Tạo chiến dịch Thông minh

Bạn chỉ mất vài phút để bắt đầu sử dụng Chiến dịch thông minh. Sau bước thiết lập ban đầu, Google Ads sẽ tự động quản lý chiến dịch của bạn.

Khi khách hàng tìm kiếm các doanh nghiệp như doanh nghiệp của bạn trên Google, quảng cáo của bạn sẽ hiển thị trong kết quả tìm kiếm. Trên Google Maps, quảng cáo của bạn sẽ hiển thị trực tiếp trên bản đồ hoặc bên dưới kết quả tìm kiếm. Bạn cũng có thể chọn bao gồm địa chỉ doanh nghiệp và số điện thoại trong quảng cáo của mình. Bạn sẽ chỉ trả tiền khi người dùng nhấp vào quảng cáo của bạn và bạn có thể chỉnh sửa hoặc hủy quảng cáo của mình bất cứ lúc nào.

Khi nhà quảng cáo mới đăng ký Google Ads, loại chiến dịch mặc định là Chiến dịch thông minh ở Chế độ thông minh.

Trong bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu cách thiết lập Chiến dịch thông minh trong Google Ads.

Trước khi bắt đầu

Làm quen với Chiến dịch thông minh.

Nếu bạn chưa có tài khoản, hãy nhớ đăng ký tài khoản.

Hướng dẫn

  1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads của bạn.
  2. Trong phần tổng quan về "Chiến dịch", hãy nhấp vào Tạo chiến dịch mới.
  3. Thực hiện theo hướng dẫn từng bước để tạo một chiến dịch.

Đường liên kết liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố