Opprett, bruk og administrer etiketter

Ved hjelp av etiketter kan du organisere kampanjene, annonsegruppene, annonsene og søkeordene dine i grupper. Etikettene kan tilpasses, og du kan endre dem når som helst.

I denne artikkelen går vi gjennom hvordan du oppretter og administrerer etiketter du kan bruke i statistikktabellene dine.

Før du begynner

Hvis du ikke allerede vet hvordan etiketter fungerer, kan du først lese artikkelen om Google Ads-etiketter.

Nå administrerer de fleste av brukerne kontoen sin i den nye utgaven av Google Ads. Hvis du fremdeles bruker den forrige utgaven av AdWords, velger du Forrige nedenfor. Finn ut mer

Bruk eller fjern etiketter ved hjelp av Kampanjer-, Annonsegrupper-, Annonser- og Søkeord-fanen

 1. Klikk på Søkeord-fanen (eller «Annonsegrupper»-, «Annonser»- eller «Kampanjer»-fanen). Keywords tab
 2. Med «Tilpass kolonner»-knappen legger du til «Etiketter»-kolonnen i statistikktabellen, hvis den ikke allerede er på plass.
 3. Velg søkeordet du ønsker å sette en etikett på. Select the keyword
 4. Klikk på «Etikett»-rullegardinmenyen. Labels drop down menu
 5. Velg etikettene du vil bruke, eller opprett en ny etikett fra rullegardinmenyen. Select labels
 6. Klikk på «Bruk». Apply labels
Bruk etiketter på flere elementer samtidig

Hvis du vil bruke en etikett på alle elementene i en tabell (også elementer på påfølgende sider), gjør du følgende:

 1. Klikk på «Søkeord»-fanen (eller «Annonsegrupper»-, «Annonser»- eller «Kampanjer»-fanen).
 2. Med «Tilpass kolonner»-knappen legger du til «Etiketter»-kolonnen i statistikktabellen, hvis den ikke allerede er på plass.
 3. Merk av i ruten øverst til venstre i tabellen. Du velger da alle søkeordene (alternativt annonsene, annonsegruppene eller kampanjene) tabellen.
 4. Klikk på «Velg alle rader på alle sider» øverst i tabellen.
 5. Klikk deretter på Etiketter-knappen over tabellen, og velg etiketten du vil bruke (eller opprett en ny).
 6. Klikk på Bruk.
 7. Du får opp en melding om at etikettene dine blir tatt i bruk. Hvis det er mange av dem, kan det ta litt tid. Klikk på «Kjør i bakgrunnen» hvis du vil gå ut av siden. Du kan overvåke fremdriften for behandlingsforespørselen ved å klikke på Masseoperasjoner, og velge Masseredigering. Her kan du sjekke statusen for alle forespørslene dine om masseredigering. Finn ut mer om masseredigering
Filtrer etter etiketter ved hjelp av «Kampanjer»-, «Annonsegrupper»-, «Annonser»- og «Søkeord»-fanen
 1. Klikk på Søkeord-fanen (eller «Annonsegrupper»-, «Annonser»- eller «Kampanjer»-fanen).
 2. I «Filter»-rullegardinmenyen velger du «Filtrer etter etikett».
 3. Velg etiketten eller etikettene du ønsker å filtrere etter, ved hjelp av de ekstra rullegardinmenyene.
 4. Klikk på «Bruk».
 5. I statistikktabellen ser du alle søkeordene (eller annonsegruppene eller annonsene, avhengig av hvilken kategori du jobber med) som har den aktuelle etiketten (eller kombinasjonen av etiketter). Andre etiketter som er brukt, står også oppført for hvert enkelt element.
Administrer etiketter fra «Etiketter»-administratorsiden

Du kommer til det beste stedet for administrering av etiketter ved å klikke på «Etiketter» i det venstre panelet i AdWords-kontoen din. Her kan du se alle etikettene dine og hvor mange kampanjer, annonsegrupper, annonser og søkeord som er angitt for hver etikett. Når du klikker på et tall i kampanje-, annonsegruppe-, annonse- eller søkeordkolonnene i denne tabellen, føres du videre til en ny tabell som spesifikt er filtrert for denne etiketten og dette elementet.

Du kan også legge til og fjerne etiketter samt redigere navn, beskrivelser og farger for etiketter.

Labels page

Hvis du vil endre navn eller farge på en etikett, eller du vil legge til eller redigere en beskrivelse, klikker du på etikettnavnet eller det fargede kvadratet. Deretter vises et forgrunnsvindu der du kan skrive inn et nytt navn eller velge en ny farge.

Vis resultatdataene etter etikett

Slik viser du resultatdataene for etikettene på Dimensjoner-fanen:

 1. Klikk på Dimensjoner-fanen.
 2. Klikk på «Vis».
 3. Velg «Etiketter» i rullegardinmenyen.
 4. Deretter angir du om etikettdataene skal ordnes etter søkeord, annonse, annonsegruppe eller kampanje.
 5. I statistikktabellen ser du resultatdataene inndelt etter etikett i tråd med nivået og datoperioden du har angitt. I den siste raden («Alt annet») ser du et sammendrag av resultatene for alle elementene som ikke er tilknyttet etikettene i tabellen.

Tips

«Alt annet»-raden inneholder et sammendrag av resultatene for alle elementer som ikke er knyttet til etikettene i tabellen. Hvis du har en ufiltrert etikettrapport, vil Øvrige-raden inneholde det samlede resultatet for alle søkeordene som mangler etikett. Hvis du derimot filtrerer rapporten slik at den viser to av fem etiketter, vil Øvrige-raden inneholde resultatene til alle søkeordene som ikke har disse to etikettene.

Denne raden er nyttig når du for eksempel lager etiketter for å skille merkevarerelaterte søkeord fra ikke-merkevarerelaterte søkeord. Ettersom de merkevarerelaterte søkeordene neppe utgjør mer enn 10 til 20 søkeord, trenger du ikke å opprette en egen etikett for de flere tusen ikke-merkevarerelaterte søkeordene i kontoen din. I stedet kan du kjøre en rapport for etiketten for merkevarerelaterte søkeord. Resultatene for ikke-merkevarerelaterte søkeord fremgår av «Alt annet»-raden.

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt