Δημιουργία προσαρμοσμένων αναφορών με το πρόγραμμα επεξεργασίας αναφορών

Με το πρόγραμμα επεξεργασίας αναφορών μπορείτε να επιλέγετε τα δεδομένα της αναφοράς σας και τον τρόπο παρουσίασής τους, να ταξινομείτε και να φιλτράρετε τα δεδομένα όπως κρίνετε κατάλληλο και να επιλέγετε από διάφορες μορφές για λήψη των αναφορών σας ή αποστολή τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Το πρόγραμμα επεξεργασίας αναφορών σάς δίνει τη δυνατότητα να προσαρμόζετε αναφορές με ευκολία, προκειμένου να εστιάζετε στα δεδομένα που έχουν περισσότερη σημασία για εσάς.

Σε αυτό το άρθρο αναλύονται οι διάφορες εργασίες που θα πρέπει να εκτελείτε στο πρόγραμμα επεξεργασίας αναφορών, όταν δημιουργείτε και εμπλουτίζετε τις αναφορές σας.

Προτού ξεκινήσετε

Για να χρησιμοποιήσετε αποτελεσματικά το πρόγραμμα επεξεργασίας αναφορών, θα πρέπει να εξοικειωθείτε με τα επιμέρους τμήματά του.

Οδηγίες

Τρόπος δημιουργίας αναφοράς

 1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας στο Google Ads.
 2. Στην επάνω δεξιά γωνία του λογαριασμού σας, κάντε κλικ στο εικονίδιο αναφοράς και, στη συνέχεια, επιλέξτε Αναφορές.
 3. Κάντε κλικ στο κουμπί "συν" , στην επάνω αριστερή γωνία της σελίδας. Στη συνέχεια, επιλέξτε Πίνακας, Γράφημα γραμμών, Γράφημα ράβδων, Γράφημα πίτας ή Γράφημα διασποράς.
 4. Σύρετε τα πλακίδια στον καμβά και αποθέστε τα σε μία από τις περιοχές που έχουν επισημανθεί με μπλε χρώμα. Το ράφι ενημερώνεται αυτόματα και τα δεδομένα σας εμφανίζονται στον καμβά.
  • Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε αναφορές, πληκτρολογώντας στη γραμμή αναζήτησης το αίτημά σας στα Αγγλικά. Για παράδειγμα, αν πληκτρολογήσετε "sort campaigns and clicks by cost", το πρόγραμμα επεξεργασίας αναφορών θα δημιουργήσει μια αναφορά για λογαριασμό σας. Το πρόγραμμα επεξεργασίας αναφορών παρέχει προτάσεις που σας βοηθούν να εξοικειωθείτε με τις εργασίες που μπορείτε να πραγματοποιήσετε με αυτήν τη λειτουργία.

   Δείτε παρακάτω τις ενέργειες που υποστηρίζονται, καθώς και παραδείγματα ερωτημάτων που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για τη δημιουργία αναφορών. Μπορείτε να καταχωρίσετε συνδυασμούς και παραλλαγές αυτών, για να δημιουργήσετε αναφορές.

   • Δημιουργία αναφοράς: Ορίστε τα στοιχεία που θέλετε να συμπεριλάβετε στην αναφορά. Για παράδειγμα, μπορείτε να πληκτρολογήσετε τα εξής:

    • Clicks, impressions, and cost

    • Show me campaigns and clicks

    • Clicks, impressions, and cost sort by cost. Δημιουργείται μια αναφορά με κλικ, εμφανίσεις και κόστος. Στη συνέχεια, αυτά τα δεδομένα ταξινομούνται βάσει του κόστους.

    • Clicks, impression, and cost in the last 14 days sort by cost. Δημιουργείται μια αναφορά με κλικ, εμφανίσεις και κόστος. Αυτά τα δεδομένα ταξινομούνται βάσει του κόστους και, στη συνέχεια, φιλτράρονται τα δεδομένα των τελευταίων 14 ημερών.

    • Show me campaigns with more than 100 clicks. Δημιουργείται μια αναφορά με καμπάνιες και κλικ, η οποία φιλτράρεται με βάση τις καμπάνιες που έχουν λάβει περισσότερα από 100 κλικ.

    • Show me campaigns with clicks more than 100. Δημιουργείται μια αναφορά με καμπάνιες και κλικ, η οποία φιλτράρεται με βάση τις καμπάνιες που έχουν λάβει περισσότερα από 100 κλικ.

    • Show me campaigns with clicks more than 100 in the last 30 days. Δημιουργείται μια αναφορά με καμπάνιες και κλικ, η οποία φιλτράρεται με βάση τις καμπάνιες που έχουν λάβει περισσότερα από 100 κλικ τις τελευταίες 30 ημέρες.

   • Τροποποίηση αναφοράς: Μπορείτε επίσης να τροποποιήσετε την αναφορά που βλέπετε. Για παράδειγμα, αν έχετε μια αναφορά η οποία αναλύει τα κλικ του λογαριασμού σας τις τελευταίες 7 ημέρες ανά καμπάνια και η οποία φιλτράρεται με βάση τις καμπάνιες που έλαβαν περισσότερα από 100 κλικ, μπορείτε να ζητήσετε από το πρόγραμμα επεξεργασίας αναφορών να κάνει τα εξής:

    • Add impressions, ctr. Προστίθενται στην υπάρχουσα αναφορά οι στήλες εμφανίσεων και αναλογίας κλικ προς αριθμό εμφανίσεων ("ctr").

    • Convert to line chart. Ο πίνακάς σας μετατρέπεται σε γράφημα γραμμών. Αν ο πίνακάς σας έχει περισσότερες στήλες από αυτές που μπορούν να συμπεριληφθούν στο γράφημα, μπορείτε να επιλέξετε ποιες θα διατηρηθούν.

    • Filter for clicks less than 100. Η υπόλοιπη αναφορά παραμένει ως έχει, αλλά τροποποιείται το φίλτρο για τα κλικ και ορίζεται το φίλτρο που αντιστοιχεί σε λιγότερα από 100 κλικ. Επίσης, οι ίδιες ενέργειες θα πραγματοποιηθούν, αν πληκτρολογήσετε "lower than 100" ή "less than 100".

    • Remove clicks. Καταργείται από τον πίνακά σας η στήλη των κλικ.

    • Remove click. Καταργείται από τον πίνακά σας η στήλη των κλικ. Ορισμένες λέξεις αντιστοιχίζονται ακόμα και αν πληκτρολογήσετε μια κοντινή παραλλαγή του ονόματος της στήλης. Ωστόσο, μπορείτε να επαληθεύσετε τα αποτελέσματα των ενεργειών σας, πριν προβείτε σε αυτές.

  • Το πρόγραμμα επεξεργασίας αναφορών παρέχει επίσης επικύρωση, εμφανίζοντας τα στοιχεία που έχει κατανοήσει με βάση το αίτημά σας και προτείνοντας τις ενέργειες που πρόκειται να πραγματοποιήσει. Μπορείτε να επιλέξετε να προχωρήσετε σε αυτές τις προτεινόμενες ενέργειες, να αγνοήσετε τις προτάσεις ή να επεξεργαστείτε το αίτημά σας. 

 5. Αν διαθέτετε λογαριασμό υπευθύνου, μπορείτε να προβάλετε δεδομένα για πολλούς λογαριασμούς στην ίδια αναφορά:
  1. Κάντε κλικ στο εικονίδιο με το μολύβι Επεξεργασία που βρίσκεται δίπλα στο στοιχείο Όλοι οι λογαριασμοί, επάνω από τον καμβά.
  2. Από το αναπτυσσόμενο μενού, επιλέξτε αν θέλετε να προβάλετε λογαριασμούς κατά όνομα λογαριασμού ή κατά ετικέτα λογαριασμού.
  3. Επιλέξτε το πλαίσιο δίπλα από τους λογαριασμούς που θέλετε να συμπεριλάβετε στην αναφορά σας.
  4. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση. Αν επιλέξετε περισσότερους από έναν λογαριασμούς, ο καμβάς θα εμφανίσει μια προεπισκόπηση της μορφής της αναφοράς και ορισμένα δεδομένα θα είναι γκριζαρισμένα. Για να δείτε τα δεδομένα για όλους τους επιλεγμένους λογαριασμούς, θα πρέπει να κάνετε λήψη της αναφοράς.
 6. Τώρα που η αναφορά έχει δημιουργηθεί, μπορείτε να αρχίσετε να κάνετε πιο συγκεκριμένη την ανάλυση:
  • Για να αναδιατάξετε τα πλακίδια, μετακινήστε τα με μεταφορά και απόθεση μέσα στο ράφι.
  • Για να αλλάξετε το εύρος ημερομηνιών για την αναφορά σας, χρησιμοποιήστε τον επιλογέα εύρους ημερομηνιών στην επάνω δεξιά γωνία της σελίδας.
  • Για να καταργήσετε μια ιδιότητα ή μια μέτρηση από την αναφορά σας, βρείτε την ιδιότητα ή τη μέτρηση στο ράφι και κάντε κλικ στο κουμπί κλεισίματος (X) δίπλα στο όνομά της.
 7. Για να προβάλετε ή να επεξεργαστείτε την αναφορά σας αργότερα, αποθηκεύστε την αναφορά. Μάθετε πώς μπορείτε να ανοίξετε τις αποθηκευμένες αναφορές.

Τρόπος ταξινόμησης δεδομένων πίνακα

Κατά την ταξινόμηση, δεν καταργείται ούτε αποκρύπτεται τίποτα από τον πίνακά σας. Απλώς τα δεδομένα σας αναδιοργανώνονται. Για να ταξινομήσετε μια στήλη, κάντε κλικ στην κεφαλίδα της στήλης:

 • Την πρώτη φορά που κάνετε κλικ στην κεφαλίδα, η στήλη ταξινομείται κατά αύξουσα σειρά.
 • Τη δεύτερη φορά που κάνετε κλικ στην κεφαλίδα, η στήλη ταξινομείται κατά φθίνουσα σειρά.

Συμβουλή

Η ταξινόμηση πολλών στηλών σάς βοηθάει να οργανώσετε τον πίνακα σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Όταν ταξινομείτε πολλές στήλες, είναι σημαντικό να θυμάστε ότι η σειρά στην οποία τις ταξινομείτε έχει σημασία, επομένως μπορεί να είναι χρήσιμο να λάβετε υπόψη τις προτεραιότητες. Δοκιμάστε να ταξινομήσετε τη στήλη με τις λιγότερο σημαντικές πληροφορίες πρώτη και τη στήλη με τις πιο σημαντικές πληροφορίες τελευταία. Με αυτόν τον τρόπο, τα σημαντικά δεδομένα που ταξινομείτε τελευταία θα είναι η κύρια στήλη ταξινόμησης.

Τρόπος εφαρμογής και κατάργησης φίλτρων

Για να αποκρύψετε από τον πίνακά σας δεδομένα που δεν είναι απαραίτητο να εμφανίζονται, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε φίλτρα αναφοράς και πίνακα

Εφαρμογή φίλτρου αναφοράς

 1. Κάντε κλικ στο εικονίδιο φίλτρου Φίλτρο που βρίσκεται στην επάνω δεξιά γωνία του προγράμματος επεξεργασίας αναφορών, επάνω από το ράφι.
 2. Κάντε κλικ στο πεδίο φίλτρου που εμφανίζεται, για να δείτε τις επιλογές φιλτραρίσματος.
 3. Ορίστε μια επιλογή φιλτραρίσματος και δημιουργήστε το φίλτρο.
  • Ορισμένα φίλτρα αναφοράς προσφέρουν τη δυνατότητα επιλογής στοιχείων από μια λίστα.
  • Ορισμένα φίλτρα αναφοράς προσφέρουν, επίσης, τη δυνατότητα να ορίσετε τη συνθήκη του φίλτρου. Για παράδειγμα, θα μπορούσατε να εφαρμόσετε ένα φίλτρο αναφοράς το οποίο εμφανίζει διαφημίσεις που έλαβαν 1000 ή περισσότερα κλικ.
 4. Αφού ολοκληρώσετε τη δημιουργία του φίλτρου, κάντε κλικ στην επιλογή Εφαρμογή.
 5. Επαναλάβετε τα βήματα 2, 3 και 4, για να προσθέσετε επιπλέον φίλτρα ανάλογα με τις ανάγκες. Στο πεδίο φίλτρου θα εμφανίζονται όλα τα φίλτρα που δημιουργήσατε.

Για να καταργήσετε ένα φίλτρο αναφοράς, κάντε κλικ σε αυτό στο πεδίο φίλτρου και κάντε κλικ στο κουμπί κλεισίματος (X) δίπλα στο όνομά του.

Εφαρμογή φίλτρου πίνακα

 1. Κάντε κλικ στο εικονίδιο φίλτρου Φίλτρο, στην κεφαλίδα της στήλης. Ανοίγει το παράθυρο φίλτρων πίνακα.
 2. Δημιουργήστε το φίλτρο.
  • Αν εφαρμόζετε ένα φίλτρο πίνακα σε μια μέτρηση, θα μπορούσατε να ορίσετε μια συνθήκη για φιλτράρισμα με βάση αυτήν τη μέτρηση. Για παράδειγμα, θα μπορούσατε να φιλτράρετε κατά "Εμφανίσεις", προκειμένου η αναφορά σας να εμφανίζει δεδομένα μόνο για διαφημίσεις που έλαβαν περισσότερες από 1000 εμφανίσεις.
  • Αν εφαρμόζετε ένα φίλτρο σε μια ιδιότητα, για παράδειγμα τον τύπο συσκευής που εμφανίστηκαν οι διαφημίσεις σας, θα μπορείτε να επιλέξετε από μια λίστα.
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Εφαρμογή. Το φίλτρο προστίθεται στη στήλη.

Για να καταργήσετε ένα φίλτρο πίνακα, κάντε κλικ στο εικονίδιο φίλτρου Φίλτρο, στην κεφαλίδα της στήλης. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Κατάργηση φίλτρου.

Τρόπος αλλαγής της προβολής των αναφορών

Το πρόγραμμα επεξεργασίας αναφορών σάς επιτρέπει να προβάλλετε τα δεδομένα σας ως πίνακα, γράφημα γραμμών, γράφημα πίτας, γράφημα ράβδων ή γράφημα διασποράς. Έχοντας πολλές επιλογές για την προβολή δεδομένων, μπορείτε να επιλέξετε τον πιο αποτελεσματικό τρόπο για την ανάλυση και την παρουσίαση των στατιστικών στοιχείων του λογαριασμού σας. Για εναλλαγή από τη μία επιλογή στην άλλη, κάντε κλικ στο αναπτυσσόμενο μενού πίνακα/γραφήματος επάνω από το ράφι του προγράμματος επεξεργασίας αναφορών και ορίστε μια επιλογή.

Σημείωση

Σε κάθε γράφημα μπορεί να εμφανιστεί διαφορετικό είδος δεδομένων. Κατά την εναλλαγή μεταξύ γραφημάτων, ενδέχεται να σας ζητηθεί να τροποποιήσετε τις ιδιότητες και τις μετρήσεις, προκειμένου να προβάλετε τα δεδομένα σας σε ένα συγκεκριμένο γράφημα. Αν σκοπεύετε να μετατρέψετε τον πίνακά σας σε γράφημα, να θυμάστε ότι δεν είναι δυνατή η μεταφορά όλων των φίλτρων πίνακα σε γραφήματα.

Τρόπος αποθήκευσης αναφοράς

Ενώ προβάλλετε την αναφορά ως πίνακα ή γράφημα, μπορείτε να την αποθηκεύσετε κάνοντας κλικ είτε στην επιλογή Αποθήκευση είτε στην επιλογή Αποθήκευση ως στην επάνω δεξιά γωνία της σελίδας.

 • Χρησιμοποιήστε την επιλογή Αποθήκευση ως, για να δημιουργήσετε μια νέα αποθηκευμένη αναφορά που βασίζεται στην τρέχουσα αναφορά.
 • Χρησιμοποιήστε την επιλογή Αποθήκευση, για να αποθηκεύσετε τις πιο πρόσφατες αλλαγές που κάνατε σε μια ήδη αποθηκευμένη αναφορά.

Για να βρείτε τις αποθηκευμένες αναφορές σας, κάντε κλικ στο εικονίδιο αναφοράς και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αναφορές. Για να ανοίξετε οποιαδήποτε αναφορά, απλώς κάντε κλικ σε αυτήν.

Οι αποθηκευμένες αναφορές τις οποίες δεν έχετε χρησιμοποιήσει για διάστημα μεγαλύτερο των 18 μηνών καταργούνται αυτόματα από τον λογαριασμό σας. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε μια αναφορά, ανοίγοντας ή κατεβάζοντάς την ή ανοίγοντας έναν πίνακα ελέγχου που περιέχει την αναφορά.

Τρόπος λήψης αναφοράς

Αφού δημιουργήσετε μια αναφορά, μπορείτε να την κατεβάσετε κάνοντας κλικ στο εικονίδιο λήψης download icon, στην επάνω δεξιά γωνία της σελίδας Αναφορές. Μπορείτε να κάνετε λήψη της αναφοράς σας σε διάφορες μορφές, όπως αρχεία .csv και .xml.

Τρόπος προγραμματισμού και κοινής χρήσης αναφοράς

Στο πρόγραμμα επεξεργασίας αναφορών, μπορείτε να προγραμματίσετε την αποστολή των αναφορών σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα σε εσάς ή σε άλλα άτομα που έχουν πρόσβαση στον λογαριασμό σας.

 1. Ενώ προβάλλετε την αναφορά, κάντε κλικ στο εικονίδιο αποστολής μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και προγραμματισμού Ρολόι.
 2. Ολοκληρώστε τις ακόλουθες ρυθμίσεις:
  1. Επιλέξτε έναν ή περισσότερους χρήστες του λογαριασμού στους οποίους θα σταλεί η αναφορά.
  2. Επιλέξτε τη συχνότητα (παραδείγματα: ημερήσια, εβδομαδιαία), καθώς και τη μορφή (παραδείγματα: .csv, .xml) αποστολής των αναφορών.
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση. Αν δεν έχετε ήδη αποθηκεύσει την αναφορά, θα σας ζητηθεί να την αποθηκεύσετε.

 

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συνδεθείτε για πρόσθετες επιλογές υποστήριξης προκειμένου να λύσετε γρήγορα το πρόβλημά σας