Lag annonsevarianter

Med annonsevarianter er det enkelt å prøve ut flere versjoner av annonsene dine ved å endre overskriften eller beskrivelsen, teste ut forskjellige kampanjer eller fremheve fordelene med produktene og tjenestene dine på ulike måter. Annonsevarianter kan også brukes i endelige nettadresser og mobilnettadresser.

I denne artikkelen forklarer vi hvordan du konfigurerer og redigerer annonsevarianter. Finn ut mer om annonsevarianter

Konfigurer en annonsevariant for en tekstannonse

 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på Utkast og eksperimenter på sidemenyen til venstre.
 3. Klikk på Annonsevarianter.
 4. Klikk på plussknappen for å lage en ny annonsevariant.
 5. Velg Alle kampanjer eller kampanjen du vil opprette en annonsevariant for, under «Velg annonser»-delen.
 6. Velg Tekstannonser under «Annonsetype målrettet»-delen.
 7. Du kan lage regler i Filtrer annonser-delen:
  • Filtrer annonser etter overskrifter, beskrivelser, banefelt og nettadresser.
 8. Klikk på Fortsett.
 9. I «Opprett en variant»-delen velger du hvilken type variant du vil bruke på annonsene dine. Husk å skille mellom store og små bokstaver i varianter. Velg et alternativ fra listen.
  • Søk og erstatt. Finner teksten i annonsen og erstatter den med en annen. Det kan for eksempel hende du vil prøve en variant av annonsen din ved å bytte ut «Bestill nå» med «Ring nå».
  • Oppdater teksten. Her endrer du den eksisterende teksten i annonsene. Du kan legge til, fjerne eller feste elementer for følgende:
   • Endelig nettadresse
   • Overskrifter
   • Visningsbane
   • Beskrivelser
   • Endelig nettadresse for mobil
  • Bytt overskrift. Bytter mellom overskrift 1 og 2.
 10. Klikk på Fortsett.
 11. Gi annonsevarianten et navn i «Legg inn detaljer for varianten»-delen.
 12. Angi startdato og sluttdato for når du vil kjøre annonsevariantene. Annonsevarianten din begynner automatisk å kjøre på datoen du velger. Hvis du velger dagens dato, begynner varianten å kjøre i løpet av kort tid.
 13. I Eksperimentdel angir du mange prosent av kampanjebudsjettet du vil tildele til annonsevariantene. Annonsevarianten din og de opprinnelige annonsene fordeles ved å tilordne informasjonskapsler til brukerne. Dette betyr at brukerne kan se bare én versjon av annonsen din, uansett hvor mange ganger de søker. Dette er med på å sikre at andre faktorer ikke påvirker resultatene dine, og kan gi deg mer nøyaktige data.
 14. Klikk på Opprett en variant.

Konfigurer en annonsevariant for en responsiv søkeannonse

 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på Utkast og eksperimenter i sidemenyen til venstre.
 3. Klikk på Annonsevarianter.
 4. Klikk på plussknappen for å lage en ny annonsevariant.
 5. Velg Alle kampanjer eller kampanjen du vil opprette en annonsevariant for, under «Velg annonser»-delen.
 6. Velg Responsive søkeannonser under «Annonsetype målrettet»-delen.
 7. Du kan lage regler i Filtrer annonser-delen:
  • Filtrer annonser etter overskrifter, beskrivelser, visningsbaner og endelige nettadresser.
 8. Klikk på Fortsett.
 9. I «Opprett en variant»-delen velger du hvilken type variant du vil bruke på annonsene dine. Husk å skille mellom store og små bokstaver i varianter.
  • Velg et alternativ fra listen.
  • Søk og erstatt. Finner teksten i annonsen og erstatter den med en annen. Det kan for eksempel hende du vil prøve en variant av annonsen din ved å bytte ut «Bestill nå» med «Ring nå».
  • Oppdater teksten. Her endrer du den eksisterende teksten i annonsene. Du kan legge til, fjerne eller feste elementer for følgende:
   • Overskrifter
   • Beskrivelser
  • Oppdater nettadresser. Endre eksisterende endelige nettadresser, visningsbaner og endelige nettadresser for mobil.
 10. Klikk på Fortsett.
 11. Gi annonsevarianten et navn i «Legg inn detaljer for varianten»-delen.
 12. Angi startdato og sluttdato for perioden du vil kjøre annonsevariantene i. Annonsevarianten din begynner automatisk å kjøre på datoen du velger. Hvis du velger dagens dato, begynner varianten å kjøre i løpet av kort tid.
 13. Angi hvor mange prosent av kampanjebudsjettet du vil tildele til annonsevariantene, i Eksperimentdel. Annonsevarianten din og de opprinnelige annonsene fordeles ved å tilordne informasjonskapsler til brukerne. Dette betyr at brukerne kan se bare én versjon av annonsen din, uansett hvor mange ganger de søker. Dette er med på å sikre at andre faktorer ikke påvirker resultatene dine, og kan gi deg mer nøyaktige data.
 14. Klikk på Opprett en variant.

Rediger annonsevarianter

Når du har opprettet en annonsevariant, kan du redigere deler av den. Du kan redigere navnet, startdatoen og sluttdatoen for annonsevarianten. Hvis du vil endre andre deler av varianten, må du lage en ny annonsevariant.

 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på Utkast og eksperimenter på sidemenyen til venstre.
 3. Klikk på Annonsevarianter, der du finner en liste over annonsevariantene du har opprettet, og informasjon om hver variant.
 4. Finn annonsevarianten du vil redigere.
 5. Hold markøren over annonsevarianten, og klikk på blyantikonet som vises ved siden av kolonnen du vil redigere.
 6. Du kan legge til flere kolonner via kolonneikonet Kolonner. Du kan ikke redigere annonsevarianter som ikke lenger kjører, eller som er fjernet.
 7. Dette kan du redigere:
  • Navn. Dette er navnet du har valgt for annonsevarianten.

  • Startdato. Annonsevarianten din begynner automatisk å kjøre på datoen du velger. Hvis du velger dagens dato, begynner varianten å kjøre i løpet av kort tid. Hvis annonsevarianten din allerede har startet, kan du ikke endre denne datoen.

  • Sluttdato. Datoen for når annonsevarianten slutter å kjøre. Hvis annonsevarianten er avsluttet, utløpt eller allerede er tatt i bruk, kan du ikke endre datoen. For å kjøre annonsevarianten igjen kan du klikke på «Start på nytt» i «Handlinger»-kolonnen. Husk at utløpte annonsevarianter ikke kan kjøres på nytt.

 8. Klikk på Lagre.

Vær oppmerksom på følgende

 • Mens varianter av annonsene dine kjøres, kan du overvåke resultatene for dem.
 • Hvis du er fornøyd med resultatene for annonsevarianten din, kan du ta den i bruk og opprette nye annonser. Ta i bruk annonsevarianter
 • Når du bruker en annonsevariant, gjelder resultatdataene du ser, bare for de endrede annonsene. Varianten din er kanskje ikke aktuell for de andre annonsene i den samme kampanjen.
 • Når du har opprettet annonsevarianten din, kjøres den automatisk på datoene du har valgt. Du trenger ikke å bruke varianten før den har kjørt ferdig og du er fornøyd med resultatet.

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt