Vytváření přizpůsobených přehledů pomocí editoru přehledů

Pomocí editoru přehledů můžete vybrat, která data budou v přehledu zahrnuta a jak budou prezentována, podle potřeby data řadit a filtrovat a vybrat si z řady různých formátů ke stažení nebo odeslání přehledů e-mailem. Přehledy lze v editoru snadno upravit, abyste se mohli soustředit na data, která jsou pro vás nejdůležitější.

Tento článek popisuje, co je třeba v editoru provést při vytváření nebo sestavování přehledů.

Než začnete

Abyste editor přehledů mohli používat efektivně, přečtěte si článek O editoru přehledů.

Pokyny

Vytvoření přehledu

 1. Přihlaste se k účtu Google Ads.
 2. V pravém horním rohu účtu klikněte na ikonu přehledů a pak na Přehledy.
 3. V levém horním rohu stránky klikněte na tlačítko plus a vyberte Tabulka, Spojnicový graf, Pruhový graf, Výsečový graf nebo Bodový graf.
 4. Do některé z modře zvýrazněných oblastí na plátně přetáhněte dlaždice. Polička se automaticky aktualizuje a na plátně se zobrazí data.
  • Přehledy můžete vytvářet také zadáním svého požadavku v angličtině do vyhledávacího pole . Například napište „sort campaigns and clicks by cost“ a editor přehledů pro vás vytvoří přehled. Editor přehledů dokáže poskytovat návrhy, které vám pomohou se seznámit s úkony, které tato funkce umožňuje provádět.

   Níže jsou uvedeny podporované akce a příklady dotazů, pomocí kterých můžete přehledy vytvářet. Přehledy lze vytvářet zadáním kombinací a variací těchto dotazů.

   • Create a report: Zadejte podrobnosti, které chcete v přehledu zahrnout. Například můžete zadat toto:

    • Clicks, impressions, and cost

    • Show me campaigns and clicks

    • Clicks, impressions, and cost sort by cost. Vytvoří přehled s kliknutími, zobrazeními a cenou, který bude seřazen podle ceny.

    • Clicks, impression, and cost in the last 14 days sort by cost. Vytvoří přehled s kliknutími, zobrazeními a cenou, který bude seřazen podle ceny, a vyfiltruje data z posledních 14 dní.

    • Show me campaigns with more than 100 clicks. Vytvoří přehled s kampaněmi a kliknutími a vyfiltruje kampaně, které zaznamenaly více než 100 kliknutí.

    • Show me campaigns with clicks more than 100. Vytvoří přehled s kampaněmi a kliknutími a vyfiltruje kampaně, které zaznamenaly více než 100 kliknutí.

    • Show me campaigns with clicks more than 100 in the last 30 days. Vytvoří přehled s kampaněmi a kliknutími a vyfiltruje kampaně, které zaznamenaly více než 100 kliknutí za posledních 30 dní.

   • Modify a report: Zobrazovaný přehled můžete také upravit. Pokud například máte přehled, který zobrazuje kliknutí vašeho účtu za posledních 7 dní podle kampaně, vyfiltrovaný na kampaně, které zaznamenaly více než 100 kliknutí, můžete zadat, aby editor přehledů provedl toto:

    • Add impressions, ctr. Přidá do existujícího přehledu sloupce zobrazení a míry prokliku („ctr“).

    • Convert to line chart. Převede vaši tabulku na spojnicový graf. Pokud vaše tabulka obsahuje více sloupců, než se do grafu vejde, můžete se rozhodnout, které chcete ponechat.

    • Filter for clicks less than 100. Ponechá zbytek přehledu beze změny, ale upraví filtr kliknutí na hodnotu <100. Také můžete napsat „lower than 100“ nebo „less than 100“ a výsledek bude stejný.

    • Remove clicks. Odstraní sloupec kliknutí z vaší tabulky.

    • Remove click. Odstraní sloupec kliknutí z vaší tabulky. Některá slova budou odpovídat, i když zadáte blízkou variantu názvu sloupce. Výsledky vašich akcí můžete před jejich použitím vždy ověřit.

  • Editor přehledů také pro potvrzení zobrazuje, co na základě vašeho požadavku pochopil, a navrhne, jaké akce provede. Můžete zvolit provedení navrhovaných akcí, návrhy ignorovat nebo svůj požadavek upravit. 

 5. Máte-li účet správce, můžete v jednom přehledu zobrazit data pro více účtů:
  1. Nad plátnem klikněte na ikonu tužky Upravit u položky Všechny účty.
  2. V rozbalovací nabídce vyberte, zda účty chcete zobrazit podle názvu, nebo podle štítku.
  3. Zaškrtněte políčko vedle účtů, které do přehledu chcete zahrnout.
  4. Klikněte na Uložit. Pokud vyberete více než jeden účet, zobrazí se na plátně náhled přehledu a některé údaje budou zašedlé. Chcete-li zobrazit údaje pro všechny vybrané účty, musíte přehled stáhnout.
 6. Po vytvoření přehledu nyní můžete začít analýzu zpřesňovat:
  • Pořadí dlaždic na poličce změníte přetažením.
  • Výběrem období v pravém horním rohu stránky můžete změnit období přehledu.
  • Chcete-li z přehledu odstranit některou dimenzi nebo metriku, najděte ji na poličce a vedle jejího názvu klikněte na tlačítko Zavřít (X).
 7. Chcete-li přehled zobrazit nebo upravit později, uložte jej. Přečtěte si, jak otevřít uložené přehledy.

Seřazení dat v tabulce

Seřazením se tabulka pouze uspořádá, žádné údaje se neodstraní ani neskryjí. Sloupec seřadíte kliknutím na jeho záhlaví:

 • Prvním kliknutím na záhlaví sloupec seřadíte vzestupně.
 • Druhým kliknutím na záhlaví sloupec seřadíte sestupně.

Tip

Tabulku lépe uspořádáte podle svých představ, když v ní seřadíte několik sloupců. Při jejich seřazování nezapomínejte, že na pořadí řazení záleží. Je proto dobré si ujasnit svoje priority. Sloupec, který obsahuje nejméně důležité údaje, byste měli seřadit jako první, sloupec s nejdůležitějšími údaji by měl přijít až na konec. Tabulka se pak bude řadit primárně podle sloupce s nejdůležitějšími údaji.

Použití a odstranění filtrů

Pomocí filtrů přehledů a tabulek v tabulce můžete skrýt data, která nepotřebujete vidět. 

Použití filtru přehledu

 1. Klikněte na ikonu filtru Filtr v pravém horním rohu editoru přehledů (nad poličkou).
 2. Kliknutím na pole filtru, které se zobrazí, otevřete možnosti filtrování.
 3. Vyberte možnost filtrování a vytvořte filtr.
  • U některých filtrů přehledu můžete ze seznamu vybrat příslušné položky.
  • U některých filtrů přehledu lze také definovat podmínku. Můžete například použít filtr přehledu, který zobrazí pouze reklamy s více než 1000 kliknutími.
 4. Po vytvoření filtru klikněte na Použít.
 5. Chcete-li přidat další filtry, kroky 2, 3 a 4 podle potřeby opakujte. Zobrazí se všechny filtry, které jste vytvořili v poli filtru.

Chcete-li filtr přehledu odstranit, v poli filtru na něj klikněte a poté klikněte na tlačítko Zavřít (X) vedle jeho názvu.

Použití filtru tabulky

 1. Klikněte na ikonu filtru Filtr v záhlaví sloupce. Otevře se okno filtru tabulky.
 2. Vytvořte filtr.
  • Pokud filtr tabulky použijete na metriky, budete moci definovat podmínku filtrování podle dané metriky. Filtrování podle metriky Zobrazení byste například mohli nastavit tak, aby v přehledu byla zobrazena pouze data pro reklamy, které získaly více než 1000 zobrazení.
  • Pokud filtr použijete na dimenzi, například na typ zařízení, ve kterém byly reklamy zobrazeny, budete moci vybrat možnost ze seznamu.
 3. Klikněte na Použít. Tím se filtr do sloupce přidá.

Chcete-li filtr tabulky odstranit, klikněte v záhlaví sloupce na ikonu filtru Filtr a pak na Odstranit filtr.

Změna prezentace přehledu

V editoru přehledů můžete údaje zobrazit ve formě tabulky nebo spojnicového, výsečového, pruhového či bodového grafu. Máte na výběr řadu různých variant zobrazení údajů, takže si statistické údaje můžete zobrazit způsobem, který pro analýzu považujete za nejvýhodnější. Chcete-li přepnout z jedné možnosti na jinou, klikněte na rozbalovací seznam tabulek a grafů na poličkou editoru přehledů a vyberte požadovanou možnost.

Poznámka

Různé grafy využívají různé druhy údajů. Při přepínání mezi grafy můžete být vyzváni ke změně dimenzí a metrik tak, aby údaje bylo možné zobrazit v konkrétním grafu. Pokud máte v úmyslu převést tabulku na graf, počítejte s tím, že do grafů nemusí být možné převést všechny filtry tabulek.

Uložení přehledu

Při prohlížení přehledu v podobě tabulky nebo grafu jej můžete uložit kliknutím na tlačítko Uložit nebo Uložit jako v pravém horním rohu stránky.

 • Kliknutím na Uložit jako uložíte nový přehled založený na současném přehledu.
 • Kliknutím na Uložit zapíšete nejnovější změny do stávajícího přehledu, který už byl uložen.

Uložené přehledy najdete tak, že kliknete na ikonu přehledů a pak na Přehledy. Chcete-li některý přehled otevřít, stačí na něj kliknout.

Uložené přehledy, které jste nepoužili déle než 18 měsíců, se z účtu automaticky odstraní. Za použití přehledu se považuje jeho otevření nebo stažení, případně otevření hlavního panelu, který ho obsahuje.

Stažení přehledu

Po vytvoření můžete přehled stáhnout. V pravém horním rohu stránky Přehledy klikněte na ikonu stažení download icon. Přehled můžete stáhnout v řadě různých formátů (například ve formátu CSV nebo XML).

Naplánování a sdílení přehledu

V editoru přehledů můžete naplánovat, aby se přehledy v pravidelných intervalech zasílaly vám nebo jiným lidem, kteří mají přístup k vašemu účtu.

 1. V zobrazeném přehledu klikněte na ikonu odeslání e-mailem a plánování Hodiny.
 2. Proveďte následující nastavení:
  1. Vyberte jednoho nebo více uživatelů účtu, kterým přehled chcete odesílat.
  2. Vyberte, jak často (např. denně, týdně) a v jakém formátu (např. CSV, XML) se přehledy mají odesílat.
 3. Klikněte na Uložit. Pokud jste přehled dosud neuložili, budete vyzváni k jeho uložení.

 

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory