Всичко за нивата на потребителски достъп за профила Ви на мениджър

Както при отделните профили в Google Ads, можете да поканите други потребители в профила си на мениджър. Можете да изберете това, което те могат да правят в профила на мениджър, като им зададете едно от четирите нива на достъп: „Административен“, „Стандартен“, „Само за четене“ и „Само по имейл“.

В тази статия се описва какво могат да правят потребителите в профила Ви на мениджър на различните нива на достъп.

Нива на потребителски достъп

Нещата, които потребителят може да вижда и прави в профила на мениджър и свързаните с него профили, зависят от два фактора:

 • Нивото на достъп, предоставено за този профил на мениджър
 • Дали профилът на мениджър е собственик на администраторските права на управлявания профил

Следва общ преглед на различните нива на достъп за потребителите на профили на мениджър и нещата, които могат да правят:

Ниво на достъп за потребител на профила на мениджър Какво може да прави потребителят в профила на мениджър Какво може да прави в свързаните управлявани профили потребителят на профила на мениджър
Администраторски достъп

Да преглежда, редактира и управлява профила на мениджър, както и да изпълнява администраторски действия в него, включително:

 • да свързва съществуващи клиентски профили и да създава нови такива;
 • да приема и отхвърля заявки за свързване с профила на мениджър;
 • да прекратява връзката с профили на подмениджър и управлявани клиентски профили;
 • да изпраща покани до потребители;
 • да анулира поканите, изпратени от други потребители с достъп до профила;
 • да премахне потребител;
 • да променя нивата на достъп за потребителите.

Ако профилът на мениджър не е собственик с администраторски права, потребител с администраторски достъп може да преглежда, редактира и управлява всяка част от свързания клиентски профил, както и да извършва ограничени администраторски действия в него, например:

 • да кани потребители с ниво на достъп „Стандартен“, „Само за четене“ или „Само по имейл“;
 • да променя потребителски достъп от „Стандартен“ на „Само за четене“;
 • да променя потребителски достъп от „Само за четене“ на „Стандартен“.

Освен това, ако профилът на мениджър е собственик с администраторски права, потребител с администраторски достъп може:

 • да кани потребители с ниво на достъп „Администраторски“;
 • да променя потребителски достъп от „Администраторски“ на „Стандартен“ и „Само за четене“;
 • да променя потребителски достъп от „Само за четене“ или „Стандартен“ на „Администраторски“;
 • да предоставя собствеността над администраторските права на друг профил на мениджър;
 • да прекратява собствеността над администраторските права;
 • да приема и отхвърля заявки за свързване от други профили на мениджър;
 • да прекратява връзката с друг профил на мениджър;
 • да включва и изключва споделянето на списъците за ремаркетинг.
Стандартен достъп Да преглежда, редактира и управлява всяка част от профила на мениджър, с изключение на администраторските задачи, посочени по-горе, които са налице само за потребители с администраторски достъп; да преглежда, редактира и управлява всяка част от свързани клиентски профили и кампании, с изключение на администраторските задачи, посочени по-горе, които са налице само за потребители с администраторски достъп.
Достъп само за четене Да преглежда профила на мениджър;
 • да преглежда, влиза в профила и пуска отчети за свързани клиентски профили;
 • да получава известия по имейл за свързаните профили;
 • да получава отчети по имейл, ако потребителят е добавен в пощенски списък;

Забележка: Потребителите с достъп „Само за четене“ не могат да правят промени по профила (например копиране и поставяне на такива обекти, като кампании).

Достъп само по имейл Да получава на известия по имейл за профила на мениджър;
 • да получава известия по имейл за свързаните профили;
 • да получава отчети по имейл, ако потребителят е добавен в пощенски списък;

Забележка: Потребителите с достъп „Само по имейл“ не могат да правят никакви промени по профила (например, копиране и поставяне на обекти като кампании).

Потребителски достъп до профили на мениджър, свързани с профила Ви на мениджър

След като профилът Ви на мениджър бъде свързан с друг профил на мениджър, ето как работят нещата за потребители, които имат достъп до него:

 • Ако профилът Ви на мениджър е над този на другия мениджър в йерархията (т.е. профилът Ви управлява другия профил на мениджър), потребителите с достъп до профила Ви на мениджър могат да извършват промени в другия профил на мениджър.
 • Ако профилът Ви на мениджър е под този на другия мениджър в йерархията (т.е профилът Ви е управляван от другия профил на мениджър), потребителите с достъп до профила Ви на мениджър няма да могат да правят промени в другия профил на мениджър.
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си