Opret tilpassede rapporter med værktøjet til rapportredigering

Med værktøjet til rapportredigering kan du vælge dataene i din rapport og måden, de vises på, sortere og filtrere dataene efter behov, og vælge blandt en række formater til download eller mail af dine rapporter. Værktøjet til rapportredigering giver dig mulighed for nemt at tilpasse rapporter, så du kan fokusere på de data, der er vigtigst for dig.

I denne artikel gennemgås de forskellige opgaver, som skal udføres i værktøjet til rapportredigering, når du opretter og udarbejder rapporter.

Før du begynder

Det er vigtigt at kende de forskellige dele af værktøjet til rapportredigering, så du kan bruge det effektivt.

Vejledning

De fleste brugere administrerer nu deres konti via den nye Google Ads-oplevelse. Hvis du stadig bruger den forrige AdWords-oplevelse, skal du vælge Forrige nedenfor. Få flere oplysninger

Opret en rapport

 1. Log ind på din AdWords-konto.
 2. Klik på fanen Rapporter øverst på din konto.
 3. Klik på rullemenuen +Rapport øverst til venstre. Vælg Tabel, Linjediagram, Søjlediagram, Cirkeldiagram eller Punktdiagram.
 4. Træk felter ind på kanvasset, og slip dem i et af de blå fremhævede områder. Hylden opdateres automatisk, og dine data vises på kanvasset.
 5. Nu hvor din rapport er blevet oprettet, kan du begynde at finjustere din analyse:
  • Du ændrer felternes rækkefølge ved at trække og slippe dem inden for hylden.
  • Du ændrer rapportens datointerval ved hjælp af datovælgeren.
  • Du fjerner en dimension eller metric fra rapporten ved at trække det tilsvarende felt væk fra hylden.

Du kan også bruge værktøjet til rapportredigering til at se og redigere dine gemte rapporter. Få flere oplysninger om, hvordan du åbner dine gemte rapporter.

Sortér tabeldata

Når du sorterer, er der ingen data, der fjernes eller skjules i tabellen – det er kun rækkefølgen, der ændres. Du sorterer en kolonne ved at klikke på kolonneoverskriften:

 • Første gang du klikker på overskriften, sorteres kolonnen i stigende rækkefølge.
 • Anden gang du klikker på overskriften, sorteres kolonnen i faldende rækkefølge.
Sortering af flere kolonner kan hjælpe dig med at strukturere din tabel, så den passer bedre til dine behov. Når du sorterer flere kolonner, er det vigtigt at være opmærksom på, at det har betydning, i hvilken rækkefølge du sorterer kolonnerne. Det er derfor en god idé at overveje din prioritering. Prøv at sortere den kolonne, der indeholder de mindst vigtige oplysninger, først og den kolonne, der indeholder de vigtigste oplysninger, til sidst. På den måde bliver de vigtige data, som du sorterer til sidst, den primære sorteringskolonne.

Anvend og fjern filtre

Når du anvender et filter på din rapport, skjules data, som du ikke vil se. Hvis du vil se de skjulte data igen, skal du blot fjerne filteret.

Der findes to typer filtre:

 • Rapportfiltre justerer det datasæt, der bruges til at bygge dine tabeller eller diagrammer. Disse filtre påvirkes ikke af, hvilke felter der er blevet trukket ind på kanvasset, eller hvilken type tabel eller diagram du i øjeblikket bruger til at se dine data. Brug rapportfiltre, når du vil udforske en bestemt delmængde af dine data. Du kan f.eks. bruge et rapportfilter til at se alle de kampagner, hvor ordet "brand" indgår, eller fokusere på mobiltrafikken.
 • Tabelfiltre kan anvendes på bestemte kolonner i din tabel for at bortfiltrere rækker, der ikke opfylder dine angivne kriterier. Hvis den filtrerede kolonne fjernes fra tabellen, fjernes filteret også. Brug tabelfiltre, når du vil fokusere på nogle bestemte rækker i tabellen. Du kan f.eks. bruge et tabelfilter til at skjule alle rækker, hvor antallet af eksponeringer er under 500. Hvis du har planer om at konvertere din tabel til et diagram, skal du være opmærksom på, at det ikke er alle tabelfiltre, der kan overføres til dit diagram.

Eksempel

Lad os sige, at du gerne vil se alle de søgeord i dine kampagner, som har fået mange mobilklik. Du opretter først en tabel, der viser søgeord og klik. Derefter anvender du et rapportfilter, som indsnævrer dit datasæt til mobilenheder. Nu viser din tabel antallet af klik på mobilenheder for dine søgeord. Du kan dog se, at der er mange søgeord, som ikke har modtaget nogen klik på mobilenheder, og de forstyrrer billedet. Du bruger derfor knappen i kolonneoverskriften til at anvende et tabelfilter, så der kun vises de rækker, som har mere end 0 klik.

