Pauziranje pametne kampanje

Oglas možete pauzirati u bilo kojem trenutku. Dok je pauziran, oglas neće prikupljati troškove. Možda ćete primiti još jedan račun nakon ponovnog pokretanja.

Prije početka

Svakako se upoznajte s pametnim kampanjama.

Upute

  1. Kliknite Sve kampanje.
  2. U pregledu "Kampanje" pronađite karticu svoje kampanje.
  3. Kliknite gumb u donjem lijevom kutu kartice da biste pauzirali kampanju.
    • Napomena: taj gumb možete ponovno dodirnuti da biste ponovno omogućili kampanju. 
Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?

Trebate li dodatnu pomoć?

Prijavite se da bi vam bile dostupne dodatne opcije podrške kako biste brzo riješili problem