Poziomy dostępu użytkowników konta menedżera

Podobnie jak w przypadku indywidualnych kont Google Ads do korzystania z Twojego konta menedżera możesz zapraszać innych użytkowników. Możesz wybrać, co ci użytkownicy mogą robić na koncie menedżera, przypisując im jeden z czterech poziomów dostępu: „administracyjny”, „standardowy”, „tylko do odczytu” lub „tylko e-mail”.

Z tego artykułu dowiesz się, jakie działania mogą wykonywać na Twoim koncie menedżera użytkownicy z różnymi poziomami dostępu. 

Poziomy dostępu użytkowników

To, ile dany użytkownik może zobaczyć i zrobić na koncie menedżera oraz połączonych z nim kontach zależy od dwóch czynników:

 • poziomu dostępu przyznanego mu do tego konta menedżera;
 • od tego, czy konto menedżera ma uprawnienia właściciela administracyjnego do zarządzanego konta.

Przegląd poziomów dostępu użytkowników kont menedżera i ich możliwości:

Poziom dostępu użytkownika konta menedżera Co użytkownik konta menedżera może na nim robić Co użytkownik konta menedżera może robić na połączonych kontach zarządzanych
Dostęp administracyjny
 • Łączyć istniejące konta i tworzyć nowe połączone konta
 • Akceptować i odrzucać prośby o połączenie
 • Odłączać inne konta menedżera i indywidualne konta Google Ads
 • Zapraszać użytkowników 
 • Anulować zaproszenia wysłane przez innych użytkowników z dostępem do konta
 • Usuwać użytkowników 
 • Zmieniać poziom dostępu użytkowników

Jeśli konto menedżera nie ma uprawnień właściciela administracyjnego, użytkownik z dostępem administracyjnym może:

 • Zapraszać użytkowników z poziomem dostępu „Standardowy”, „Tylko do odczytu” lub „Tylko e-mail”
 • Wyświetlać i edytować wszystkie elementy połączonych kont i ich kampanii oraz zarządzać nimi
 • Zmieniać poziom dostępu użytkowników ze „Standardowy” na „Tylko do odczytu”
 • Zmieniać poziom dostępu użytkowników z „Tylko do odczytu” na „Standardowy”
 • Otrzymywać powiadomienia e-mailowe z połączonych kont
 • Otrzymywać raporty e-mailem, jeśli znajduje się na liście e-mailowej

Oprócz powyższego, jeśli konto menedżera ma uprawnienia właściciela administracyjnego, użytkownik z dostępem administracyjnym może:

 • Zapraszać użytkowników z administracyjnym poziomem dostępu
 • Zmieniać poziom dostępu użytkowników z „Administracyjny” na „Standardowy” lub „Tylko do odczytu”
 • Zmieniać poziom dostępu użytkowników ze „Standardowy” lub „Tylko do odczytu” na „Administracyjny”
 • Przyznawać uprawnienia właściciela administracyjnego innemu kontu menedżera
 • Odbierać uprawnienia właściciela administracyjnego
 • Akceptować i odrzucać prośby o połączenie z innych kont menedżera
 • Odłączyć inne konto menedżera
 • Włączać i wyłączać udostępnianie list remarketingowych
Dostęp standardowy Przeglądać konto menedżera
 • Wyświetlać i edytować wszystkie elementy połączonych kont i ich kampanii oraz zarządzać nimi
 • Logować się na połączone konta i generować na nich raporty
 • Otrzymywać powiadomienia e-mailowe z połączonych kont
 • Otrzymywać raporty e-mailem, jeśli znajduje się na liście e-mailowej
Dostęp tylko do odczytu Przeglądać konto menedżera
 • Wyświetlać połączone konta, logować się na nie i generować na nich raporty
 • Otrzymywać powiadomienia e-mailowe z połączonych kont
 • Otrzymywać raporty e-mailem, jeśli znajduje się na liście e-mailowej
Dostęp: tylko e-mail Otrzymywać powiadomienia e-mailowe z konta menedżera
 • Otrzymywać powiadomienia e-mailowe z połączonych kont
 • Otrzymywać raporty e-mailem, jeśli znajduje się na liście e-mailowej

Dostęp użytkowników do kont menedżera połączonych z kontem menedżera

Gdy konto menedżera zostanie połączone z innym kontem menedżera, użytkownicy z dostępem do Twojego konta menedżera mają następujące uprawnienia:

 • Jeśli Twoje konto menedżera znajduje się w hierarchii nad innym kontem menedżera (co oznacza, że ​​Twoje konto zarządza tym kontem menedżera), użytkownicy z dostępem do Twojego konta menedżera mogą wprowadzać zmiany na innym koncie menedżera.
 • Jeśli Twoje konto menedżera znajduje się w hierarchii pod innym kontem menedżera (co oznacza, że ​​Twoje konto jest zarządzane przez to konto menedżera), użytkownicy z dostępem do Twojego konta menedżera nie mogą wprowadzać zmian na innym koncie menedżera.
Czy ten artykuł był pomocny?
Jak możemy ją poprawić?