Forstå landsspesifikke begrensninger for hurtigkampanjer

Informasjonen i denne artikkelen gjelder for alle Google Ads-produkter, inkludert Smart-kampanjer.

Google må overholde sanksjoner innført av United States Office of Foreign Assets Control (OFAC) – en avdeling i det amerikanske føderale finansdepartementet med ansvar for kontroll av etterlevelse av sanksjoner mot blant annet stater og terrorister. Som et resultat av dette er Google Ads ikke tilgjengelige for annonsører i følgende land eller områder:

  • Krim
  • Cuba
  • Iran
  • Nord-Korea
  • Sudan
  • Syria

Områder som nylig er lagt til

Hvis du er basert på et sted som nylig er underlagt OFAC-sanksjoner (f.eks. Krim), blir Google Ads-kontoen din suspendert. Vi suspenderer Mitt kundesenter-kontoer (MCC) basert i land eller områder som rammes av handelsforbudet, og det kan også hende at de tilhørende administrerte kontoene suspenderes.

Hvis kontoen din berøres av OFAC-sanksjoner, varsler vi deg på e-post når vi suspenderer kontoen din. Vi har ikke mulighet til å utsette tidsfristen eller gjøre unntak.

Hvis du mener at kontoen din ikke skulle ha vært suspendert, kan du bruke dette skjemaet for å sende inn en anke.

Kontotilgang i områder som rammes av handelsforbudet

Selv om kontoen din ikke er basert i et av landene eller områdene som rammes av handelsforbudet, kan det likevel hende at du berøres av forbudet. Det er fordi du ikke kan logge på Google Ads når du er fysisk til stede i et land eller område som har sanksjoner mot seg. Du har imidlertid tilgang til brukerstøtten for Google Ads, retningslinjesenteret og andre Google Ads-nettsteder som ikke krever at du logger på.

Refusjon for eksisterende kontoer

Vi forsøker å gi refunderinger til berørte Google Ads-kontoeiere med en ubrukt forhåndsbetalt saldo i den grad det er lovlig tillatt for oss. I Krim behandler vi for eksempel ingen refusjoner etter 1. februar 2015, i tråd med loven i USA. Hvis sanksjonene heves i fremtiden, kan det hende vi kan gi refusjon da.

Stedsmålretting

Annonser kan ikke vises i land eller områder underlagt OFAC-sanksjoner (og ikke være oppført som målrettingsekskluderinger i Google Ads).

Hvis du har kampanjer som skal vises i et land eller område som nylig ble lagt til i OFAC-listen (f.eks. Krim), blir ikke de aktuelle kampanjene lenger kjørt. Hvis du vil gjenoppta kjøringen av dem, må du endre Smart-kampanjen for å få endret stedsmålrettingen, slik at du ikke lenger målretter annonser mot det aktuelle landet eller området som er pålagt embargo.

Kontostøtte og -optimalisering

Hvis bedriften din befinner seg utenfor disse områdene, men markedsfører produkter eller tjenester basert i et av områdene, kan du ikke få personlig tilpasset brukerstøtte eller kontooptimalisering.

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt