Vytvorenie, používanie a správa štítkov

Štítky umožňujú usporiadať kampane, reklamné skupiny, reklamy a kľúčové slová do skupín. Štítky sú prispôsobiteľné a kedykoľvek ich môžete zmeniť.

V tomto článku sa dozviete, ako vytvoriť a spravovať štítky, ktoré môžete používať v štatistickej tabuľke.

Skôr než začnete

Ak neviete, ako fungujú štítky, odporúčame vám prečítať si článok Štítky v službe Google Ads.

V súčasnosti spravuje väčšina používateľov svoje účty výlučne v novom prostredí Google Ads. Ak stále používate predchádzajúce prostredie AdWords, nižšie vyberte PredchádzajúceĎalšie informácie

Použitie a odstránenie štítkov pomocou kariet Kampane, Reklamné skupiny, Reklamy a Kľúčové slová

 1. Kliknite na kartu Kľúčové slová (alebo na kartu Reklamné skupiny, Reklamy alebo Kampane). Keywords tab
 2. Pomocou tlačidla Upraviť stĺpce pridajte do svojej štatistickej tabuľky stĺpec Štítky, ak tam ešte nie je.
 3. Vyberte kľúčové slovo, na ktoré chcete štítok použiť. Select the keyword
 4. Kliknite na rozbaľovaciu ponuku Štítky. Labels drop down menu
 5. Vyberte štítky, ktoré chcete použiť, alebo vytvorte nový v rozbaľovacej ponuke. Select labels
 6. Kliknite na tlačidlo Použiť. Apply labels
Hromadné použitie zmien

Ak chcete použiť štítok na všetky entity v tabuľke vrátane tých, ktoré sú uvedené na nasledujúcich stranách, postupujte podľa týchto krokov:

 1. Kliknite na kartu Kľúčové slová (alebo na kartu Reklamné skupiny, Reklamy alebo Kampane).
 2. Pomocou tlačidla Upraviť stĺpce pridajte do svojej štatistickej tabuľky stĺpec Štítky, ak tam ešte nie je.
 3. Začiarknite políčko v ľavom hornom rohu tabuľky. Tým vyberiete všetky kľúčové slová (alebo reklamy, reklamné skupiny alebo kampane) aktuálne viditeľné v tabuľke.
 4. Kliknite na správu, v hornej časti tabuľky, ktorá znie „Vybrať všetky riadky na všetkých stranách“.
 5. Potom kliknite na tlačidlo Štítky nad tabuľkou a vyberte štítok, ktorý chcete použiť (alebo vytvorte nový).
 6. Kliknite na položku Použiť.
 7. Zobrazí sa správa s oznámením, že štítky sú použité. Ak je úloha rozsiahla, môže to chvíľu trvať. Kliknite na tlačidlo Spustiť v pozadí, ak chcete túto stránku opustiť. Ak chcete sledovať priebeh, kliknite na položku Hromadné operácie a vyberte možnosť Hromadná úprava. Tu si môžete pozrieť stav všetkých žiadostí o hromadnú úpravu. Ďalšie informácie o hromadných úpravách
Filtrovanie podľa štítka na kartách Kampane, Reklamné skupiny, Reklamy a Kľúčové slová
 1. Kliknite na kartu Kľúčové slová (alebo na kartu Reklamné skupiny, Reklamy alebo Kampane).
 2. V rozbaľovacej ponuke Filter vyberte možnosť Filtrovať podľa štítka.
 3. V ďalších rozbaľovacích ponukách vyberte štítok alebo štítky, podľa ktorých chcete filtrovať.
 4. Kliknite na tlačidlo Použiť.
 5. V štatistickej tabuľke sa zobrazia všetky kľúčové slová (alebo reklamné skupiny, prípadne reklamy v závislosti od toho, na ktorej karte pracujete) s takýmto štítkom (alebo kombináciou štítkov), ako aj iné štítky priradené k jednotlivým entitám.
Správa štítkov na stránke správy štítkov

Kliknutím na položku Štítky v ľavom paneli účtu AdWords prejdete do najvhodnejšej sekcie na správu štítkov. Tu môžete vidieť všetky svoje štítky a počet nimi označených kampaní, reklamných skupín, reklám a kľúčových slov. Ak kliknete na číslo v stĺpcoch kampaní, reklamných skupín, reklám alebo kľúčových slov tejto tabuľky, prejdete na novú tabuľku filtrovanú len pre daný štítok a entitu.

Môžete tiež pridávať alebo odstraňovať štítky, ako aj upravovať názvy, popisy a farby štítkov.

Labels page

Ak chcete zmeniť názov štítka alebo jeho farbu, prípadne pridať či upraviť popis, kliknite na názov štítka alebo farebný štvorec. Zobrazí sa kontextové okno, kde môžete zadať názov alebo vybrať novú farbu.

Zobrazenie údajov o výkonnosti podľa štítkov

Údaje o výkonnosti štítkov zobrazíte na karte Dimenzie takto:

 1. Kliknite na kartu Dimenzie.
 2. Kliknite na ponuku Zobraziť.
 3. V rozbaľovacej ponuke vyberte možnosť Štítky.
 4. Potom vyberte, či chcete zobraziť údaje o štítkoch podľa kľúčových slov, reklám, reklamných skupín alebo kampaní.
 5. V štatistickej tabuľke sa zobrazia údaje o výkonnosti rozdelené podľa štítkov na vybranej úrovni pre obdobie, ktoré ste určili. Posledný riadok nazvaný Všetko ostatné zobrazuje súhrn výkonnosti všetkých prvkov, ktoré nie sú priradené k štítkom v tabuľke.

Tip

Riadok Všetko ostatné zobrazuje súhrn výkonnosti všetkých prvkov, ktoré nie sú priradené k štítkom v tabuľke. Ak prehľad štítkov nevyfiltrujete, v riadku Všetko ostatné sa zobrazí celková výkonnosť všetkých kľúčových slov bez štítka. Ak však odfiltrujete prehľad tak, aby sa zobrazili dva z piatich štítkov, v riadku Všetko ostatné sa zobrazia výsledky pre všetky kľúčové slová bez týchto dvoch štítkov.

Tento riadok sa zíde napríklad vtedy, ak označujete štítkami kľúčové slová s názvom značky v. kľúčové slová nesúvisiace so značkou. Keďže vaše slová s názvom značky zrejme predstavujú asi 10 – 20 kľúčových slov, nemusíte vytvárať štítok pre tisíce kľúčových slov v účte nesúvisiacich so značkou. Jednoducho radšej spustite prehľad pre štítok s názvom značky a výsledky pre kľúčové slová nesúvisiace so značkou nájdete v riadku Všetko ostatné.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory