Par lietotāju piekļuves līmeņiem jūsu pārziņa kontam

Tāpat kā personas Google Ads kontā, arī pārziņa kontā varat uzaicināt citus lietotājus. Varat noteikt, kā šie lietotāji varēs izmantot pārziņa kontu, piešķirot viņiem vienu no četriem piekļuves līmeņiem: administratīvo, standarta, tikai lasīšanas piekļuvi un piekļuvi tikai e-pastam.

Šajā rakstā ir aprakstīts, kādas darbības lietotāji var veikt jūsu pārziņa kontā, izmantojot katru piekļuves līmeni.

Lietotāju piekļuves līmeņi

Tas, cik daudz informācijas lietotājam tiek rādīts un kādas darbības viņš var veikt pārziņa kontā un ar to saistītajos kontos, ir atkarīgs no diviem faktoriem:

 • kāds piekļuves līmenis šim lietotājam ir piešķirts darbam ar konkrēto pārziņa kontu;
 • vai pārziņa konts ir klienta konta īpašnieks.

Tālāk ir sniegts kopsavilkums par dažādiem pārziņa konta lietotāju piekļuves līmeņiem un atbilstošajām darbībām, ko šie lietotāji var veikt.

Pārziņa konta lietotāja piekļuves līmenis Kādas darbības pārziņa kontā var veikt tā lietotājs Kādas darbības saistītajos klientu kontos var veikt pārziņa konta lietotājs
Administratīvā piekļuve

Skatīt, rediģēt un pārvaldīt jebkuru pārziņa konta daļu un veikt visas administratīvās darbības pārziņa kontā, tostarp tālāk minētās darbības.

 • Saistīt esošus klientu kontus un izveidot jaunus saistītos klientu kontus
 • Pieņemt un noraidīt pārziņa konta saistīšanas pieprasījumus
 • Atsaistīt apakšpārziņa kontus un klientu kontus
 • Uzaicināt lietotājus
 • Atcelt uzaicinājumus, ko sūtījuši citi lietotāji ar piekļuvi kontam
 • Noņemt lietotāju
 • Mainīt lietotāju piekļuves līmeni

Ja pārziņa konts nav īpašnieks, lietotājs, kuram ir administratīvā piekļuve, var skatīt, rediģēt un pārvaldīt jebkuru saistītā klienta konta daļu un veikt ierobežotas administratīvās darbības klienta kontā, tostarp tālāk minētās darbības.

 • Uzaicināt lietotājus, kuriem ir standarta piekļuve, tikai lasīšanas piekļuve vai piekļuve tikai e-pastam
 • Mainīt lietotāja standarta piekļuvi uz tikai lasīšanas piekļuvi
 • Mainīt lietotāja tikai lasīšanas piekļuvi uz standarta piekļuvi

Papildus, ja pārziņa konts ir īpašnieks, lietotājs, kuram ir administratīvā piekļuve, var veikt tālāk minētās darbības.

 • Uzaicināt lietotājus, kuriem ir administratīvā piekļuve
 • Noņemt lietotājus, kuriem ir administratīvā piekļuve
 • Mainīt lietotāja administratīvo piekļuvi uz standarta vai tikai lasīšanas piekļuvi
 • Mainīt lietotāja tikai lasīšanas vai standarta piekļuvi uz administratīvo piekļuvi
 • Nodot īpašumtiesības citam pārziņa kontam
 • Noņemt administratīvās īpašumtiesības
 • Pieņemt un noraidīt saistīšanas pieprasījumus no citiem pārziņa kontiem
 • Atsaistīt citu pārziņa kontu
 • Ieslēgt un izslēgt atkārtotā mārketinga sarakstu kopīgošanu
Standarta piekļuve Skatīt, rediģēt un pārvaldīt jebkuru pārziņa konta daļu, izņemot iepriekš minēto administratīvo uzdevumu veikšanu. Tos var veikt tikai lietotāji ar administratīvo piekļuvi. Skatīt, rediģēt un pārvaldīt jebkuru saistīto klientu kontu daļu, izņemot iepriekš minēto administratīvo uzdevumu veikšanu. Tos var veikt tikai lietotāji ar administratīvo piekļuvi.
Tikai lasīšanas piekļuve Pārlūkot pārziņa kontu
 • Skatīt saistītos klientu kontus, tajos pierakstīties un izpildīt pārskatus
 • Saņemt pa e-pastu sūtītos paziņojumus saistītajiem klientu kontiem
 • Saņemt pa e-pastu sūtītos pārskatus, ja lietotājs ir pievienots adresātu sarakstam

Piezīme. Lietotāji ar tikai lasīšanas piekļuvi nevar veikt izmaiņas kontā (piemēram, kopēt un ielīmēt tādas vienības kā kampaņas).

Piekļuve tikai e-pastam Saņemt e-pasta paziņojumus par pārziņa kontiem

Lietotāji ar piekļuvi tikai e-pastam nesaņem e-pasta paziņojumus par saistītajiem klientu kontiem.

Lietotāju piekļuve pārziņa kontiem, kas ir saistīti ar jūsu pārziņa kontu

Tālāk ir norādīts, kas pēc jūsu pārziņa konta saistīšanas ar citu pārziņa kontu mainās lietotājiem, kuriem ir piekļuve jūsu pārziņa kontam.

 • Pārziņa konta lietotāji var veikt izmaiņas pārziņa kontos, kas hierarhijā atrodas zemāk par viņiem pieejamo pārziņa kontu.
 • Pārziņa konta lietotāji nevar veikt izmaiņas pārziņa kontos, kas hierarhijā atrodas augstāk par viņiem pieejamo pārziņa kontu.
Vai tas bija noderīgs?
Kā varam to uzlabot?

Vai nepieciešama papildu palīdzība?

Pierakstieties, lai būtu pieejamas papildu atbalsta iespējas un varētu ātri novērst problēmu.