Създаване и прилагане на списъци с отрицателни ключови думи към кампании

Списъците с отрицателни ключови думи могат да са Ви от помощ за по-ефективното управление на отрицателните ключови думи в кампаниите. 

Това е статия с инструкции, в която се обяснява как да създавате и прилагате към кампании списъци с отрицателни ключови думи. Ако искате повече информация, може да започнете с Всичко за списъците с отрицателни ключови думи.

 

Създаване на списък с отрицателни ключови думи

 1. В лявото странично меню кликнете върху Ключови думи.
 2. Кликнете върху Отрицателни ключови думи в горната част на страницата.
 3. Кликнете върху бутона със знак плюс .
 4. Кликнете върху Избор на кампания, след което изберете кампанията, към която искате да добавите списъка с отрицателни ключови думи.
 5. Въведете или поставете по една отрицателна ключова дума на ред в текстовото поле.
 6. Поставете отметка в квадратчето до Запазване в нов или съществуващ списък и въведете име за списъка с отрицателни ключови думи.
 7. Кликнете върху Запазване.

Прилагане на списъци с отрицателни ключови думи към кампании

След като създадете списъците с отрицателни ключови думи, можете да ги приложите към една или повече кампании.

Прилагане на списъци с отрицателни ключови думи към няколко кампании от библиотеката с отрицателни ключови думи

 

 1. Кликнете върху иконата за инструменти Google Ads | инструменти [Icon] в горния десен ъгъл на профила.
 2. Под „Споделена библиотека“ кликнете върху Списъци с отрицателни ключови думи.
 3. Поставете отметка в квадратчето до списъците с отрицателни ключови думи, които искате да приложите към кампании.
 4. Кликнете върху Прилагане към кампании.
 5. Изберете кампаниите, към които искате да добавите списъците с отрицателни ключови думи.
 6. Кликнете върху Прилагане.
   

Прилагане на списъци с отрицателни ключови думи към една кампания

 1. В лявото странично меню кликнете върху Кампании.
 2. Кликнете върху името на кампанията, към която искате да приложите списъците с отрицателни ключови думи.
 3. Кликнете върху Ключови думи в лявото странично меню, след това – върху Отрицателни ключови думи в горната част.
 4. Кликнете върху бутона със знак плюс .
 5. Изберете Използване на списък с отрицателни ключови думи.
 6. Поставете отметка в квадратчето до списъците с отрицателни ключови думи, които искате да приложите към тази кампания.    
 7. Кликнете върху Запазване.

Прилагане на списъци с отрицателни ключови думи към няколко кампании от страницата „Кампании“

 1. В лявото странично меню кликнете върху Кампании.
 2. Поставете отметка в квадратчето до кампаниите, към които искате да приложите списъците с отрицателни ключови думи.
 3. Кликнете върху Редактиране и изберете Редактиране на насочването.
 4. За да добавите списъци с отрицателни ключови думи, изберете Добавяне на списъци с отрицателни ключови думи.
  1. Поставете отметка в квадратчето до списъците, които искате да добавите към тези кампании.
  2. Кликнете върху Прилагане.
 5. За да премахнете списъци с отрицателни ключови думи, изберете Премахване на списъци с отрицателни ключови думи.
  1. Поставете отметка в квадратчето до списъците, които искате да премахнете от тези кампании.
 6. Кликнете върху Прилагане.

 

Сродни връзки

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си

false
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
Търсене в Помощния център
true
73067
false