Tạo, sử dụng và quản lý nhãn

Nhãn cho phép bạn sắp xếp các chiến dịch, nhóm quảng cáo, quảng cáo và từ khóa của mình thành các nhóm. Nhãn có thể tùy chỉnh và bạn có thể thay đổi nhãn bất cứ lúc nào.

Trong bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu cách tạo và quản lý nhãn mà bạn có thể sử dụng trong bảng thống kê của mình.

Trước khi bắt đầu

Nếu bạn chưa quen thuộc với cách hoạt động của nhãn, hãy cân nhắc việc tìm hiểu về nhãn Google Ads.

Trải nghiệm Google Ads mới hiện là cách duy nhất để hầu hết người dùng quản lý tài khoản của họ. Nếu bạn vẫn đang sử dụng trải nghiệm AdWords cũ, hãy chọn bên dưới. Tìm hiểu thêm

Áp dụng và xóa nhãn bằng cách sử dụng tab Chiến dịch, Nhóm quảng cáo, Quảng cáo và Từ khóa.

 1. Nhấp vào tab Từ khóa (hoặc tab Nhóm quảng cáo, Quảng cáo hay Chiến dịch). Keywords tab
 2. Sử dụng nút "Sửa đổi cột", thêm cột "Nhãn" vào bảng thống kê nếu cột này chưa có trong bảng thống kê.
 3. Chọn từ khóa mà bạn muốn áp dụng nhãn. Select the keyword
 4. Nhấp vào menu thả xuống "Nhãn". Labels drop down menu
 5. Chọn nhãn mà bạn muốn áp dụng hoặc tạo nhãn mới trong menu thả xuống. Select labels
 6. Nhấp vào "Áp dụng". Apply labels
Áp dụng hàng loạt nhãn

Để áp dụng nhãn cho tất cả các mục trong bảng, bao gồm cả những mục trên các trang tiếp theo không được hiển thị trên trang đầu tiên, hãy thực hiện theo các bước bên dưới:

 1. Nhấp vào tab Từ khóa (hoặc tab Nhóm quảng cáo, Quảng cáo hay Chiến dịch).
 2. Sử dụng nút "Sửa đổi cột", thêm cột "Nhãn" vào bảng thống kê nếu cột này chưa có trong bảng thống kê.
 3. Chọn hộp ở góc trên bên trái của bảng. Việc này sẽ chọn tất cả các từ khóa (hoặc quảng cáo, nhóm quảng cáo hay chiến dịch) hiện hiển thị trong bảng.
 4. Nhấp vào thông báo ở phía trên cùng của bảng có nội dung "Chọn tất cả các hàng trên tất cả các trang".
 5. Sau đó nhấp vào nút "Nhãn" phía trên bảng và chọn nhãn bạn muốn áp dụng (hoặc tạo một nhãn mới).
 6. Nhấp vào "Áp dụng".
 7. Bạn sẽ thấy một thông báo rằng các nhãn của bạn đang được áp dụng. Nếu có nhiều nhãn, việc này có thể mất một thời gian. Nhấp vào "Chạy trong nền" nếu bạn muốn rời khỏi trang này. Để theo dõi tiến trình, bạn có thể kiểm tra yêu cầu này bằng cách nhấp vào "Thao tác hàng loạt" và chọn "Chỉnh sửa hàng loạt". Tại đây, bạn có thể xem trạng thái của tất cả các yêu cầu chỉnh sửa hàng loạt của mình. Tìm hiểu thêm về Chỉnh sửa hàng loạt
Lọc theo nhãn bằng cách sử dụng tab Chiến dịch, Nhóm quảng cáo, Quảng cáo và Từ khóa
 1. Nhấp vào tab Từ khóa (hoặc tab Nhóm quảng cáo, Quảng cáo hay Chiến dịch).
 2. Trong menu thả xuống "Bộ lọc", chọn "Lọc theo nhãn".
 3. Sử dụng menu thả xuống bổ sung, chọn nhãn hoặc các nhãn mà bạn muốn lọc.
 4. Nhấp vào "Áp dụng".
 5. Trong bảng thống kê, bạn có thể xem tất cả các từ khóa (hoặc nhóm quảng cáo hay quảng cáo, tùy thuộc vào tab mà bạn đang làm việc) có nhãn (hoặc kết hợp các nhãn) cũng như các nhãn khác được áp dụng cho mỗi mục.
Quản lý nhãn từ trang Quản trị nhãn

Bạn có thể có được vị trí tốt nhất để quản lý nhãn của mình bằng cách nhấp vào "Nhãn" trong bảng điều khiển bên trái của tài khoản AdWords của bạn. Tại đây, bạn có thể thấy tất cả các nhãn của mình và số lượng chiến dịch, nhóm quảng cáo, quảng cáo và từ khóa được chỉ định với mỗi nhãn. Nếu nhấp vào một số trong các cột chiến dịch, nhóm quảng cáo, quảng cáo hoặc từ khóa của bảng này, thì bạn sẽ được đưa đến bảng mới được lọc chỉ với nhãn và mục đó.

Bạn cũng có thể thêm và loại bỏ nhãn cũng như chỉnh sửa tên nhãn, mô tả nhãn và màu nhãn.

Labels page

Để thay đổi tên nhãn hoặc màu nhãn hoặc để thêm hoặc chỉnh sửa mô tả, hãy nhấp vào tên nhãn hoặc hình vuông màu và hộp bật lên sẽ xuất hiện cho phép bạn nhập tên mới hoặc chọn màu mới.

Xem dữ liệu hiệu suất của bạn theo nhãn

Dưới đây là cách xem dữ liệu hiệu suất nhãn của bạn trên tab Tham số:

 1. Nhấp vào tab Tham số.
 2. Nhấp vào "Chế độ xem".
 3. Trong menu thả xuống, hãy chọn "Nhãn".
 4. Sau đó, chọn xem bạn muốn xem dữ liệu nhãn theo từ khóa, quảng cáo, nhóm quảng cáo hay chiến dịch.
 5. Trong bảng thống kê, bạn sẽ thấy dữ liệu hiệu suất của mình được chia nhỏ theo nhãn ở cấp bạn đã chọn cho phạm vi ngày mà bạn đã chỉ định. Hàng cuối cùng, được gọi là "hàng Mọi thứ khác" hiển thị tóm tắt về hiệu suất của tất cả các yếu tố không liên quan đến các nhãn trong bảng.

Mẹo

Hàng "Mọi thứ khác" hiển thị tóm tắt về hiệu suất của tất cả các yếu tố không liên quan đến các nhãn trong bảng. Trong trường hợp một báo cáo nhãn không được lọc, hàng Mọi thứ khác sẽ chứa tổng hiệu suất cho tất cả các từ khóa không có nhãn. Nhưng, nếu bạn lọc báo cáo để hiển thị hai trong số năm nhãn, hàng Mọi thứ khác sẽ chứa các kết quả cho tất cả từ khóa không có hai nhãn đó.

Ví dụ: hàng này hữu ích khi bạn đang gắn nhãn các từ khóa được gắn thương hiệu so với các từ khóa không được gắn thương hiệu. Vì từ khóa được gắn thương hiệu của bạn có thể đại diện cho 10-20 từ khóa, bạn không cần tạo nhãn cho hàng nghìn từ khóa không được gắn thương hiệu trong tài khoản của bạn. Đúng hơn, bạn có thể chỉ cần chạy báo cáo trên nhãn được gắn thương hiệu và xem kết quả từ các từ khóa không được gắn thương hiệu được phản ánh trong hàng Mọi thứ khác.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố