Proces tvorby Vlastných zoznamov zákazníkov

V tomto článku sú uvedené podrobnosti o procese priraďovania údajov pre Vlastné zoznamy zákazníkov a spôsobe spracovávania nahraných súborov službou Google Ads.

Ak nemáte žiadne skúsenosti s Vlastnými zoznamami zákazníkov, prečítajte si článok Vlastné zoznamy zákazníkov a získajte ďalšie informácie o hašovaní údajov.

Ako to funguje

Vytvoríte súbor s údajmi zákazníkov založený na informáciách, ktoré vaši zákazníci zdieľajú.

Na zaistenie bezpečnosti údajov zákazníkov ich môžete zahašovať pomocou algoritmu SHA256. Ak tak neurobíte, Google Ads ich zahašuje pomocou rovnakého algoritmu SHA256, ktorý predstavuje odvetvovú normu pre jednosmerné hašovanie.

Hašované budú len súkromné údaje zákazníkov vo vašom súbore (e-mailová adresa, telefónne číslo, krstné meno a priezvisko). Krajina a poštové smerové číslo nebudú hašované. Ak sa rozhodnete nahrať hašovaný súbor s údajmi, nehašujte krajinu ani poštové smerovacie číslo. 

V účte Google Ads alebo pomocou rozhrania Google Ads API (AdWords API) nahráte súbor s údajmi zákazníkov. Google šifruje nahrávané súbory protokolom TLS (Transport Layer Security), ktorý predstavuje odvetvovú normu pre bezpečný prenos súborov.

 

Poznámka

Ak sa záznam používateľa nezhoduje, Google ho môže použiť v rámci kontrol súladu s pravidlami, no nepoužije ho pre Vlastné zoznamy zákazníkov ani inú službu Google. Proces priraďovania môže trvať až 48 hodín.

Po dokončení procesu priraďovania a kontrol súladu s pravidlami je váš súbor s údajmi označený na odstránenie.
Následne môžete na svoje publikum vo Vlastných zoznamoch zákazníkov zacieliť v kampaniach Google Ads.

Ak vaše publikum vo Vlastných zoznamoch zákazníkov spĺňa požiadavky na spôsobilosť, môžete začať zacieľovať na podobné publiká aj v službách YouTube a Gmail.

 

Priradenie podľa e-mailovej adresy a telefónneho čísla

Google si uchováva prehľad o e-mailových adresách a telefónnych číslach pre účty Google a im zodpovedajúce hašované reťazce pre tieto e-mailové adresy a telefónne čísla.

Po nahraní vášho zoznamu zákazníkov s e-mailovými adresami alebo telefónnymi číslami Google Ads porovná každý hašovaný reťazec v zozname zákazníkov s hašovaným reťazcom, e-mailovou adresou alebo telefónnym číslom účtov Google. Ak sa nájde zhoda, Google pridá zodpovedajúci účet Google k vášmu publiku Vlastných zoznamov zákazníkov (zoznam zákazníkov).

Priraďovanie podľa poštovej adresy

Google spája hašované údaje o menách a poštových adresách pre účty Google a vytvára tak zhodný kľúč. Keď nahráte zoznam s hašovanými menami a adresami zákazníkov (nehašujte údaje o krajine a poštovom smerovom čísle), Google vytvorí podobný kľúč na základe vašich údajov a potom porovná všetky kľúče v zozname zákazníkov s kľúčmi vychádzajúcimi z účtov Google. Ak sa nájde zhoda, Google pridá zodpovedajúci účet Google k vášmu publiku Vlastných zoznamov zákazníkov (zoznam zákazníkov). Súvisiace odkazy

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory