Apie valdytojo paskyros naudotojų prieigos lygius

Kaip ir su asmeninėmis „Google Ads“ paskyromis, galite pakviesti kitų naudotojų į savo valdytojo paskyrą. Galite pasirinkti, ką tie naudotojai galės daryti valdytojo paskyroje, priskirdami jiems vieną iš keturių pasiekiamumo lygių: „Administravimo“, „Standartinis“, „Tik skaityti“ ir „Tik el. paštas“.

Šiame straipsnyje aprašoma, ką skirtingų pasiekiamumo lygių naudotojai gali daryti jūsų valdytojo paskyroje. 

Naudotojų pasiekiamumo lygiai

Kiek kitas asmuo gali matyti ir atlikti valdytojo paskyroje bei su ja susietose paskyrose, priklauso nuo dviejų veiksnių.

 • Jiems suteikto pasiekiamumo lygio prie tos valdytojo paskyros.
 • Ar valdytojo paskyra yra administruojantis valdomos paskyros savininkas.

Toliau pateikiama skirtingų valdytojo paskyros naudotojų pasiekiamumo lygių ir veiksmų, kuriuos galima atlikti, apžvalga.

Valdytojo paskyros naudotojo pasiekiamumo lygis Ką valdytojo paskyros naudotojas gali atlikti naudodamas valdytojo paskyrą Ką valdytojo paskyros naudotojas gali atlikti naudodamas susietas valdomas paskyras
Administravimo prieiga
 • Susieti esamas paskyras ir kurti naujas susietas paskyras
 • Priimti ir atmesti susiejimo užklausas
 • Atsieti kitas valdytojo paskyras ir asmenines „Google Ads“ paskyras
 • Pakviesti naudotojus 
 • Atšaukti kitų naudotojų, galinčių pasiekti paskyrą, išsiųstus kvietimus
 • Pašalinti naudotoją 
 • Keisti naudotojų pasiekiamumo lygius

Jei valdytojo paskyra nėra administruojančio savininko valdytojo paskyra, administravimo prieigą turintis naudotojas gali atlikti toliau nurodytus veiksmus.

 • Kviesti naudotojus, kurių prieigos lygis yra „Standartinė“, „Tik skaityti“ arba „Tik el. paštas“
 • Peržiūrėti, redaguoti ir valdyti bet kurią susietų paskyrų ir kampanijų dalį
 • Keisti naudotojo prieigą iš „Standartinė“ į „Tik skaityti“
 • Keisti naudotojo prieigą iš „Tik skaityti“ į „Standartinė“
 • Gauti susietų paskyrų pranešimų el. laiškus
 • Gauti el. paštu siunčiamas ataskaitas, jei įtraukta į el. pašto sąrašą

Jei valdytojo paskyra yra administruojančio savininko paskyra, administravimo prieigą turintis naudotojas be anksčiau nurodytų veiksmų taip pat gali atlikti toliau nurodytus veiksmus.

 • Kviesti naudotojus, kurių prieigos lygis yra „Administravimo“
 • Keisti naudotojo prieigą iš „Administravimo“ į „Standartinė“ arba „Tik skaityti“
 • Keisti naudotojo prieigą iš „Tik skaityti“ ar „Standartinė“ į „Administravimo“
 • Suteikti kitai valdytojo paskyrai administravimo nuosavybės teisę
 • Pašalinti administravimo nuosavybės teisę
 • Priimti ir atmesti susiejimo užklausas iš kitų valdytojo paskyrų
 • Atsieti kitą valdytojo paskyrą
 • Įjungti ir išjungti pakartotinės rinkodaros sąrašų bendrinimą
Standartinė prieiga Naršyti valdytojo paskyroje
 • Peržiūrėti, redaguoti ir valdyti bet kurią susietų paskyrų ir kampanijų dalį
 • Prisijungti ir paleisti susietų paskyrų ataskaitas
 • Gauti susietų paskyrų pranešimų el. laiškus
 • Gauti el. paštu siunčiamas ataskaitas, jei įtraukta į el. pašto sąrašą
Tik skaitymo prieiga Naršyti valdytojo paskyroje
 • Peržiūrėti, prisijungti ir vykdyti susietų paskyrų ataskaitas
 • Gauti susietų paskyrų pranešimų el. laiškus
 • Gauti el. paštu siunčiamas ataskaitas, jei įtraukta į el. pašto sąrašą

Pastaba: pasiekiamumo lygį „Tik skaityti“ turintys naudotojai negali atlikti jokių paskyros pakeitimų (pvz., kopijuoti ir įklijuoti tokių elementų, kaip kampanijos).

Prieiga tik el. paštu Gauti valdytojo paskyrai skirtus pranešimų el. laiškus
 • Gauti susietų paskyrų pranešimų el. laiškus
 • Gauti el. paštu siunčiamas ataskaitas, jei įtraukta į el. pašto sąrašą

Pastaba: pasiekiamumo lygį „Tik el. paštas“ turintys naudotojai negali atlikti jokių paskyros pakeitimų (pvz., kopijuoti ir įklijuoti tokių elementų, kaip kampanijos).

Naudotojų galimybė pasiekti valdytojo paskyras yra susieta su jūsų valdytojo paskyra

Kai jūsų valdytojo paskyra susieta su kita valdytojo paskyra, toliau nurodyta, kokius veiksmus gali atlikti naudotojai, galintys pasiekti jūsų valdytojo paskyrą.

 • Jei hierarchijoje jūsų valdytojo paskyra yra aukščiau kitos valdytojo paskyros (jūsų paskyra tvarko kitą valdytojo paskyrą), naudotojai, galintys pasiekti jūsų valdytojo paskyrą, gali atlikti pakeitimus kitoje valdytojo paskyroje.
 • Jei hierarchijoje jūsų valdytojo paskyra yra žemiau kitos valdytojo paskyros (jūsų paskyrą tvarko kita valdytojo paskyra), naudotojai, galintys pasiekti jūsų valdytojo paskyrą, negali atlikti pakeitimų kitoje valdytojo paskyroje.
Ar tai buvo naudinga?
Kaip galime jį patobulinti?

Reikia daugiau pagalbos?

Prisijunkite, kad būtų pateikta papildomų palaikymo parinkčių ir problema būtų greitai išspręsta