Een advertentievariant instellen

Dit artikel heeft alleen betrekking op het nieuwe, verbeterde Google Ads. Bepaal welke versie van Google Ads u gebruikt.

Met advertentievarianten kunt u eenvoudig meerdere versies van uw advertenties testen. Zo kunt u variëren met de kop of de beschrijvingstekst, diverse promoties uitproberen en de voordelen van uw producten of services op verschillende manieren onder de aandacht brengen. Varianten kunnen niet op uiteindelijke URL's worden toegepast. 

In dit artikel wordt uitgelegd hoe u een advertentievariant kunt instellen en bewerken. Als u meer wilt weten over de voordelen van advertentievarianten en wanneer u deze kunt gebruiken, raadpleegt u Over advertentievarianten.

Een advertentievariant instellen

 1. Log in op uw Google Ads-account.
 2. Klik in het paginamenu aan de linkerkant op Concepten en experimenten.
 3. Klik op Advertentievarianten.
 4. Selecteer de campagne waarvoor u advertentievarianten wilt uitvoeren. Het is niet mogelijk voor dezelfde campagne in dezelfde periode meerdere advertentievarianten te maken.
 5. Klik op de plusknop om een nieuwe advertentievariant te maken.
 6. In het gedeelte Advertenties filteren kunt u regels instellen:
  • U kunt tekstadvertenties filteren op de koppen, beschrijvingen en padvelden.
 7. Klik op Doorgaan.
 8. Selecteer in het gedeelte 'Variant maken' welk type variant u op uw advertenties wilt toepassen. Houd er rekening mee dat varianten hoofdlettergevoelig zijn. Selecteer een optie uit de lijst.
  • Zoeken en vervangen. Hiermee kunt u tekst in de advertentie zoeken en door andere tekst vervangen. U kunt bijvoorbeeld een variant van uw advertentie testen door 'Nu boeken' te vervangen door 'Nu bellen'.
  • Tekst updaten. Hiermee kunt u bestaande tekst in de advertenties aanpassen.
  • Koppen omwisselen. Hiermee wisselt u kop 1 en kop 2 om.
 9. Klik op Doorgaan.
 10. Geef in het gedeelte 'Variantgegevens instellen' een naam op voor de advertentievariant.
 11. Stel de Startdatum en Einddatum in om aan te geven gedurende welke periode u de advertentievariant wilt uitvoeren. Uw advertentievariant wordt automatisch weergegeven vanaf de door u geselecteerde datum. Als die datum vandaag is, wordt uw advertentie binnenkort weergegeven. 
 12. Geef bij Experimentgroep op welk percentage van uw campagnebudget u aan de advertentievariant wilt toewijzen. Uw advertentievariant en originele advertenties worden gesplitst, doordat aan gebruikers cookies worden toegewezen. Dat betekent dat gebruikers mogelijk slechts één versie van uw advertentie te zien krijgen, ongeacht het aantal keer dat ze zoeken. Hierdoor hebben andere factoren mogelijk geen invloed op uw resultaten, zodat u nauwkeurigere gegevens krijgt.
 13. Klik op Variant maken.

Uw advertentievariant bewerken

Zodra u uw advertentievariant heeft gemaakt, kunt u bepaalde delen ervan bewerken. U kunt de naam, startdatum en einddatum van uw advertentievariant bewerken. Als u meer gegevens wilt wijzigen, moet u een nieuwe advertentievariant maken.

 1. Log in op uw Google Ads-account.
 2. Klik in het paginamenu aan de linkerkant op Concepten en experimenten.
 3. Klik op Advertentievarianten. U ziet nu een overzicht van de advertentievarianten die u heeft gemaakt, inclusief specifieke informatie over elke variant.
 4. Zoek de advertentievariant die u wilt bewerken.
 5. Plaats de muisaanwijzer op uw advertentievariant en klik op het potloodpictogram Bewerken dat wordt weergegeven naast de kolom die u wilt bewerken.
 6. U kunt meer kolommen toevoegen door het pictogram Kolommen Kolommen te selecteren. U kunt advertentievarianten die niet meer actief zijn of die verwijderd zijn niet meer bewerken.
 7. U kunt de volgende gegevens bewerken:
  • Naam. De naam die u heeft gekozen voor de advertentievariant.

  • Startdatum. Deze kunt u niet meer wijzigen als de advertentievariant al is gestart. Uw advertentievariant wordt automatisch weergegeven vanaf de door u geselecteerde datum. Als die datum vandaag is, wordt uw advertentie binnenkort weergegeven.

  • Einddatum. Deze kunt u niet meer bewerken als uw advertentievariant is beëindigd, verlopen of al is toegepast. U kunt op 'Opnieuw opstarten' klikken in de kolom 'Acties' als u uw advertentievariant opnieuw wilt uitvoeren.

 8. Klik op Opslaan.

Aandachtspunten

 • Terwijl uw advertentievarianten worden uitgevoerd, kunt u de prestaties ervan bijhouden.
 • Als u tevreden bent met de resultaten van uw advertentievariant, kunt u deze toepassen en nieuwe advertenties maken. Uw advertentievariant toepassen
 • Wanneer u een advertentievariant toepast, gelden de prestatiegegevens die u ziet alleen voor de aangepaste advertenties. Uw variant is mogelijk niet van toepassing op andere advertenties in dezelfde campagne.
 • Zodra u de advertentievariant heeft gemaakt, wordt deze automatisch uitgevoerd in de geselecteerde periode. U hoeft de advertentievariant pas toe te passen als de uitvoering is voltooid en u tevreden bent met de resultaten.

Was dit artikel nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?