Apie valdytojo paskyros naudotojų pasiekiamumo lygius

Kaip ir naudodami asmenines „Google Ads“ paskyras, į valdytojo paskyrą galite pakviesti kitų naudotojų. Galite pasirinkti, ką tie naudotojai galės daryti valdytojo paskyroje, priskirdami jiems vieną iš keturių pasiekiamumo lygių: „Administravimo“, „Standartinis“, „Tik skaityti“ ir „Tik el. paštas“.

Šiame straipsnyje aprašoma, ką skirtingų pasiekiamumo lygių naudotojai gali daryti jūsų valdytojo paskyroje.

Naudotojų pasiekiamumo lygiai

Kiek kitas asmuo gali matyti ir atlikti valdytojo paskyroje bei su ja susietose paskyrose, priklauso nuo dviejų veiksnių.

 • Jiems suteikto tos valdytojo paskyros pasiekiamumo lygio.
 • Ar valdytojo paskyra yra administruojančio valdomos paskyros savininko paskyra.

Toliau pateikiama valdytojo paskyros naudotojų skirtingų pasiekiamumo lygių ir veiksmų, kuriuos galima atlikti, apžvalga.

Valdytojo paskyros naudotojo pasiekiamumo lygis Ką valdytojo paskyros naudotojas gali atlikti valdytojo paskyroje Ką valdytojo paskyros naudotojas gali atlikti susietose kliento paskyrose
Administravimo prieiga

Peržiūrėti, redaguoti ir tvarkyti bet kurią valdytojo paskyros dalį bei valdytojo paskyroje atlikti visus administravimo veiksmus, įskaitant nurodytus toliau.

 • Susieti esamas klientų paskyras ir sukurti naujų susietų kliento paskyrų
 • Priimti ir atmesti valdytojo paskyros susiejimo užklausas
 • Atsieti antrinio valdytojo paskyras ir valdomas kliento paskyras
 • Pakviesti naudotojus
 • Atšaukti kitų naudotojų, galinčių pasiekti paskyrą, išsiųstus kvietimus
 • Pašalinti naudotoją
 • Keisti naudotojų pasiekiamumo lygius

Jei valdytojo paskyra nėra administruojančio savininko paskyra, administravimo prieigą turintis naudotojas gali peržiūrėti, redaguoti ir tvarkyti bet kurią susietos kliento paskyros dalį ir kliento paskyroje atlikti ribotus administravimo veiksmus (toliau pateikta pavyzdžių).

 • Kviesti naudotojus, kurių prieigos lygis yra „Standartinė“, „Tik skaityti“ arba „Tik el. paštas“
 • Keisti naudotojo prieigą iš „Standartinė“ į „Tik skaityti“
 • Keisti naudotojo prieigą iš „Tik skaityti“ į „Standartinė“

Jei valdytojo paskyra yra administruojančio savininko paskyra, administravimo prieigą turintis naudotojas be anksčiau nurodytų veiksmų gali atlikti ir toliau nurodytus veiksmus.

 • Kviesti naudotojus, kurių prieigos lygis yra „Administravimo“
 • Keisti naudotojo prieigą iš „Administravimo“ į „Standartinė“ arba „Tik skaityti“
 • Keisti naudotojo prieigą iš „Tik skaityti“ ar „Standartinė“ į „Administravimo“
 • Suteikti kitai valdytojo paskyrai administravimo nuosavybės teisę
 • Pašalinti administravimo nuosavybės teisę
 • Priimti ir atmesti susiejimo užklausas iš kitų valdytojo paskyrų
 • Atsieti kitą valdytojo paskyrą
 • Įjungti ir išjungti pakartotinės rinkodaros sąrašų bendrinimą
Standartinė prieiga Peržiūrėti, redaguoti ir tvarkyti bet kurią valdytojo paskyros dalį, išskyrus prieš tai nurodytas administravimo užduotis, kurias gali atlikti tik administravimo prieigą turintys naudotojai. Peržiūrėti, redaguoti ir valdyti bet kurią susietų kliento paskyrų ir kampanijų dalį, išskyrus prieš tai nurodytas administravimo užduotis, kurias gali atlikti tik administravimo prieigą turintys naudotojai.
Tik skaitymo prieiga Naršyti valdytojo paskyroje
 • Peržiūrėti susietas kliento paskyras, prie jų prisijungti ir vykdyti jų ataskaitas
 • El. paštu gauti susietų kliento paskyrų pranešimus
 • Gauti elektroniniu būdu siunčiamas ataskaitas, jei naudotojas įtrauktas į el. pašto adresų sąrašą

Pastaba: pasiekiamumo lygį „Tik skaityti“ turintys naudotojai negali atlikti jokių paskyros pakeitimų (pvz., kopijuoti ir įklijuoti tokių elementų kaip kampanijos).

Tik el. pašto prieiga El. paštu gauti valdytojo paskyrai skirtus pranešimus
 • El. paštu gauti susietų kliento paskyrų pranešimus
 • Gauti elektroniniu būdu siunčiamas ataskaitas, jei naudotojas įtrauktas į el. pašto adresų sąrašą

Pastaba: pasiekiamumo lygį „Tik el. paštas“ turintys naudotojai negali atlikti jokių paskyros pakeitimų (pvz., kopijuoti ir įklijuoti tokių elementų, kaip kampanijos).

Naudotojų galimybė pasiekti valdytojo paskyras yra susieta su jūsų valdytojo paskyra

Kai jūsų valdytojo paskyra susieta su kita valdytojo paskyra, toliau nurodyta, kokius veiksmus gali atlikti naudotojai, galintys pasiekti jūsų valdytojo paskyrą.

 • Jei hierarchijoje jūsų valdytojo paskyra yra aukščiau kitos valdytojo paskyros (jūsų paskyra tvarko kitą valdytojo paskyrą), naudotojai, galintys pasiekti jūsų valdytojo paskyrą, gali atlikti pakeitimus kitoje valdytojo paskyroje.
 • Jei hierarchijoje jūsų valdytojo paskyra yra žemiau kitos valdytojo paskyros (jūsų paskyrą tvarko kita valdytojo paskyra), naudotojai, galintys pasiekti jūsų valdytojo paskyrą, negali atlikti pakeitimų kitoje valdytojo paskyroje.
Ar tai buvo naudinga?
Kaip galime jį patobulinti?

Reikia daugiau pagalbos?

Prisijunkite, kad būtų pateikta papildomų palaikymo parinkčių ir problema būtų greitai išspręsta