert hoe de rest wordt gesorteerd.

3. Een rapport downloaden

Nadat u een rapport heeft gemaakt, kunt u het downloaden door op het downloadicoon download icon te klikken. U kunt het rapport downloaden in verschillende indelingen, waaronder .csv en .xml.

4. Een rapport plannen en delen

U kunt plannen dat uw rapporten op bepaalde tijden via e-mail worden verzonden naar uzelf of andere personen die toegang hebben tot uw account.

Misschien wilt u bijvoorbeeld wekelijkse updates delen over het aantal conversies dat uw campagnes hebben gegenereerd.

 1. Klik op het planningicoon Klok.
 2. Selecteer een of meer accountgebruikers aan wie u het rapport wilt versturen.
 3. Kies de frequentie waarmee u het rapport wilt delen, bijvoorbeeld dagelijks of wekelijks.
 4. Selecteer de indeling waarin het rapport wordt verzonden, bijvoorbeeld als csv- of XML-bestand.

Klik op Opslaan. Als u het rapport nog niet heeft opgeslagen, wordt u gevraagd dit te doen.

 

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen