Thực hiện thay đổi bằng tính năng chỉnh sửa hàng loạt

Tính năng chỉnh sửa hàng loạt cho phép bạn thực hiện nhiều thay đổi trong tài khoản của mình cùng một lúc. Bài viết này giải thích cách chọn nhiều mục trong Google Ads và chỉnh sửa tất cả các mục đó cùng một lúc. 

Hướng dẫn

  1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads
  2. Nhấp vào Chiến dịch, Nhóm quảng cáo, Quảng cáo và tiện ích, Từ khóa, Đối tượng, Cài đặt, Vị trí hoặc Lịch quảng cáo trong menu trang để đến trang tương ứng.
  3. Chọn nhiều mục bằng cách chọn hộp cạnh mỗi mục, sau đó nhấp vào Chỉnh sửa. Bạn có thể chỉnh sửa các thuộc tính—chẳng hạn như giá thầu, ngân sách hoặc loại đối sánh—trên tất cả các mục được chọn. 

Lưu ý

Trong một số trường hợp nhất định (đặc biệt là khi bạn đã lọc các mục của mình theo chỉ số hiệu suất), số lượng mục bạn chọn có thể không khớp chính xác với số mục mà Google Ads xác nhận khi bạn thực hiện xong thao tác thay đổi hàng loạt. Điều này là do dữ liệu bạn chọn có thể thay đổi nhanh chóng và có thể đã thay đổi trong khi các nội dung chỉnh sửa đang được xử lý.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố