Всичко за нивата на потребителски достъп за профила Ви на мениджър

Както при отделните профили в Google Ads, можете да поканите други потребители в профила си на мениджър. Можете да изберете това, което те могат да правят в профила на мениджър, като им зададете едно от четирите нива на достъп: „Административен“, „Стандартен“, „Само за четене“ и „Само по имейл“.

В тази статия се описва какво могат да правят потребителите в профила Ви на мениджър на различните нива на достъп. 

Нива на потребителски достъп

Нещата, които потребителят може да вижда и прави в профила на мениджър и свързаните с него профили, зависят от два фактора:

 • нивото на достъп, което има за него;
 • дали профилът на мениджър е собственик на администраторските права на управлявания профил.

Следва общ преглед на различните нива на достъп за потребителите на профили на мениджър и нещата, които могат да правят:

Ниво на достъп за потребител на профила на мениджър Какво може да прави потребителят в профил на мениджър Какво може да прави в свързаните управлявани профили потребителят на профила на мениджър
Администраторски достъп
 • Свързване на съществуващите профили и създаване на нови свързани профили
 • Приемане и отхвърляне на заявки за свързване
 • Прекратяване на връзката между други профили на мениджър и отделни профили в Google Ads
 • Изпращане на покани до потребители 
 • анулиране на поканите, изпратени от други потребители с достъп до профила
 • Премахване на потребител 
 • Промяна на нивата на достъп за потребителите

Ако профилът на мениджър не е собственик на администраторските права, то потребител с администраторски достъп може да прави следното:

 • Да кани потребители с ниво на достъп „Стандартен“, „Само за четене“ или „Само по имейл“
 • Преглед, редактиране и управление на всяка част от свързаните профили и кампании
 • Промяна на потребителски достъп от „Стандартен“ на „Само за четене“
 • Промяна на потребителски достъп от „Само за четене“ на „Стандартен“
 • Получаване на известия по имейл за свързаните профили
 • Получаване на отчети по имейл, ако потребителят е добавен в пощенски списък

В допълнение на горното, ако профилът на мениджър е собственик на администраторските права, то потребител с администраторски достъп може да прави следното:

 • Да кани потребители с ниво на достъп „Администраторски“
 • Промяна на потребителски достъп от „Администраторски“ на „Стандартен“ и „Само за четене“
 • Промяна на потребителски достъп от „Само за четене“ или „Стандартен“ на „Администраторски“
 • Предоставяне на собствеността над администраторските права на друг профил на мениджър
 • Прекратяване на собствеността над администраторските права
 • Приемане и отхвърляне на заявки за свързване от други профили на мениджър
 • Прекратяване на връзката с друг профил на мениджър
 • Включване и изключване на споделянето на списъците за ремаркетинг
Стандартен достъп Преглеждане на профила на мениджър
 • Преглед, редактиране и управление на всяка част от свързаните профили и кампании
 • Вход в свързаните профили и изготвяне на отчети за тях
 • Получаване на известия по имейл за свързаните профили
 • Получаване на отчети по имейл, ако потребителят е добавен в пощенски списък
Достъп само за четене Преглеждане на профила на мениджър
 • Показване, вход в свързаните профили и изготвяне на отчети за тях
 • Получаване на известия по имейл за свързаните профили
 • Получаване на отчети по имейл, ако потребителят е добавен в пощенски списък

Забележка: Потребителите с достъп „Само за четене“ не могат да правят никакви промени по профила (например, копиране и поставяне на обекти като кампании).

Достъп само по имейл Получаване на известия по имейл за профила на мениджър
 • Получаване на известия по имейл за свързаните профили
 • Получаване на отчети по имейл, ако потребителят е добавен в пощенски списък

Забележка: Потребителите с достъп „Само по имейл“ не могат да правят никакви промени по профила (например, копиране и поставяне на обекти като кампании).

Потребителски достъп до профили на мениджър, свързани с профила Ви на мениджър

След като профилът Ви на мениджър бъде свързан с друг профил на мениджър, ето как работят нещата за потребители, които имат достъп до него:

 • Ако профилът Ви на мениджър е над този на другия мениджър в йерархията (т.е. профилът Ви управлява другия профил на мениджър), потребителите с достъп до профила Ви на мениджър могат да извършват промени в другия профил на мениджър.
 • Ако профилът Ви на мениджър е под този на другия мениджър в йерархията (т.е профилът Ви е управляван от другия профил на мениджър), потребителите с достъп до профила Ви на мениджър няма да могат да правят промени в другия профил на мениджър.
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си