Nastavenie variácie reklamy

Pomocou variácií reklamy môžete jednoducho testovať viaceré verzie reklám tak, že zmeníte text nadpisu či popisu, vyskúšate rôzne promá alebo rôznymi spôsobmi zvýrazníte výhody svojich výrobkov a služieb. Variácie reklamy môžete používať pri cieľovej aj mobilnej webovej adrese.

Tento článok opisuje, ako nastaviť a upraviť variáciu reklamy. Ďalšie informácie o variáciách reklamy

Nastavenie variácie reklamy pre textovú reklamu

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. V ponuke stránok vľavo kliknite na Koncepty a experimenty.
 3. Kliknite na Variácie reklám.
 4. Ak chcete vytvoriť novú variáciu reklamy, kliknite na tlačidlo plus .
 5. V sekcii Vyberte reklamy vyberte Všetky kampane alebo vyberte kampaň, pre ktorú chcete vytvoriť variáciu reklamy.
 6. V sekcii Cieľový typ reklamy vyberte Textové reklamy.
 7. Pravidlá môžete nastaviť v sekcii Filtrovať reklamy:
  • Filtrujte reklamy podľa nadpisov, popisov, polí ciest a webových adries.
 8. Kliknite na Pokračovať.
 9. V sekcii Vytvorte variáciu vyberte, ktorý typ variácie chcete použiť pre svoje reklamy. Nezabúdajte, že pri variáciách sa rozlišuje veľkosť písmen. Vyberte možnosť zo zoznamu.
  • Nájsť a nahradiť. Nájde text v reklame a nahradí ho iným. Môžete napríklad vyskúšať variáciu reklamy nahradením textu „Rezervujte si“ textom „Zavolajte nám“.
  • Aktualizovať text. Upraví existujúci text v reklamách. Môžete pridávať, odstraňovať alebo pripínať podklady pre:
   • cieľovú webovú adresu,
   • nadpisy,
   • zobrazenú cestu,
   • popisy,
   • cieľovú mobilnú webovú adresu.
  • Vymeniť nadpisy. Vymení nadpisy č. 1 a 2.
 10. Kliknite na Pokračovať.
 11. V sekcii Nastavenie podrobností variácie uveďte názov variácie reklamy.
 12. Nastavte Dátum spustenia a Dátum ukončenia podľa toho, kedy chcete zobrazovať variácie reklamy. Vaša variácia reklamy sa automaticky začne zobrazovať vo vybranom dátume. Ak ste vybrali dnešný deň, reklama sa začne zobrazovať čoskoro.
 13. V sekcii Experimentálna testovacia skupina zadajte percentuálny podiel rozpočtu kampane, ktorý chcete prideliť variáciám reklamy. Variácia reklamy a pôvodné reklamy budú rozdelené tak, že používateľom budú pridelené súbory cookie. To znamená, že používateľom sa môže zobraziť len jedna verzia reklamy bez ohľadu na to, koľkokrát vyhľadávali. Takto možno zabrániť vplyvu ostatných faktorov na vaše výsledky, vďaka čomu môžete získať presnejšie údaje.
 14. Kliknite na Vytvoriť variáciu.

