Tạo, sử dụng và quản lý nhãn

Nhãn cho phép bạn sắp xếp các chiến dịch, nhóm quảng cáo, quảng cáo và từ khóa của mình thành các nhóm. Nhãn có thể tùy chỉnh và bạn có thể thay đổi nhãn bất cứ lúc nào.

Trong bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu cách tạo và quản lý nhãn mà bạn có thể sử dụng trong bảng thống kê của mình.

Trước khi bắt đầu

Nếu bạn chưa hiểu rõ cách hoạt động của nhãn, hãy xem xét tìm hiểu về nhãn quảng cáo.

Cách tạo và áp dụng nhãn

 1. Trong trình đơn trang, hãy nhấp vào Chiến dịch, Nhóm quảng cáo, Quảng cáo và phần mở rộng hoặc Từ khóa.
 2. Chọn hộp bên cạnh chiến dịch, nhóm quảng cáo, quảng cáo hoặc từ khóa mà bạn muốn áp dụng nhãn.
 3. Nhấp vào trình đơn thả xuống Nhãn trong biểu ngữ màu xanh lam xuất hiện dọc theo đầu bảng.
 4. Để tạo nhãn mới, hãy nhấp vào Nhãn mới.
 5. Nhập tên, chọn màu và thêm mô tả (tùy chọn).
 6. Nhấp vào Tạo.
 7. Để áp dụng nhãn mới, hãy nhấp vào Áp dụng.
 • Để áp dụng các nhãn hiện có, hãy chọn nhãn bạn muốn thêm và nhấp vào Áp dụng.
 • Để áp dụng nhãn cho nhiều chiến dịch, nhóm quảng cáo, quảng cáo hoặc từ khóa cùng một lúc, hãy chọn nhiều mục trên bảng và sử dụng trình đơn thả xuống Nhãn để áp dụng một hoặc nhiều nhãn.
 • Bỏ chọn nhãn từ trình đơn thả xuống Nhãn để xóa nhãn khỏi chiến dịch, nhóm quảng cáo, quảng cáo hoặc từ khóa.
 • Cách lọc dữ liệu bảng theo nhãn

  1. Trong trình đơn trang, hãy nhấp vào Chiến dịch, Nhóm quảng cáo, Quảng cáo và phần mở rộng hoặc Từ khóa.
  2. Ở góc phía trên bên phải của bảng, hãy nhấp vào biểu tượng bộ lọc Bộ lọc.
  3. Nhấp vào Nhãn, sau đó chọn một hoặc nhiều nhãn để lọc bảng. Theo mặc định, bảng được lọc để hiển thị các mục có chứa bất kỳ nhãn nào bạn chọn, nhưng bạn cũng có thể lọc theo các mục có chứa tất cả hoặc không có nhãn nào.
  4. Nhấp vào Áp dụng. Bảng thống kê cập nhật để chỉ hiển thị những mục phù hợp với bộ lọc của bạn.

  Cách chỉnh sửa chi tiết nhãn

  Để thay đổi tên, màu sắc hoặc mô tả của nhãn:

  1. Tìm chiến dịch, nhóm quảng cáo, quảng cáo hoặc từ khóa có nhãn bạn muốn chỉnh sửa. Nhãn được liệt kê trong cột "Nhãn".
  2. Đặt con trỏ lên nhãn, sau đó nhấp vào biểu tượng bút chì Chỉnh sửa.
  3. Thay đổi tên, màu sắc hoặc mô tả của nhãn.
  4. Nhấp vào Lưu.

  Cách xóa nhãn

  1. Tìm chiến dịch, nhóm quảng cáo, quảng cáo hoặc từ khóa có nhãn bạn muốn xóa. Nhãn được liệt kê trong cột "Nhãn".
  2. Đặt con trỏ lên nhãn, sau đó nhấp vào biểu tượng bút chì Chỉnh sửa.
  3. Nhấp vào biểu tượng thùng rác .
  4. Khi bạn nhìn thấy màn hình xác nhận, hãy nhấp vào Xóa.
  Thông tin này có hữu ích không?
  Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

  Bạn cần trợ giúp thêm?

  Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

  Tìm kiếm
  Xóa tìm kiếm
  Đóng tìm kiếm
  Các ứng dụng của Google
  Menu chính
  Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
  true
  73067
  false