Tạm dừng chiến dịch Thông minh

Bạn có thể tạm dừng quảng cáo của mình bất kỳ lúc nào. Trong khi bị tạm dừng, quảng cáo của bạn sẽ không tích lũy chi phí và bạn có thể nhận được một hóa đơn khác sau khi quảng cáo bắt đầu chạy lại.

Trước khi bắt đầu

Hãy chắc chắn bạn đã tự tìm hiểu về chiến dịch Thông minh.

Hướng dẫn

  1. Nhấp vào Tất cả chiến dịch.
  2. Trong phần tổng quan "Chiến dịch", hãy tìm thẻ của chiến dịch.
  3. Nhấp vào nút ở góc bên trái phía dưới cùng của thẻ để tạm dừng chiến dịch.
    • Lưu ý: Bạn có thể nhấp vào nút này một lần nữa để bật lại chiến dịch của mình. 
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố