Par lietotāju piekļuves līmeņiem jūsu pārziņa kontam

Tāpat kā personas Google Ads kontā, arī pārziņa kontā varat uzaicināt citus lietotājus. Varat noteikt, kā šie lietotāji varēs izmantot pārziņa kontu, piešķirot viņiem vienu no četriem piekļuves līmeņiem: administratīvo, standarta, tikai lasīšanas piekļuvi un piekļuvi tikai e-pastam.

Šajā rakstā ir aprakstīts, kādas darbības lietotāji var veikt jūsu pārziņa kontā, izmantojot katru piekļuves līmeni.

Lietotāju piekļuves līmeņi

Tas, cik daudz informācijas lietotājam tiek rādīts un kādas darbības viņš var veikt pārziņa kontā un ar to saistītajos kontos, ir atkarīgs no diviem faktoriem:

 • kāds piekļuves līmenis šim lietotājam ir piešķirts darbam ar konkrēto pārziņa kontu;
 • vai pārziņa konts ir pārvaldītā konta administratīvais īpašnieks.

Tālāk ir sniegts kopsavilkums par dažādiem pārziņa konta lietotāju piekļuves līmeņiem un atbilstošajām darbībām, ko šie lietotāji var veikt.

Pārziņa konta lietotāja piekļuves līmenis Kādas darbības pārziņa kontā var veikt tā lietotājs Kādas darbības saistītajos klientu kontos var veikt pārziņa konta lietotājs
Administratīvā piekļuve

Skatiet, rediģējiet un pārvaldiet jebkuru pārziņa konta daļu un veiciet visas administratīvās darbības pārziņa kontā, tostarp tālāk minētās darbības.

 • Saistīt esošus klientu kontus un izveidot jaunus saistītos klientu kontus
 • Pieņemt un noraidīt pārziņa konta saistīšanas pieprasījumus
 • Atsaistīt apakšpārziņa kontus un pārvaldītos klientu kontus
 • Uzaicināt citus lietotājus
 • Atcelt uzaicinājumus, ko sūtījuši citi lietotāji ar piekļuvi kontam
 • Noņemt lietotāju
 • Mainīt lietotāju piekļuves līmeni

Ja pārziņa konts nav administratīvais īpašnieks, lietotājs ar administratīvo piekļuvi var skatīt, rediģēt un pārvaldīt jebkuru saistītā klienta konta daļu un veikt ierobežotas administratīvās darbības klienta kontā, tostarp tālāk minētās darbības.

 • Uzaicināt lietotājus ar standarta piekļuvi, tikai lasīšanas piekļuvi vai piekļuvi tikai e-pastam
 • Mainīt lietotāja standarta piekļuvi uz tikai lasīšanas piekļuvi
 • Mainīt lietotāja tikai lasīšanas piekļuvi uz standarta piekļuvi

Papildus, ja pārziņa konts ir administratīvais īpašnieks, lietotājs ar administratīvo piekļuvi var veikt tālāk minētās darbības.

 • Uzaicināt lietotājus ar administratīvo piekļuvi
 • Mainīt lietotāja administratīvo piekļuvi uz standarta vai tikai lasīšanas piekļuvi
 • Mainīt lietotāja tikai lasīšanas vai standarta piekļuvi uz administratīvo piekļuvi
 • Piešķirt citam pārziņa kontam administratīvās īpašumtiesības
 • Noņemt administratīvās īpašumtiesības
 • Pieņemt un noraidīt saistīšanas pieprasījumus no citiem pārziņa kontiem
 • Atsaistīt citu pārziņa kontu
 • Ieslēgt un izslēgt atkārtotā mārketinga sarakstu kopīgošanu
Standarta piekļuve Skatiet, rediģējiet un pārvaldiet jebkuru pārziņa konta daļu, izņemot iepriekš minēto administratīvo uzdevumu veikšanu. Tos var veikt tikai lietotāji ar administratīvo piekļuvi. Skatiet, rediģējiet un pārvaldiet jebkuru saistīto klientu kontu daļu, izņemot iepriekš minēto administratīvo uzdevumu veikšanu. Tos var veikt tikai lietotāji ar administratīvo piekļuvi.
Tikai lasīšanas piekļuve Pārlūkot pārziņa kontu
 • Skatīt saistītos klientu kontus, tajos pierakstīties un izpildīt pārskatus
 • Saņemt pa e-pastu sūtītos paziņojumus saistītajiem klientu kontiem
 • Saņemt pa e-pastu sūtītos pārskatus, ja esat pievienots adresātu sarakstam

Piezīme. Lietotāji ar tikai lasīšanas piekļuvi nevar veikt izmaiņas kontā (piemēram, kopēt un ielīmēt tādas vienības kā kampaņas).

Piekļuve tikai e-pastam Saņemt pa e-pastu sūtītos paziņojumus pārziņa kontam
 • Saņemt pa e-pastu sūtītos paziņojumus saistītajiem klientu kontiem
 • Saņemt pa e-pastu sūtītos pārskatus, ja esat pievienots adresātu sarakstam

Piezīme. Lietotāji ar piekļuvi tikai e-pastam nevar veikt izmaiņas kontā (piemēram, kopēt un ielīmēt tādas vienības kā kampaņas).

Lietotāju piekļuve pārziņa kontiem, kas ir saistīti ar jūsu pārziņa kontu

Tālāk ir norādīts, kas pēc jūsu pārziņa konta saistīšanas ar citu pārziņa kontu mainās lietotājiem, kuriem ir piekļuve jūsu pārziņa kontam.

 • Ja jūsu pārziņa konts hierarhijā atrodas virs otra pārziņa konta (t.i., jūsu konts pārvalda otru pārziņa kontu), lietotāji, kuriem ir piekļuve jūsu pārziņa kontam, var veikt izmaiņas otrā pārziņa kontā.
 • Ja jūsu pārziņa konts hierarhijā atrodas zem otra pārziņa konta (t.i., jūsu kontu pārvalda otrs pārziņa konts), lietotāji, kuriem ir piekļuve jūsu pārziņa kontam, nevarēs veikt izmaiņas jūsu kontā.
Vai tas bija noderīgs?
Kā varam to uzlabot?

Vai nepieciešama papildu palīdzība?

Pierakstieties, lai būtu pieejamas papildu atbalsta iespējas un varētu ātri novērst problēmu.