Pauziranje pametne kampanje

Oglas možete pauzirati u bilo kojem trenutku. Dok je pauziran, oglas neće prikupljati troškove. Možda ćete primiti još jedan račun nakon ponovnog pokretanja.

Prije početka

Svakako se upoznajte s pametnim kampanjama.

Upute

  1. Kliknite Sve kampanje.
  2. U pregledu "Kampanje" pronađite karticu svoje kampanje.
  3. Kliknite gumb u donjem lijevom kutu kartice da biste pauzirali kampanju.
    • Napomena: taj gumb možete ponovno dodirnuti da biste ponovno omogućili kampanju. 
Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?