Nastavenie variácie reklamy pre responzívnu reklamu vo vyhľadávaní

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. V ponuke stránok vľavo kliknite na Koncepty a experimenty.
 3. Kliknite na Variácie reklám.
 4. Ak chcete vytvoriť novú variáciu reklamy, kliknite na tlačidlo plus .
 5. V sekcii Vyberte reklamy vyberte Všetky kampane alebo vyberte kampaň, pre ktorú chcete vytvoriť variáciu reklamy.
 6. V sekcii Cieľový typ reklamy vyberte Responzívne reklamy vo vyhľadávaní.
 7. Pravidlá môžete nastaviť v sekcii Filtrovať reklamy:
  • Filtrujte reklamy podľa nadpisov, popisov, zobrazených ciest a cieľových webových adries.
 8. Kliknite na Pokračovať.
 9. V sekcii Vytvorte variáciu vyberte, ktorý typ variácie chcete použiť pre svoje reklamy. Nezabúdajte, že pri variáciách sa rozlišuje veľkosť písmen.
  • Vyberte možnosť zo zoznamu.
  • Nájsť a nahradiť. Nájde text v reklame a nahradí ho iným. Môžete napríklad vyskúšať variáciu reklamy nahradením textu „Rezervujte si“ textom „Zavolajte nám“.
  • Aktualizovať text. Upraví existujúci text v reklamách. Môžete pridávať, odstraňovať alebo pripínať podklady pre:
   • nadpisy,
   • popisy.
  • Aktualizujte webové adresy. Upravte existujúce cieľové webové adresy, zobrazené cesty a cieľové mobilné webové adresy.
 10. Kliknite na Pokračovať.
 11. V sekcii Nastavenie podrobností variácie uveďte názov variácie reklamy.
 12. Nastavte dátum spustenia a ukončenia obdobia, kedy chcete variácie reklám zobrazovať. Vaša variácia reklamy sa začne automaticky zobrazovať od vybratého dátumu. Ak ste vybrali dnešný deň, reklama sa začne zobrazovať čoskoro.
 13. V sekcii Experimentálna testovacia skupina zadajte percento rozpočtu kampane, ktoré chcete vyhradiť pre variácie reklám. Vaša variácia reklamy a pôvodné reklamy budú rozdelené tak, že používateľom budú pridelené súbory cookie. To znamená, že používateľom sa môže zobraziť len jedna verzia reklamy bez ohľadu na to, koľkokrát vyhľadávali. Takto možno zabrániť vplyvu ostatných faktorov na vaše výsledky, vďaka čomu môžete získať presnejšie údaje.
 14. Kliknite na Vytvoriť variáciu.

Úprava variácie reklamy

Keď vytvoríte variáciu reklamy, môžete jej časti upravovať. Môžete upraviť názov, dátum spustenia a dátum ukončenia variácie reklamy. Ak chcete zmeniť ďalšie podrobnosti, budete musieť vytvoriť novú variáciu reklamy.

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. V ponuke stránok vľavo kliknite na Koncepty a experimenty.
 3. Kliknite na kartu Variácie reklám, ktorá obsahuje zoznam vašich variácií reklám a informácie o každej variácii.
 4. Nájdite variáciu reklamy, ktorú chcete upraviť.
 5. Umiestnite kurzor myši na variáciu reklamy a kliknite na ikonu ceruzky Edit setting, pencil icon zobrazenú vedľa stĺpca, ktorý chcete upraviť.
 6. Ak chcete pridať ďalšie stĺpce, kliknite na ikonu stĺpcov Stĺpce. Variácie reklamy, ktoré sa už nezobrazujú alebo boli odstránené, nebudete môcť upraviť.
 7. Môžete upraviť:
  • Názov. Názov, ktorý ste vybrali pre variáciu reklamy.

  • Dátum spustenia. Vaša variácia reklamy sa začne automaticky zobrazovať od vybratého dátumu. Ak ste vybrali dnešný deň, začne sa zobrazovať čoskoro. Ak sa variácia reklamy už začala zobrazovať, tento dátum nebudete môcť zmeniť.

  • Dátum ukončenia. Dátum, kedy sa variácia reklamy prestane zobrazovať. Ak bola vaša variácia reklamy už ukončená, jej platnosť vypršala alebo už bola použitá, tento dátum nebudete môcť zmeniť. Ak chcete variáciu reklamy zobrazovať znova, kliknite v stĺpci Akcie na Reštartovať. Majte na pamäti, že variácie reklamy s vypršanou platnosťou nie je možné zobrazovať znova.

 8. Kliknite na Uložiť.

Pripomenutie

 • Výkonnosť variácií svojich reklám môžete počas ich zobrazovania monitorovať.
 • Ak dosahuje vaša variácia reklamy dobré výsledky, môžete na jej základe vytvoriť nové reklamy. Použitie variácie reklamy
 • Keď použijete variáciu reklamy, zobrazené údaje o výkonnosti budú použité iba pre upravené reklamy. Vaša variácia nemusí byť použitá v ostatných reklamách v rovnakej kampani.
 • Po vytvorení variácie reklamy sa bude automaticky spúšťať počas vybratých dátumov. Nemusíte ju používať, kým jej zobrazovanie neskončí a výsledky vám nebudú vyhovovať.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory