Thực hiện thay đổi bằng tính năng chỉnh sửa hàng loạt

Tính năng chỉnh sửa hàng loạt cho phép bạn thực hiện nhiều thay đổi trong tài khoản của mình cùng một lúc. Bài viết này giải thích cách chọn nhiều mục trong Google Ads và chỉnh sửa tất cả các mục đó cùng một lúc. 

Hướng dẫn

  1. Đăng nhập vào Tài khoản Google Ads của bạn. 
  2. Nhấp vào Chiến dịch, Nhóm quảng cáo, Quảng cáo và phần mở rộng, Từ khóa, Đối tượng, Cài đặt, Vị trí hoặc Lịch quảng cáo trong trình đơn trang để đến trang tương ứng. Để chỉnh sửa nhiều chiến lược giá thầu danh mục đầu tư cùng một lúc, bạn hãy nhấp vào biểu tượng công cụ  Google Ads | [Biểu tượng] công cụ, chuyển đến mục "Thư viện chia sẻ" và chọn Chiến lược giá thầu.
  3. Chọn nhiều mục bằng cách đánh dấu vào ô bên cạnh mỗi mục, rồi nhấp vào Chỉnh sửa. Bạn có thể chỉnh sửa các thuộc tính (chẳng hạn như chiến lược giá thầu, giá thầu, ngân sách hoặc kiểu khớp) trên tất cả các mục mà bạn đã chọn. Trên trang chiến lược giá thầu danh mục đầu tư, bạn có thể thay đổi đơn vị tiền tệ, chiến lược giá thầu và tiêu chí nhắm mục tiêu.

Lưu ý

Trong một số trường hợp nhất định (đặc biệt là khi bạn đã lọc các mục của mình theo chỉ số hiệu suất), số lượng mục bạn chọn có thể không khớp chính xác với số mục mà Google Ads xác nhận khi bạn thực hiện xong thao tác thay đổi hàng loạt. Điều này là do dữ liệu bạn chọn có thể thay đổi nhanh chóng và có thể đã thay đổi trong khi các nội dung chỉnh sửa đang được xử lý.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

true
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
73067
false
false
false