Създаване и прилагане на списъци с отрицателни ключови думи към кампании

Списъците с отрицателни ключови думи могат да са Ви от помощ за по-ефективното управление на отрицателните ключови думи в кампаниите. 

Това е статия с инструкции, в която се обяснява как да създавате и прилагате към кампании списъци с отрицателни ключови думи. Ако искате повече информация, може да започнете с Всичко за списъците с отрицателни ключови думи.

 

Създаване на списък с отрицателни ключови думи

 1. В лявото странично меню кликнете върху Ключови думи.
 2. Кликнете върху Отрицателни ключови думи в горната част на страницата.
 3. Кликнете върху бутона със знак плюс .
 4. Кликнете върху Избор на кампания, след което изберете кампанията, към която искате да добавите списъка с отрицателни ключови думи. 
 5. Въведете или поставете по една отрицателна ключова дума на ред в текстовото поле.
 6. Поставете отметка в квадратчето до Запазване в нов или съществуващ списък и въведете име за списъка с отрицателни ключови думи.
 7. Кликнете върху Запазване.

Прилагане на списъци с отрицателни ключови думи към кампании

След като създадете списъците си с отрицателни ключови думи, можете да ги приложите към една или повече кампании. 

Прилагане на списъци с отрицателни ключови думи към няколко кампании от библиотеката с отрицателни ключови думи

 

 1. Кликнете върху иконата за инструменти  в горния десен ъгъл на профила.
 2. Под „Споделена библиотека“ кликнете върху Списъци с отрицателни ключови думи.
 3. Поставете отметка в квадратчето до списъците с отрицателни ключови думи, които искате да приложите за кампании. 
 4. Кликнете върху Прилагане за кампании.
 5. Изберете кампаниите, към които искате да добавите списъците с отрицателни ключови думи.
 6. Кликнете върху Прилагане.
   

Прилагане на списъци с отрицателни ключови думи към една кампания

 1. В лявото странично меню кликнете върху Кампании.
 2. Кликнете върху името на кампанията, към която искате да приложите списъците с отрицателни ключови думи.
 3. Кликнете върху Ключови думи в лявото странично меню, след това – върху Отрицателни ключови думи в горната част.
 4. Кликнете върху бутона със знак плюс .
 5. Изберете Използване на списък с отрицателни ключови думи.
 6. Поставете отметка в квадратчето до списъците с отрицателни ключови думи, които искате да приложите към тази кампания.    
 7. Кликнете върху Запазване.

Прилагане на списъци с отрицателни ключови думи към няколко кампании от страницата „Кампании“

 1. В лявото странично меню кликнете върху Кампании.
 2. Поставете отметка в квадратчето до кампаниите, към които искате да приложите списъците с отрицателни ключови думи. 
 3. Кликнете върху Редактиране.
 4. Кликнете върху Редактиране на насочването, след което върху Списъци с отрицателни ключови думи.
 5. Поставете отметка в квадратчето до списъците с отрицателни ключови думи, които искате да приложите към избраните кампании.    
 6. Ако искате да видите визуализация на промените си, кликнете върху Визуализация. Ако някой от списъците с отрицателни ключови думи, които прилагате, вече се използва от дадена кампания, визуализацията ще покаже списъка, който няма да се прилага за нея. 
  Кликнете върху Прилагане, за да добавите списъците с отрицателни ключови думи към избраните кампании.

 

Сродни връзки

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си