Izrada prilagođenih izvješća u uređivaču izvješća

Uređivač izvješća omogućuje vam da detaljnije analizirate i prezentirate podatke o izvedbi.

Prilagođene tablice i grafikone možete izraditi izravno u Google Adsu, a pritom ne morate preuzeti podatke u zasebnoj proračunskoj tablici. Zatim spremite te grafikone da biste dijelili s drugima ili ih dodajte na prilagođene nadzorne ploče.

U ovom se članku objašnjava kako upotrebljavati uređivač izvješća za bolju vizualizaciju izvedbe.

Prednosti

 • Jednostavne tablice i grafikoni: jednostavno sučelje čije se stavke mogu povlačiti i ispuštati omogućuje vam brzu izradu višedimenzionalnih tablica i grafikona te smanjuje potrebu za preuzimanjem podataka.
 • Vizualizirajte obrasce i trendove: prilagođeni grafikoni omogućuju vam da vizualizirate uzorke i trendove u svojim podacima.
 • Napredno filtriranje i razvrstavanje: filtrirajte, segmentirajte i razvrstajte izvješće da biste vidjeli određeni skup kampanja ili mjernih podataka.

Upute

1. Izrada izvješća

Započnite s izradom prilagođenog izvješća na svojem računu.

Potom ćete to izvješće doraditi dodavanjem dimenzija, kao što su kampanje, i mjernih podataka, poput klikova i konverzija.

IZRADITE NA RAČUNU

 1. Prijavite se na Google Ads račun.
 2. U gornjem desnom kutu računa kliknite ikonu izvješća , a zatim odaberite Izvješća.
 3. Kliknite  Prilagođeno i odaberite vrstu grafikona koji želite izraditi: Tablica, Linijski, Stupčasti, Trakasti, Raspršeni ili Tortni.
 4. Povucite i ispustite dimenziju, na primjer Kampanje, s ploče na desnoj strani u odjeljak "Redak", "Os X", "Niz" ili "Segment".
  • Naziv ovog odjeljka ovisi o vrsti grafikona koji izrađujete.
 5. Povucite i ispustite mjerne podatke, kao što su Klikovi ili Konverzije, u odjeljak "Stupci", "Os Y" ili  "Vrijednost".
  • Naziv ovog odjeljka ovisi o vrsti grafikona koji izrađujete.
 6. Grafikon ili tablica sada će na temelju mjernih podataka koje ste dodali prikazivati vrijednosti za svaku dimenziju, na primjer, broj klikova i konverzija za svaku kampanju.
 7. Da biste izvješće spremili, kliknite Spremi ili Spremi kao. Pomoću opcije "Spremi kao" možete izraditi kopiju izvješća s novim nazivom.

Promjena grafikona

Vrstu grafikona ili tablicu možete promijeniti klikom na naziv vrste grafikona iznad odjeljka “Redak”.

Računi upravitelja

 1. Ako imate račun upravitelja, u istom izvješću možete pregledavati podatke za više računa:
  1. Kliknite ikonu olovke Uredi pored opcije "Svi računi".
  2. Na padajućem izborniku odaberite prikaz računa po nazivu ili oznaci računa.
  3. Potvrdite okvir pored računa koje želite uključiti u svoje izvješće.
  4. Kliknite Spremi. Ako odaberete više računa, platno će prikazivati pregled izgleda izvješća, a neki će podaci biti zasivljeni. Da biste pregledali podatke za sve odabrane račune, trebate preuzeti izvješće.
 2. Nakon izrade izvješća možete precizirati svoju analizu:
  • Da biste izmijenili raspored elemenata, jednostavno ih povucite i ispustite na polici.
  • Da biste promijenili datumski raspon, upotrijebite birač datumskog raspona u gornjem desnom kutu stranice.
  • Da biste iz izvješća uklonili dimenziju ili mjerni podatak, pronađite dimenziju ili mjerni podatak na polici, a zatim kliknite gumb za zatvaranje (X) pored njegova naziva.
 3. Da biste naknadno pregledavali ili uređivali izvješće, spremite ga. Saznajte kako otvoriti spremljena izvješća.

2. Uređivanje izvješća

Podatke možete filtrirati, oblikovati i razvrstati.

 • Filtriranje: pregledajte podatke u tablici ili grafikonu koji zadovoljavaju određene kriterije.
 • Oblikovanje: dodajte uvjetno oblikovanje da biste istaknuli ćelije s određenim vrijednostima.
 • Razvrstavanje: reorganizirajte podatke u tablici ili grafikonu.

Filtriranje

Možete filtrirati i segmentirati podatke prikazane za cijelo izvješće ili podatke prikazane za određene stupce.

Filtriranje cijelog izvješća

 1. Kliknite ikonu filtra Filtar iznad tablice ili grafikona.
 2. Pretražite i odaberite stavke prema kojima želite filtrirati:
  • Na primjer, možete ih filtrirati prema "Vrsti oglasa" i odabrati Tekstualni oglasi i Videooglasi.
  • NE možete filtrirati prema određenoj vrijednosti, kao što su kampanje s manje od 10 klikova. Ti se filtri mogu dodati u pojedinačne stupce.
 3. Kliknite Primijeni. Filtar se dodaje u izvješće.

Da biste uklonili filtar tablice, u zaglavlju stupca kliknite ikonu filtra Filtar, a zatim kliknite Ukloni filtar.

Izvješće možete filtrirati prema podacima koji se ne nalaze u vašim recima ili stupcima. Na primjer, možete dodati filtar da vidite samo klikove na oglas iz određene kampanje čak i ako u svoje prilagođeno izvješće niste dodali dimenziju “Kampanja”.

Filtriranje podatkovne točke

Možete dodati filtre za bilo koju podatkovnu točku koju ste dodali u izvješće.

 1. Kliknite strelicu padajućeg izbornika pored stavke u odjeljcima "Redak", "Os X", "Stupac", "Os Y" itd.
 2. Odaberite Filtar.
  • Mjerne podatke možete filtrirati prema određenoj vrijednosti. Na primjer, možete filtrirati prema “Pojavljivanjima” kako bi vaše izvješće prikazivalo samo podatke za oglase koji su ostvarili više od 1000 pojavljivanja.
  • Za dimenzije ćete moći birati s popisa opcija. Na primjer, ako filtrirate prema "Vrsti oglasa", možete odabrati Tekstualne oglase ili Videooglase.
 3. Kliknite Primijeni. Filtar se dodaje u stupac ili redak.

Oblikovanje (tablični grafikoni)

Možete dodati uvjetno oblikovanje da biste istaknuli određene ćelije u tabličnim grafikonima:

 1. Kliknite strelicu padajućeg izbornika pored stavke u odjeljcima "Redak" i "Stupac".
 2. Odaberite Uvjetno oblikovanje.
 3. Postavite pravila za željeni način oblikovanja određenih ćelija. Na primjer, mogli biste sve ćelije koje imaju više od 1000 klikova istaknuti zelenom bojom.

Uvjetno oblikovanje dostupno je samo za mjerne podatke s numeričkim vrijednostima, kao što su klikovi, konverzije i pojavljivanja.

Razvrstavanje

Razvrstavanje reorganizira podatke izvješća radi lakšeg čitanja. Postoje dva načina razvrstavanja podataka:

 1. U tablicama možete razvrstati stupac klikom na zaglavlje stupca pri vrhu tablice.
  • Strelica u zaglavlju stupca prikazivat će je li stupac razvrstan od visoke prema niskoj vrijednosti (strelica prema dolje) ili od niske prema visokoj vrijednosti (strelica prema gore).
  • Prilikom razvrstavanja ništa se ne uklanja iz tablice niti skriva u njoj – podaci se samo reorganiziraju.
 2. Za sve ostale grafikone, uključujući tablice, podatke možete razvrstati tako da kliknete strelicu padajućeg izbornika za podatkovne točke koje ste dodali u odjeljke "Redak", "Os X", "Stupac", "Os Y" itd.
  • U odjeljku "Kriterij razvrstavanja" odaberite Od visoke prema niskoj vrijednosti ili Od niske prema visokoj vrijednosti.
Razvrstati možete više stupaca, ali napominjemo da će posljednji stupac koji razvrstate promijeniti način na koji su ostali stupci razvrstani.

3. Preuzimanje izvješća

Nakon što izradite izvješće, preuzeti ga možete tako da kliknete ikonu za preuzimanje download icon. Izvješće možete preuzeti u nekoliko formata, uključujući .csv i .xml.

4. Zakazivanje i dijeljenje izvješća

Možete zakazati da se izvješća u određeno vrijeme šalju e-poštom vama ili drugim osobama koje imaju pristup vašem računu.

Na primjer, mogli biste dijeliti tjedna ažuriranja broja konverzija koji su ostvarile vaše kampanje.

 1. Kliknite ikonu rasporeda Sat.
 2. Odaberite jednog ili više korisnika računa kojima će se slati izvješća.
 3. Odaberite učestalost dijeljenja izvješća, na primjer, dnevno ili tjedno.
 4. Odaberite format u kojem želite da se izvješće šalje, npr. .csv ili .xml.

Kliknite Spremi. Ako još niste spremili izvješće, od vas će se zatražiti da ga spremite.

 

Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?

Trebate li dodatnu pomoć?

Prijavite se da bi vam bile dostupne dodatne opcije podrške kako biste brzo riješili problem