O postupku uparivanja klijenata

U ovom članku nalazi se više informacija o postupku uparivanja podataka za uparivanje klijenata i o tome kako Google Ads obrađuje datoteke koje prenesete.

Ako ste tek počeli upotrebljavati uparivanje klijenata, pročitajte O uparivanju klijenata i saznajte više o raspršivanju podataka.

Način rada

Na temelju podataka koje su vaši klijenti podijelili izradite datoteku podataka o klijentima.

Kako bi vaši podaci bili sigurni, možete raspršiti podatke o klijentima pomoću algoritma SHA256 ili će ih Google Ads raspršiti za vas pomoću istog algoritma SHA256, koji je standard djelatnosti za jednosmjerno raspršivanje.

U vašoj datoteci raspršit će se samo osobni podaci o klijentima (e-adresa, telefon, ime i prezime). Podaci o zemlji i poštanskom broju neće se raspršiti. Ako prenosite datoteku s raspršenim podacima, nemojte raspršiti podatke o zemlji i poštanskom broju.

Prenesite datoteku podataka o klijentima na svoj Google Ads račun ili je prenesite pomoću Google Ads API-ja (AdWords API-ja). Google za prijenos koristi protokol Transport Layer Security (TLS) koji predstavlja standard djelatnosti za siguran prijenos datoteka.

 

Napomena

Ako se zapis o klijentu ne podudara, Google ga i dalje može upotrebljavati kao dio provjera usklađenosti s pravilima, no neće ga ni na koji drugi način upotrebljavati za uparivanje klijenata ni za bilo koji drugi Googleov proizvod. Postupak uparivanja može trajati do 24 sata.

Kada je postupak uparivanja i provjere usklađenosti s pravilima gotov, vaša je podatkovna datoteka označena za brisanje.
Potom u Google Ads kampanjama možete početi ciljati svoju publiku za uparivanje klijenata.

Ako vaša publika za uparivanje klijenata ispunjava preduvjete, možete početi ciljati i sličnu publiku na Pretraživanju, YouTubeu ili Gmailu.

 

Uparivanje e-adrese i telefona

Google prati sve e-adrese i telefonske brojeve za Google račune i odgovarajuće raspršene nizove za te e-adrese ili telefonske brojeve.

Nakon što prenesete e-adrese i/ili telefonske brojeve svojeg popisa klijenata, Google Ads će usporediti svaki raspršeni niz na popisu klijenata s raspršenim nizom za e-adresu ili telefonski broj Google računa. Ako se podudaraju, Google dodaje odgovarajući Google račun vašoj publici za uparivanje klijenata (popisu klijenata).

Uparivanje poštanskih adresa

Google pridružuje raspršene podatke o imenu i poštanskoj adresi s Google računima kako bi izradio odgovarajući ključ. Nakon što prenesete popis s raspršenim imenima i adresama klijenata (nemojte raspršiti podatke o poštanskom broju i zemlji), Google izrađuje sličan ključ na temelju vaših podataka i potom uspoređuje svaki ključ na vašem popisu klijenata s ključevima koji se temelje na Google računima. Ako se podudaraju, Google dodaje odgovarajući Google račun vašoj publici za uparivanje klijenata (popisu klijenata).

Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?

Trebate li dodatnu pomoć?

Prijavite se da bi vam bile dostupne dodatne opcije podrške kako biste brzo riješili problem