Thiết lập một biến thể quảng cáo

Bài viết này chỉ áp dụng cho trải nghiệm Google Ads mới. Xác định trải nghiệm Google Ads bạn đang sử dụng.

Biến thể quảng cáo giúp bạn dễ dàng thử nghiệm nhiều phiên bản quảng cáo của mình bằng cách thay đổi dòng tiêu đề hoặc văn bản mô tả, thử nghiệm các quảng cáo khác nhau hoặc nêu bật lợi ích của sản phẩm và dịch vụ theo nhiều cách khác nhau. Các biến thể quảng cáo cũng có thể áp dụng cho URL cuối cùng cũng như URL trên thiết bị di động.

Bài viết này giải thích cách thiết lập và chỉnh sửa một biến thể quảng cáo. Nếu bạn muốn tìm hiểu về lợi ích mà các biến thể quảng cáo mang lại và thời điểm nào nên sử dụng biến thể quảng cáo, hãy truy cập vào phần Giới thiệu về biến thể quảng cáo.

Thiết lập một biến thể quảng cáo

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Từ menu trang bên trái, hãy nhấp vào Bản nháp và thử nghiệm.
 3. Nhấp vào Biến thể quảng cáo.
 4. Chọn chiến dịch mà bạn muốn chạy các biến thể quảng cáo. Bạn không thể tạo nhiều biến thể quảng cáo cho cùng một chiến dịch trong cùng phạm vi ngày.
 5. Để tạo biến thể quảng cáo mới, hãy nhấp vào nút dấu cộng .
 6. Bạn có thể thiết lập các quy tắc trong mục Lọc quảng cáo:
  • Lọc quảng cáo văn bản theo dòng tiêu đề, mô tả và trường đường dẫn.
 7. Nhấp vào Tiếp tục.
 8. Trong mục "Tạo biến thể", hãy chọn loại biến thể mà bạn muốn áp dụng cho quảng cáo của mình. Hãy lưu ý rằng các biến thể có phân biệt chữ hoa và chữ thường. Chọn một tùy chọn từ danh sách.
  • Tìm và thay thế. Tìm văn bản trong quảng cáo và thay thế văn bản đó bằng văn bản khác. Ví dụ: bạn có thể thử nghiệm một biến thể cho quảng cáo của mình bằng cách thay thế dòng chữ "Đặt trước ngay" bằng "Gọi ngay".
  • Cập nhật văn bản. Sửa đổi văn bản hiện có trong quảng cáo.
  • Hoán đổi dòng tiêu đề. Hoán đổi dòng tiêu đề 1 và 2.
 9. Nhấp vào Tiếp tục.
 10. Trong mục "Đặt chi tiết biến thể", hãy đặt tên cho biến thể quảng cáo của bạn.
 11. Đặt Ngày bắt đầuNgày kết thúc để xác định thời hạn chạy biến thể quảng cáo. Biến thể quảng cáo sẽ tự động bắt đầu chạy vào ngày mà bạn chọn. Nếu bạn chọn Ngày bắt đầu là ngày hôm nay thì biến thể sẽ sớm bắt đầu chạy. 
 12. Trong mục Phần tách thử nghiệm, hãy nhập tỷ lệ phần trăm của ngân sách chiến dịch mà bạn muốn phân bổ cho các biến thể quảng cáo. Biến thể quảng cáo và quảng cáo gốc của bạn sẽ được chia ra bằng cách chỉ định cookie cho người dùng. Điều đó có nghĩa là người dùng chỉ có thể thấy một phiên bản quảng cáo của bạn, bất kể họ tìm kiếm bao nhiêu lần. Điều này có thể giúp đảm bảo rằng các yếu tố khác không ảnh hưởng đến kết quả của bạn và có thể cung cấp cho bạn dữ liệu chính xác hơn.
 13. Nhấp vào Tạo biến thể.

Chỉnh sửa biến thể quảng cáo của bạn

Sau khi đã tạo biến thể quảng cáo, bạn có thể chỉnh sửa các phần của biến thể quảng cáo đó. Bạn có thể chỉnh sửa tên, ngày bắt đầu và ngày kết thúc của biến thể quảng cáo. Để thay đổi các thông tin chi tiết khác, bạn cần phải tạo một biến thể quảng cáo mới

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Từ menu trang bên trái, hãy nhấp vào Bản nháp và thử nghiệm.
 3. Nhấp vào Biến thể quảng cáo. Mục này liệt kê các biến thể quảng cáo mà bạn đã tạo cùng với thông tin về từng biến thể.
 4. Tìm biến thể quảng cáo mà bạn muốn chỉnh sửa.
 5. Di chuột lên biến thể quảng cáo của bạn và nhấp vào biểu tượng bút chì Chỉnh sửa xuất hiện bên cạnh cột mà bạn muốn chỉnh sửa.
 6. Bạn có thể thêm nhiều cột hơn bằng cách chọn biểu tượng cột Cột. Bạn không thể chỉnh sửa các biến thể quảng cáo đã không chạy nữa hoặc đã bị xóa.
 7. Bạn có thể chỉnh sửa:
  • Tên. Tên mà bạn đã đặt cho biến thể quảng cáo của mình.

  • Ngày bắt đầu. Nếu biến thể quảng cáo của bạn đã bắt đầu chạy, bạn sẽ không thay đổi được Ngày bắt đầu. Biến thể quảng cáo sẽ tự động bắt đầu chạy vào ngày mà bạn chọn. Nếu bạn chọn Ngày bắt đầu là ngày hôm nay thì biến thể sẽ sớm bắt đầu chạy.

  • Ngày kết thúc. Nếu biến thể quảng cáo của bạn đã kết thúc, đã hết hạn hoặc đã được áp dụng, bạn sẽ không thay đổi được Ngày kết thúc. Để chạy lại biến thể quảng cáo của bạn, bạn có thể nhấp vào Khởi động lại trong cột "Tác vụ".

 8. Nhấp vào Lưu.

Lưu ý

 • Khi các biến thể của quảng cáo chạy, bạn có thể theo dõi hiệu suất của biến thể.
 • Nếu hài lòng với kết quả của biến thể quảng cáo, bạn có thể áp dụng biến thể này và tạo quảng cáo mới. Áp dụng biến thể quảng cáo
 • Khi bạn áp dụng một biến thể quảng cáo, dữ liệu hiệu suất mà bạn nhìn thấy chỉ áp dụng cho các quảng cáo đã sửa đổi. Biến thể của bạn có thể không áp dụng cho các quảng cáo khác trong cùng một chiến dịch.
 • Khi bạn đã tạo biến thể quảng cáo, nó sẽ tự động chạy trong những ngày mà bạn đã chọn. Bạn có thể áp dụng biến thể quảng cáo sau khi kết thúc thời hạn chạy thử nghiệm và bạn hài lòng với kết quả mà biến thể quảng cáo này mang lại.

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?