Anvend et rapportfilter

 1. Klik på filterknappen (filter icon) på sidebjælken i værktøjet til rapportredigering.
 2. Vælg den dimension, som du vil filtrere. Visningen udvides, så du kan se filtreringsmulighederne.
 3. Opret dit filter.
  • Nogle rapportfiltre giver mulighed for at vælge elementer på en liste.
   selectable filter
  • Nogle rapportfiltre giver også mulighed for, at du kan definere filterets logik. Du kan f.eks. definere et rapportfilter, der kun viser annoncegrupper med mindst 1000 mobilklik.
   conditional filter
 4. Klik på Anvend, når du er færdig med at oprette dit filter. Filteret fremhæves med gult, så du kan se, at det er blevet anvendt i rapporten.
 5. Gentag trin 2, 3 og 4 for at tilføje flere filtre efter behov.

Du fjerner et rapportfilter ved at klikke på knappen Luk X på den dimension i sidebjælken i værktøjet til rapportredigering, som er fremhævet med gult.

Anvend et tabelfilter

 1. Klik på knappen med en (▼) i kolonneoverskriften. Vinduet til tabelfiltre åbnes.
 2. Opret dit filter.
  • Hvis du anvender et tabelfilter på en metric, kan du definere en logisk betingelse, der skal filtreres efter, ud fra den pågældende metric.
   metric table filter
  • Hvis du anvender et filter på en dimension, kan du vælge på en liste.
   metric table filter
 3. Klik på Anvend. Filteret føjes til kolonnen, og logikken fremhæves med gult øverst i kolonnen.

Du fjerner et tabelfilter ved at klikke på knappen med trekanten (▼) i kolonneoverskriften og derefter klikke på Fjern filter.

Brug diagrammer til at visualisere dine data

Værktøjet til rapportredigering giver dig mulighed for at få vist dine data som en tabel, et linjediagram, et cirkeldiagram, et søjlediagram eller et punktdiagram. Med flere muligheder for visning af dataene kan du vælge den mest effektive måde at analysere og præsentere din kontostatistik på.

Formatskift giver dig mulighed for at skifte mellem forskellige rapporteringsformater for de samme data. Du skifter format ved at vælge en af de fire valgmuligheder på rullemenuen lige over hylden.

format switching

Bemærk!

Forskellige diagrammer passer til forskellige typer data. Når du skifter mellem rapporteringsformaterne, kan du blive bedt om at ændre dine dimensioner og metrics for at kunne se dine data i en bestemt type diagram. Hvis du har planer om at konvertere din tabel til et diagram, skal du være opmærksom på, at det ikke er alle tabelfiltre, der kan overføres til diagrammer.

Gem og download en rapport

Gem en rapport

Når din rapport vises som en tabel eller et diagram, kan du gemme den ved at klikke på enten Gem eller Gem som øverst til højre.

 • Brug Gem som til at oprette en ny gemt rapport, der er baseret på den aktuelle rapport.
 • Brug Gem for at gemme dine seneste ændringer i den aktuelle rapport.

Det er nemt at finde dine gemte rapporter. Du kan se dem, hver gang du klikker på fanen Rapporter. Klik på en rapport for at åbne den.

Download en rapport

Når du har oprettet en rapport, kan du downloade den ved at klikke på downloadknappen (download icon) på værktøjslinjen. Du kan downloade din rapport i flere forskellige formater, herunder .csv, .xml og .pdf. 

Gemte rapporter, som du ikke har haft åbnet i mere end 18 måneder, fjernes automatisk fra din konto. Du kan få adgang til en rapport ved at åbne eller downloade den, åbne et betjeningspanel, der indeholder rapporten, eller klikke på "Opret lignende" for rapporten fra fanen Rapporter.

Planlæg og del en rapport

I værktøjet til rapportredigering kan du opsætte dine rapporter til at blive kørt med bestemte intervaller og planlægge, at de sendes via mail til dig selv eller andre personer, som har adgang til din konto.

 1. Klik på ikonet calendar icon over hylden, når din rapport vises som en tabel eller et diagram.
 2. Hvis du ikke allerede har gemt rapporten, bliver du bedt om at gemme den, før du kan lægge en tidsplan for den.
 3. Opdater følgende indstillinger i den viste pop op-formular:
  • Format: Vælg, hvilke formater du vil se dine oplysninger i, f.eks. som Excel- eller PDF-fil.
  • Send til: Send rapporten via mail til dig selv og/eller andre.
  • Frekvens: Opret en tidsplan for at køre rapporterne automatisk med jævne mellemrum.
   schedule report
 4. Klik på Anvend.
Var disse oplysninger nyttige?
Hvordan kan vi forbedre siden?
Gamle Nye