Създаване на персонализирани отчети в редактора на отчети

Редакторът на отчети Ви дава възможност да анализирате и представяте данните за ефективността си по-подробно.

Можете да създавате персонализирани таблици и диаграми направо в Google Ads, без да е необходимо да изтегляте данните си в отделен лист. След това запазете диаграмите, за да ги споделите с други хора, или ги добавете към персонализирани табла за управление.

В тази статия се обяснява как да използвате редактора на отчети за по-добро визуализиране на ефективността Ви.

Предимства

 • Улеснено създаване на таблици и диаграми: Лесният интерфейс, позволяващ хващане и преместване с мишката, Ви дава възможност бързо да съставяте многоизмерни таблици и диаграми, което намалява необходимостта от изтегляне на данните.
 • Визуализиране на модели и тенденции: Персонализираните диаграми Ви дават възможност да визуализирате моделите и тенденциите в данните си.
 • Разширено филтриране и сортиране: Филтрирайте, сегментирайте и сортирайте отчета си, за да видите конкретен набор от кампании или показатели.

Инструкции

1. Създаване на отчет

Започнете, като създадете персонализиран отчет в профила си.

След това ще изготвите отчета си, като добавите величини, например кампании, и показатели като кликвания и реализации.

СЪЗДАВАНЕ В ПРОФИЛА МИ

 1. Влезте в профила си в Google Ads.
 2. В горния десен ъгъл в профила си кликнете върху иконата за отчети  и след това изберете Отчети.
 3. Кликнете върху   Персонализиране и изберете какъв тип диаграма искате да създадете: Таблица, Линейна, КолоннаСтълбовидна, Точкова или Кръгова.
 4. Хванете и преместете с мишката величина, като например Кампании от десния панел в секцията „Ред“, „Ос Х“, „Поредица“ или „Сегментиране“.
  • Името на тази секция зависи от типа диаграма, която създавате.
 5. Хванете и преместете с мишката показател, като например Кликвания или Реализации в секцията „Графи“, „Ос Y“ или „Стойност“.
  • Името на тази секция зависи от типа диаграма, която създавате.
 6. Диаграмата или таблицата вече ще показва стойностите за всяка величина въз основа на добавените от Вас показатели, например броя на кликванията и реализациите за всяка кампания.
 7. За да запазите отчета, кликнете върху Запазване или Запазване като. „Запазване като“ Ви дава възможност да създадете копие на отчета си с ново име.

Промяна на диаграмата

Можете да промените типа на диаграмата или таблицата, като кликнете върху името на типа на диаграмата над секцията „Ред“.

Профили на мениджър

 1. Ако имате профил на мениджър, можете да преглеждате данните за няколко профила в един и същ отчет:
  1. Кликнете върху иконата на молив Редактиране до „Всички профили“.
  2. Изберете от падащото меню дали искате да виждате профилите по име, или по етикет в профила.
  3. Поставете отметка в квадратчето до профилите, които искате да включите в отчета си.
  4. Кликнете върху Запазване. Ако изберете повече от един профил, в основата ще се показва визуализация на това, как ще изглежда отчетът, и някои данни ще бъдат неактивни. За да прегледате данните за всички избрани профили, ще трябва да изтеглите отчета.
 2. След като сте създали отчета си, можете да започнете да прецизирате анализа си:
  • За да пренаредите секторите, трябва само да ги хванете и преместите в лавицата.
  • За да промените периода от време за отчета си, използвайте инструмента за избор на период от време в горния десен ъгъл на страницата си.
  • За да премахнете величина или показател от отчета си, намерете съответния елемент в лавицата и кликнете върху бутона за затваряне (X) до името му.
 3. За да прегледате или редактирате отчета по-късно, запазете го. Научете как да отваряте запазените от Вас отчети.

2. Редактиране на отчета

Можете да филтрирате, форматирате и сортирате данните си.

 • Филтриране: Вижте данни, които отговарят на конкретни критерии в таблицата или диаграмата Ви.
 • Форматиране: Добавете условно форматиране, за да откроите клетки с конкретни стойности.
 • Сортиране: Реорганизирайте данните в таблицата или диаграмата си.

Филтриране

Можете да филтрирате и сегментирате данните в целия отчет или тези за конкретни графи.

Филтриране на целия отчет

 1. Кликнете върху иконата за филтриране Филтриране над таблицата или диаграмата.
 2. Потърсете и изберете елементите, по които искате да филтрирате:
  • Можете например да филтрирате по „Тип реклама“ и да изберете Текстови реклами и Видеореклами.
  • НЕ можете да филтрирате по конкретна стойност, като например кампании с по-малко от 10 кликвания. Тези филтри могат да се добавят към отделни графи.
 3. Кликнете върху Прилагане. Това добавя филтъра към отчета.

За да премахнете филтър на таблицата, кликнете върху иконата за филтриране Филтриране в заглавката на графата и след това – върху Премахване на филтъра.

Можете да филтрирате отчета си по данни, които не са в редовете или графите Ви. Можете например да добавите филтър, за да виждате само кликвания върху реклами от конкретна кампания, дори да не сте добавили „Кампания“ към персонализирания си отчет.

Филтриране на точка за данни

Можете да добавяте филтри към всички точки за данни, които сте добавили към отчета си.

 1. Кликнете върху стрелката за падащо меню до елемент в секциите „Ред“, „Ос X“, „Графа“, „Ос Y“ и др.
 2. Изберете Филтриране.
  • За показатели можете да филтрирате по конкретна стойност. Можете например да филтрирате по „Импресии“, така че отчетът Ви да показва само данни за реклами, които имат повече от 1000 импресии.
  • За величините ще можете да избирате от списък с опции. Ако например филтрирате по „Тип реклама“, можете да изберете Текстови реклами или Видеореклами.
 3. Кликнете върху Прилагане. Това добавя филтъра към графата или реда.

Форматиране (таблици)

Можете да добавите условно форматиране, за да откроите определени клетки в таблиците си:

 1. Кликнете върху стрелката за падащо меню до елемент в секциите „Ред“ и „Графа“.
 2. Изберете Условно форматиране.
 3. Задайте правила за това, как искате да бъдат форматирани конкретни клетки. Можете например да откроите в зелено всички клетки с над 1000 кликвания.

Условното форматиране е налице само за показатели с числени стойности, като кликвания, реализации и импресии.

Сортиране

При сортирането данните в отчета се реорганизират, за да се четат по-лесно. Има два начина да сортирате данните си:

 1. За таблици можете да сортирате графа, като кликнете върху заглавката ѝ в горната част на таблицата.
  • Стрелката в заглавката на графата ще покаже дали графата е сортирана в низходящ (стрелка за надолу) или възходящ (стрелка за нагоре) ред.
  • Когато сортирате, нищо от таблицата Ви не се премахва или скрива – данните само се реорганизират.
 2. За всички други диаграми, включително тези, можете да сортирате, като кликнете върху стрелката за падащо меню за точките за данни, които сте добавили в секциите „Ред“, „Ос X“, „Графа“, „Ос Y“ и др.
  • Под „Сортиране по“ изберете В низходящ ред или Във възходящ ред.
Можете да сортирате няколко графи, но имайте предвид, че последната графа, която сортирате, ще промени сортирането на останалите.

3. Изтегляне на отчета

След като създадете отчет, можете да го изтеглите, като кликнете върху иконата за изтегляне download icon. Можете да изтеглите отчета в няколко формата, включително .csv и .xml.

4. Насрочване и споделяне на отчета

Можете да насрочите отчетите си за изпращане по имейл към Вас и други хора с достъп до профила Ви в определени часове.

Можете например да споделяте седмични актуализации за броя реализации, получени от кампаниите Ви.

 1. Кликнете върху иконата за насрочване Часовник.
 2. Изберете един или няколко потребители на профила, на които да изпратите отчета.
 3. Изберете честотата, с която искате да споделяте отчета си, например ежедневно или ежеседмично.
 4. Изберете формата за изпращане на отчета, например .csv или .xml.

Кликнете върху Запазване. Ако все още не сте запазили отчета, ще бъдете подканени да го направите.

 

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си