Chỉnh sửa hoặc xóa vĩnh viễn danh sách từ khóa phủ định

Bài viết này hướng dẫn bạn cách chỉnh sửa hoặc xóa vĩnh viễn danh sách từ khóa phủ định. 

Xin lưu ý rằng bạn sẽ không thể xóa khi danh sách danh sách từ khóa phủ định hiện đang được sử dụng trong ít nhất một chiến dịch. Bạn nên xóa danh sách từ khóa phủ định khỏi bất kỳ chiến dịch nào đang sử dụng danh sách đó trước khi xóa vĩnh viễn danh sách.

Hướng dẫn

  1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
  2. Nhấp vào biểu tượng công cụ Google Ads | tools [Icon] ở góc bên phải phía trên của tài khoản.
  3. Nhấp vào Danh sách từ khóa phủ định trong Thư viện đã chia sẻ.
  4. Bạn có thể:
    • Nhấp vào danh sách để chỉnh sửa danh sách.
    • Xóa danh sách bằng cách chọn hộp bên cạnh danh sách đó, nhấp vào Chỉnh sửa, sau đó nhấp vào Xóa.

Lưu ý

Mọi thay đổi bạn thực hiện cho danh sách của mình đều sẽ được phản ánh trong tất cả các chiến dịch sử dụng danh sách từ khóa phủ định này.

Liên kết liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố